Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

Bwrdd Undeb Do!ge!!au

Bwrdd Undeb Ffestimog

News
Cite
Share

Bwrdd Undeb Ffestimog Y CLERC A'R AELOD. DYDD MAWRTH.—Mr Owen Jonea yn y gadair. Y TY.—Yr oedd yn y ty 76, ar gyfer 61 yr un ade.g y Hyn-rdd. Gatwodd o gTwydriaid, 54. —Adroddai Mr R. Richa<rds y gwelodd ddyn yn iard y ty a farna.i a aHasai weithio.—Yn ateb i'r Cadeirydd dywedodd Dr J. R. Jones fod y dyn yn wael pan y dafth i'r ty.—Ym- ddiriedwyd y mater yn mheliach i'r meddyg.— Boddhaol iawn oedd -Air Richards i syhvi am tanweithdra. yr hen bobi a'u eysur.-Y-CadÚ1'- ydd Da. iawn srenvm givwed hvn. "AR UNWAITH I'R TY.-Pasiwyd mai yr <QTMg gwrs priodol a Tom Carol, Saron House, LIan, oedd dod ag ef i:'r ty ar unwaith, neu yr eid i drwbl gyda? ef. ELUSEN ALLAXOL.—Ta'wyd o al]an e'us- en yn YlStod y pythefnos diweddaf yn no&part.h Tremadog, 72p 6s Ffestimc.?, 102p lls Deu- dra?eth, 68p 16s 6c eyfa-nswrn, 242p 15s 6c; yn golygu ieihad o 3p 7s 8c. A'-NIRYWION.-Yr oedd cT-yn niter o Mwyn ar ol etoheddyw yn eu ta]iad.au.-Cat>d amcan- gyfrif am y gofyn arianol ajn yr lLanner btwyddyn. ga.n y clerc cynnorthwyo]. Yr oedd yn eisieu at amcanion cyn'redinot, 3789p, yn ol B!c y bunt. Deuai y dTeth siTo] yn 7¡c y buTit. HELYXT.—Y rhai a ganlyn (y rhai arferol) gafodd y "tenders" a.m Lryflell\i y ty a n\rydd- au:-Mr F,. 1". Jones, Ffestiniog; Miss J. A. Brymer, Mri T. W. Jones a'i Fab, W. 0. Wi!- )iams, R. Edwards. H. E. Roberts, yr oil o'r Penrhyn: Mrs WiHiam?;, Cae EdDyfed, Mm- Sordd. Xid oedd y rhe&tr h"¿dy"" yn orphen- of. Mr J. Parry Jones sa.fodd YI.;w:ith o wneyd yT eirch. Bu tipyn o siarnd ar waith rhai yn codi y prisiau Ue nad oedd mwy n.ag un "t.endier," tra yr honid nad oedd y iarch- nad yn gofyn hyny.—Dywedai Mr G. Parry JoiMs fod "cwcio" vn ifafr rbai a enwai.— Atebodd y Clerc a'r Is-GIerc fod yr hyn r. ddy- wedai Mr Parry Jones yn ad!ewyrchu cfnynt hwy, a haw]IL-nt id do dynu y cyfryw y-n ol neu gae! ymchwi!.—)Mr D. Tt'gid Jones Peth rhwng y c!erc a Mr Parry .J!on2S yw hyn, a ga4eweb iddyTit. ei setio.—Y Clerc Xa, nis mynaf hyn.—Aeth yn siarad rnarh a. hyn.od o g:y.ff1'oujs. !G\?adai Mtr G. Parry Jones nas gotygai neb yn -n?'Hiduol, ac na. enwcdd 'neb. '—Yn y diwedd tynodd ei e.iriam yn ot i'r gradd- au 'nad enwodd ne.b let yn eug o hyn.—Yr oedd' y PwyHgor "Tenders" yn bendant ddadgyaylltueu hunain. D&uwyd i yd-ddeaj] yn y diwedd, a derbynlodd y clere yr 4pi- ddiheurad.

:Cynghcr Dinesig FfestHi!og.

Cynghor Dosparth Deudraeth

Advertising

[No title]

Cynghor Dinesig Porthmadog

Cynghor Dosparth L!eyn

, Cynghor Dosparth Twrce!yn.

Cynghor Gw!edig Llanrwst.

Pwyllgor Addysg Dosparth .…

YN DLOTTYN AM DDEUGAIN MLYNEDD

GAEL ESGYRN DYNOL YN Y DE

COLLEDtON ENFAWR TRWY DAN

TORI PEN PLENTYN

GENETH MEWN HELBUL.

Advertising

ADOLYG!ADAU.

ORIADURON AUR I lOWYR. j

YrtqDDYGIAD FFOL. !

BODDIAD ATHPAV-J !

llOFRUDDIAETH GER ! ABERYSTWYTH…

[No title]

Advertising