Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

Bwrdd Undeb Do!ge!!au

Bwrdd Undeb Ffestimog

:Cynghcr Dinesig FfestHi!og.

News
Cite
Share

Cynghcr Dinesig FfestHi!og RHYBUDD I WERTHWYR LLHFRITH. NQS WEXER.—D-an iywyddiaeth Mr E. M. Owen. Y SWYDDG& MEDDYGOL.—DarH&nodd Dr Jones ei adroddia'd am y mis yn di\Tc<Mu Awst 51am.. Yr oedd cyfartaiedd y murwo!- "tbau am y_ mis yn is nag y bu. am nynyddau, ac yr oedd marwolaethaa ba.banod vn Ilai na.r arfer. Y CARTHYFO",YDD.-Idi-od.J,ai y Poirian- nydd fod y cart.hffosydd yn cael eu cario yrt. m)a.en yn foddh,:o], yn nghyda'r gwaith o lan- hau y prif-n'vrdd a'u c:tdw mewn trpfn. YS&OLORrAETH'Af.—Ar 'gynn)"/a\l xIjrl CadM-aIadr Roberts, a chpfnogjad Mr E. M. Owen, pasiwyd i beid::o rho<:td' y:goJori él-< h yn yr Ysgol Sirol i unrhyw blentyn y byddai ei dad yn derbyn mwy na, 120p y nv.'yddyn o I gynog.—<Ja.ni.at-a.wyd t'r \"hn.r cantynol :—.Idwal WilUams, Ov.-en Hushes, J. D. Richards, R. G. Lewis, U. G!vn WH'i.tms, I W. J. EItis, J. Hughts, H. B. Wiliiams, Lizzie Jones, D. R. Jones, Tommy Davies, Cassie Williams. TAI XEWYDD.—Paeiwyd i r>,yy.o.f) sr ber- ch?nogion tai -newydd' ar t<xi y ih rdd c?'fnau yn ca<-I eu, gwne-yd rhag b!aen, a<- yn :? ??'-g hyny fod y Cynghor yn carlo y gwaith a)Ian en uunan ar draul y perchenogion uunan ar draul y perchenogion RHYBUDDIO'R LLEF- RJTH.—ArgymheHai'r PwyUgcr Icr-hvd fod j un o'r gwerf.hwyr Hefrith yn C-1.00] ei trJyn am werthu Defrith anmhuj.—Dywedai y U:rc mat priodol fydd'ai rhoi rhybudd i'r h&'l \7 -rt'hwyr Ilefrit.h, nad oedd ganddynt. ha.\vl i rc<M' dim yn y UeMch er ei gadw rhag Dr Jones, r oedd ,;i ndd,) farn ar y n ter, ond credai ma! gwe-ll of<!d rhood; rhvbudd y h-o hWl1.Ieth1Í Mr (';vdwa1adr Rob2rt.s a paha.m' peidio er'yn yn yr achos hv,-n, gan i<M- ynt eriyn. vn ddiwpddar mown achos o dyHu yr hufen o'r Hefriih, ac yr oedd hwn vn achos Hawer g\a.eth.-Cynnyiai Mr D. WiHinms ea bod yn e-rlyn. Yr oedd y Ha-eth h-,vn vn dvfod o sir artll, a gwerthid !!awr: mwy o'r ifapth hwn nag o unrhyw iaeth ara.![ vn vr ardat._ Cefnogai Mr H. Jones. Gw<l o lav.r "p-n<Mo ef yfed Hefrith & dwfr ynddo nac un a horae acjd ynddo.—Awmymai y C'erc fod iddvn?. b?dtoertynytM.hwn.amycredai?bydd? i ?n ?mc ynadol ?-ospi d?n yr a.m2-y!chladau. —0 blaid ?-tyn, tri, a,'r gweddil! yn erby?.

Cynghor Dosparth Deudraeth

Advertising

[No title]

Cynghor Dinesig Porthmadog

Cynghor Dosparth L!eyn

, Cynghor Dosparth Twrce!yn.

Cynghor Gw!edig Llanrwst.

Pwyllgor Addysg Dosparth .…

YN DLOTTYN AM DDEUGAIN MLYNEDD

GAEL ESGYRN DYNOL YN Y DE

COLLEDtON ENFAWR TRWY DAN

TORI PEN PLENTYN

GENETH MEWN HELBUL.

Advertising

ADOLYG!ADAU.

ORIADURON AUR I lOWYR. j

YrtqDDYGIAD FFOL. !

BODDIAD ATHPAV-J !

llOFRUDDIAETH GER ! ABERYSTWYTH…

[No title]

Advertising