Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

Bwrdd Undeb Do!ge!!au

Bwrdd Undeb Ffestimog

:Cynghcr Dinesig FfestHi!og.

Cynghor Dosparth Deudraeth

Advertising

[No title]

Cynghor Dinesig Porthmadog

Cynghor Dosparth L!eyn

News
Cite
Share

Cynghor Dosparth L!eyn FFORDD XEWYDD YX XHREFOR. DYDD IE,RCHER.ÙIr D. H. Jones, U.H' (cadeirydd) vn Jlywyddu. Y FFYR.DD.SNvnt t.reuliau. Syrdd Eiaon- ydd oe'dd 44p; Meyn, 50p. ADRODDIAD YR AROLYGYDD IECHYD- OL.—'Yr oedd budre'ddion yn c<v>l eu harllwys i'r a.fon yn y Sarn. a phasiwyd i rybuddio y rhai y perthynai iddyni i boidio gwneyd hyny. —Yr oedd yn ardal Madryn dy nad oedd yn gymhwys i neb fyw ynd-do, a. phasiwyd i al\T sylw gorucnwyiiwr Madryn at hyn.—Yn Nhyd- we:!iog yr oedd 6'ynnon berygius i iechyd y cyho&dd. ac yr oedd yr arolysydd a, Dr Fra&er wedi olrhain anocltyd heintua a achosid gan y dv,fr o'r nynnon hon, ac yn gwhard-d: i'r trig- ol'an ei defnyddio. Ychwa-negid y byddat ei defnyddio yn mweidio y HefritI). a dd&fnyddid. Fa5iwyd yn unol i ixxidi rhybudd i'r goruoh'- wyliwr tir er gweUa }X'th:.tu ar unwa.ii:.hL—Nia g\Ye'a<i Cynghor PI\vyf Llaniestyn. eu eyfclfol- dob i wneyd a ofyn!.d iddynt yno, a dywedai y cynnrychiolydd mai pfichenog y tai arfeai wneyd y gwaith, a.c yr oedd y rhai hyny yn pe.rt,hyn i amryw. LJygnd y dv.'fr yn yr arnvl,iiiia,d o'r gronfa.—Pasivyd cs na wneid y gwaith gan y ptwyfolion y gwjieid ef gan y I Cynghor. gan dda! y pl\vyf yn gyfrifol am y draui.—'?ytwid mai gwaith bach: i'w wneyd osdd, ond pwysig I Htchyd y trigoUon.—Cania- tn.wyd cats Mr 0. Robyna Owen ar ran. t-rigol- ion yn Abersoob i wetia, rhan o BFordd ger Plas- gwyndy. YR AMCANGYFRI.FOX ARI.AXOL.-CaRd y rhai liyn s?an Mr Pr?bard. y clerc. Yr oe<M yn oe-isibU: agos i 15COp, a goiygid y gwiiai 7o y bunt. g!irio y [{ofyn. FFORDD NEWYDD YN XtrREFOR.—Yr oedd y Cynghor Si.r \vedi o&di eu ar yr uchod n<-s cJywed both oedd yn d&byg o gaeJ ei wneyd gyda golwg ar gael tir yn rhad, Dywedai írWhe.BI""r, un o'r ddirpr\Yyae!.h o Tret'or, mai y peth inwvtf ymarfero'L fydda. nodi pwyHgor o'r Cynghor gyda'r Oy-nghor PIwyf i ys!.yrie<i y cwestiwn.—.S.ylwai y Cnd- eirydd y "dc'.albi fod y pl.yfolio-fi' yn i-hanedig ar y cwestiwn, ac f<xl hyny mewn rhan yn codi o'r t'yiiiad nad o?-.dd yr hawl briodol i didef- nyddiKd y Bort.hfa.—Atebai Mr Wiltlf\r f<jd: ga.n y cwmni I)rydla,, ar y borthfa, ac nas gwel- ai ef y dy!asai hyny r\vyst?o gwneyd y ffordJi. Cyfeiriodd aft. gynnydd mewn ad-,ila,(Iu a gv.-<ddau f.'IrÚLl yn yr ardal oodd yn rhMwm am- Iwg tros ei gwneyd.—.Gatwcdd y Cadeirydd a Mr J. T. Jon.:3 sylw Mr Wheeler at y syniad a ddahai y CynghoT i:r ar hyn, a'u bod yn awyddus am oteimi ychwanegol.