Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

Bwrdd Undeb Do!ge!!au

Bwrdd Undeb Ffestimog

:Cynghcr Dinesig FfestHi!og.

Cynghor Dosparth Deudraeth

Advertising

[No title]

Cynghor Dinesig Porthmadog

News
Cite
Share

Cynghor Dinesig Porthmadog PWXC Y XWYDY. XOS FAWRTH.—Mr J. R. Owen (cadeir- ydd) yn Hywyddu. ARIANOL.—Yr <Mddig wedi -derbyn 348p o'r dretL gyifredinol yn ystod y mis. Duai yr o!I dd?rbyniwyd yn 567p. Yn yr ariandy yn S?r v Cyn.ghor, '714p. PWXC Y XWYDY.-Y i-nao nwydy y dref 7.'c.di. myned yn hpn, a polvga, i vfelia. draul fa.wr yn ol a<iroddi:)d Mr Brownmar, gwr Iiyddys? mewn nia.tp)'ion o'r fath. Daeth y cwpetiwn s&rbron y Cynghor, a. darHcnodd y Ca.d-eirydd'a<.il'lxl-diad 'm)ait.h o argymhelIioQ PwyIIgor y Gwait.h CyR'redino!.—Ccdodd Ca.pt. J. Jones i wrthwynehu. a,rgymhe!Iiad y pwy!I- gor. Ni ddylid mabwysladu. cynllun mor ddrudfa.wr, un a. gcetiai o 8000p i lO.OOCp, heb ymKynghori a.'r trothd?Iwyr. Yr oedd yn be.Tidnjit yn erbyn y dra.ul o'i weitbio if Borthv- G;est. Yr oedd y goieuni trydajio! vn sicr i'\v gymeryd i ystyria.eth.-Dyna. hefyd* deimlad y Mri Morgan Jono a T. Garth .JonE's. Y l' oe-dd. M" Xewell yu gryf o bia.id. myned. yn mlaen gyda'r gwaith. Yr oedd. sefyif.fa yr &dei!ad a'y nwy yn ga!w am. hyny ar unwait-h. Nid eu dyledswydd oe-dd gohirio ar gyfrif yr ethol- ia.d tair Mynyddol na dim araIL—Addefai Mr F. Ruckingham fod angeTt adgy\veirio, ond ms meddyj)iai mai priodo! iddynt syrthio ar hawi oedd ganddynt i godi 10,000p lieb ymgynglior! a'r trethdalwyr. Cynnygiai Mr T., GarLh JonU3, a, chefnoga.i. Mr Morgan Jones, na wneid djm heb ymgynghori. ar -tI'ethdalw}T.-Cyn- nygiai Mr W. Morris Jones ohirio ani fis, a ch?fnogai Ca.pt.en J. Jones hyn.—Protestiai Mr Ne\vell yn ?rbyn cynnyg ?[r W. Morrt.s Jonea a.'i .annhegwch..—Gohiriwyd y majfer am n3. Y DRHTH.—Pasiwyd penderfyniad crvf yn erbyn gwaith P\vyJ]gor Trct.hiant. Und-c-b Ffes- t.i'uo.g yn gostwn'! trei.hjant Ysgol Su'ol y dref yn afretsymo!, a'i fed yn a-nghynawnder a'r tretMaIwyr oedd wedi gwjMyd eu hamcan- gyfrifon a.m y nwyddyn.

Cynghor Dosparth L!eyn

, Cynghor Dosparth Twrce!yn.

Cynghor Gw!edig Llanrwst.

Pwyllgor Addysg Dosparth .…

YN DLOTTYN AM DDEUGAIN MLYNEDD

GAEL ESGYRN DYNOL YN Y DE

COLLEDtON ENFAWR TRWY DAN

TORI PEN PLENTYN

GENETH MEWN HELBUL.

Advertising

ADOLYG!ADAU.

ORIADURON AUR I lOWYR. j

YrtqDDYGIAD FFOL. !

BODDIAD ATHPAV-J !

llOFRUDDIAETH GER ! ABERYSTWYTH…

[No title]

Advertising