—.Sylwai Mr T. E. Grimth fod y cwrs ,diw<6ddar gvda'r ffordd g-ynnYé{iedig yn hyrwyddo yn fwy wnevd Caentarfon yn fwy o dref nLa.rcLnad na Ph\v'!I- he!i, ac nad o.tdd yn ann.a.tui-iol fed pobi Lleyn yn araf mewn addaw t-any&gTinj heb gad Ibwn Os -N%i-id cddeutu 2.;20p dyEd caef IIawn ddeall er budd pw\ Nid o<:dd y CyngiMT Sir yn barod i wario ond 200p a.mi hyd yr oeddynt eto wedt addaw. Dv- munai cf wncyd daioni t bawb, ond teg IIawn wybod pwy. a. gai y budd, gan y 'Tofyn;d am gymhorth.—Dywedai y CadMrydd wrt.'h oiyn i Dr Rowlanda. nn o Cyn?orPIwyf. n?i b?-?d yn erbvn yr ??-???' ?/'? ?? ?cr?ydd digonol ?B?? D?? "? ?/ ?"' ? y bo?f.. ? ?n ? t ?????, ? ?dy'id myned i S:!?;?..? ?-" Y"?? -?? ac enwodd y M.?o j? ? ? S?- ???. r E???????? byddai. vn.?'?"?' ??'" "?? y ?rdd.?t?S r ? ?Y" ? ? "?? y ?. -?L.e.oou.d v La-d?'rv'dd na. h,.??) J?d v &),.dd v,, 'f- ?'-?'?"a- b<td<iai n,2?r- S??? -JrW J.' WH!.?'?'?'Y°' Y"ttbi .?? d'i? ?, ;'?' ? ?'d ?..??J. h '? /D ? S. I)ellach a iffth,ir- ?."??.??'??? ?-? y. !:?Y ??,? '?"yc hyM?nvyM twn ,-„ h?vH"7?., ? "?\??r??????? ?r??-??-??.T?? DE\VIS AROLYCYDn FFYRDD Y g?????? -'? 'J. l. Jon?s. a. ch''fno?{ ?T,. T Ti \?- ddeowis pwylJ:mr ùd'ewisL rhyw !.lifer erbyn'y cyfarf??f. ?d p??, ar'???? D?.e! J?. ?-da ?wy.f,.if ,??? ?,?? y <hwrnod hv.-n. Y?n diiyn y n?e rhestr v.. ??"7?''r? H-?——- BIa?.u??'- n?r T?' '??' ?? ??'? ?- -J?' !?!]h. H,?h LJ.?vp!vn, Pcr?imado?. 0 T''? ,?'? ??'??? Ch..r).s"Row- iand?. r?!)he'ii; Ow?n Wi!iItmK, Li?if?tvn: Fe?'y WiHIa?p. Edevrn: Ge?-rc? WH'??' D?byeh .'?oh.n Hn?'.fn. Phoshirv.-a?n T" R' ?a"v. Ba!) p.. J.0?—1. Port!??.?'? PM<-i! '?'-y? Tr?y Y t?.p! ."mvnt. o!:?.' m.?i y rri ?ii- ?.-v'<I y Mi'i TL V.?!.t?. ?f'. ?Y;')? 0'.—'? V/:n?.?. 3. C'i.T?? Rov.?"!??S. T?-'iL ;i, rL-.) :t r.'v?yj -h".);) ?. 3f!odaH i'?.' ho! yt-L y h)p)d]nin :)r v tr! caf<].dd Pf;:rv ?']"ms 15 o Mt"n!?isint!. Ov-?n Wi!'jnn-'? ?. < C'?.r?;r; 0\ven 6. Yi'' y b)°?d!n's o?f c?f.?? ?enry WHI?a.TiK 3? nc 0\vort Wi])?m? ?5. a den-iswyd TTenry WiMiams am y cyHog o 57p y fl\\yd<!ya. l OWYX 0 LITHFAE-N-kufonai nif'&r o dai-<ida,lwyr o Lithfaen am :dy!lf.a. hynod an- foddhaol tai C&ejiant. Nid oed<tynt yn mood dwfr priodol na. (,eudai, ac os na wnffid rhyw- beth cyn y Igauaf y byddai pethau \Ti ddifrifol yno.—Mr J. F. Roberts Om ofynir i ni wn.-yd yr hyn na. pherthyn i ni ?-Dywoo- odd yr Arolygydd lechydol fed y sefyllfa. iech- y'dol yn ddrw -I)aisi i rybuddio perehen- wydl og y M.i i welia. y 11" aj* unwaitth. "FFORD'D YN LLANNOR.—Anfonai Mr Robert W'iDiamjs lacereill tarn. s.e.ftyllfA an- mhri.odol 6'ordd yn LJannor a arweiniai i Tu- f hwnti'r a.fon.-P;l.Siwyd i alar aylw goruchwyi. iwg y ile ar un\Tj.ith at ei sefyllf<t.

, Cynghor Dosparth Twrce!yn.

Cynghor Gw!edig Llanrwst.

Pwyllgor Addysg Dosparth .…

YN DLOTTYN AM DDEUGAIN MLYNEDD

GAEL ESGYRN DYNOL YN Y DE

COLLEDtON ENFAWR TRWY DAN

TORI PEN PLENTYN

GENETH MEWN HELBUL.

Advertising

ADOLYG!ADAU.

ORIADURON AUR I lOWYR. j

YrtqDDYGIAD FFOL. !

BODDIAD ATHPAV-J !

llOFRUDDIAETH GER ! ABERYSTWYTH…

[No title]

Advertising