Skip to main content
Hide Articles List

33 articles on this Page

Advertising

DYHEAD CYMRU.

SENEDD I GYMRU

[No title]

[No title]

PERSONAU A PHETHAU.

NEWYDDiON LLEOL

Cynghor Plwyt Llanllyfni

Llys Sirol Bangor

Pwyllgor Trwyddedol Sir ',Gaernarfon.

Ynadlys Rwrdfiisiol Caernarfon.

Ynadlys Llandudno

Ynadlys Llangefni

YnadSys Sirol Caernarfon

ABERMAW.

BALA.

BEDDGELERT

)BETHESDA A'R CYLCH.

CAERNARFON.I

CRICCIETH.

DOLGELLAU.

FELJNHELI.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

News
Cite
Share

FFESTINIOG A'R CYLCH. D-WY DD AMAV AIN.—Yn Chwa elau Fotty a Bowydd a'r Diphwys, eyfaifu y John •SJtephen, Bowydd-road, a Aloises Gw ilyni Jones, a damweiniau, y diweddaf ag un He-i ddifritfol i'w ben. O'R 'J,AEX. "Nn ol ei arfer blynyddol, rrhoes Mr OJey wledd i blant Ysigol Tynant ac un y pentref. Ar 01 <hyny :gorytmdei:lhiwyd j'II FeJin iLifio, lie yr oedd cynnyrchion y gystiad- leuaeth arddwrol o eiddio tenaatiaidi y ieti- feddiaeth. SPECT0L AUR.—Fel eydniabydd.iak-h am ffyddilondeb arbenig Mr Robert. Jones, Ty ny- ,pi;.1tyll, Tanygrisiau, brawd i'r Parch Elias Jones. Trefnewvdd, igvda'r plant vn Met.be 1 f-M.C.), am tua 50 o flynyd deed d, anrheg wy d, of j a spectol aur iha.rdd'. LMiR. RHry;DWF: 'PIAtR<R;Y-¡(lEU.). Y pwyisigrwydd i feilhrin cvmeriad- da yn ieuanc oedd testyn anesrehiad ipei< ,gan Mr Cradoc iRhydwen Pa. ry..maib hynaf y Parch J. Rhydwen (Parry, yn Nghymdieithafi; Bet ban,i a ruos Iau. Pavvb a ganmolant yr areithydd ieuanc. YM A,DA EL.—Yn Nghapell y Rliiw. nos Fawrth, ffarwelwyd a. Mr a Airs Hugh Jones, a'r Mri. John WaMdn .Robe- is a Thosnas Ro- berts, ar eu hymadanviad. i America. Rhoed iddynt Feiblau a Ilvi-raii hymnau hardd fel arwydd o barch yr eglwys iddynt.—.Yn N hai^el Beth-esda hefyd fu peth tebyg a Air H. W. Dav-i^s, AIa.nor-TOf:d. a -he-2d, yn;t.au wife o lyfrau gan bobl ieuainc. yr eglwys. 1PWYILLGOR. !DDfilSG.-Cynna.liwyd yr iichod Fereher, y PaTcli John Owen, M.A., Bowydd, yn llywyddu.—C'aniatawyd cni?, yr Y ISlgal Ganol'raddol i'r i gael myned i ddyagu gweithio gwaith seiri i hen ysgoldy Dolgariegddu. DerbN-iiiNi-vd, ysgn-1 newydd Trawsfynydd fel ysgol reolaidd. i'w thro slwyddd drosodd' i'r aimcan hwnw.-Daeth llythyr maith odd'iwVth Mr Phillips, prifath- raw yr Ysgol Uwchraddol, o b^rthynas' i'r ar- ihoiiiadau. iPasiw'Vd'£ocl i'r llythyr gael v-tyr- iaeth pwyllgor neillduol.—Pasiwyd i dalu am- rvw wfynion, a. 36p i Gynghor Dinesig Ffes- tiniog am welliantau.—'Daeth cais yn ml-lell o Ysgol y Peii hn-ii o berthyntaB i fab Ih Peter Owen i gael myned allan o'r y.gol.—Galwai y ipwyllgor sylw y prifalt-hrawon t> be-rthynns i anfon y planit- allan o'r ysgol i ymofyn plant ereill i'w cartrwQ i ddyfodi i'r ys-gol. Nid oedd hyn yn iawn., ga-li nxai gwaith y Vaiit. oedd dyptsu, ac vn myned n,1h:U.I i u^rdded t, wv y horeu. Rh.i; £ y planit ar v llvfrau yn Ffes- f.iniosr, 2,292: cyfartaledd y 1) 2.042. Plant dan bum,n oed, 418 dm- bump oed, 2,041. DospaTtb PenThvn: Plant yn Ycfrolion v Sir. 933 ovfaritaledd riresenno'deb. 652: Cer-dlae'.ho! 329; cyfartaledd prosen- noi 236, ANGLADD GORUCLLWYLrWR. — Dydd Gwener, yn nginaddlfa y teuiu, jai Mynwent iBethesda, claduwyd -Mr John Jenkins, goruch- wyiawr Ratgoed, AberUyfeni. Gweinyddwyd yji Aberilyiejni ac yma gan y 'Parchn. J. fFouikes lE'hiis, -Oo»rrijs; Ill. W. Parry ((A.), Aberllyfca-id; W. T. Ellis, (B.A., B.'D., Po th- madog (cyn-weinidoig AberiJyfeni); D. Jones, Garegddu, a D. Hoikins, iAI.A., Bethesd-a. -Bow u Al&wrth, tra y deuaL y tren a adawa y Diphwys chwan:er i dileg i lavvr ar y "Cei Mawr," rhwng Gorsiaif Taaiybwich a'r Penhryn, torodd echel y peiriant, iuj ar unwaiihi ibu i-lwyv; |at'ail, onid 'yn iffodus ,i# ddigwydodd damwain i neb o'r teithwyr, na dim newid i'r cerbydau. Bu oediad pur laiith ar Y drafnidaeth. Yn; nrhlith y rhai fu rbad gerdded i lawr i'r iPenrhyn a Minffordd yr oedd nifer o warcheidwaid Ffestiniog, orid ni bu yr oediadi o'u tu hwy vn faith-. MARW YX LERPWL —Dydd iMerohe yn Lerpwl, bu cwest aT gorph i-Nir WilliLni Mere- dith Roberts, 34 mlwydd oed, o'r ,Swch. Rhyd- sarn, Ffestiniog. Yn, m16 Rha.gfyr diweddiaf, nan yn eario pylor yn Chwarel Fotty a Bowydd, Ffestiniog, syrthiodd, gan, dderbvn niweidiau mewnol difri.fol. Aeth mor ddrwg .fel y bu ra;d ei symud i'r Royal Southern Hospital, yn Le-pwl, a dydd Sul bu farw yno. Bu tan OTueh wy Tia «ihau .feddygol ddwy waith vno, ac yn y cwes4,, priodola Dr S. A. Smith ei farwiol- aeth i cancer. i leddyliai fod a fynh y ddamwain ddim a'i farwola/eth. Bwrriwyd y bu farw o achosion nat-uriol. YR YNAiDLllS —Dydd IIa.U, igenbnon Dr. Roberts (cadeirydd) ac ynadon ereill.—Am feddwi dirwy wyr Ellis Jtonee,, Penybont, Tanv- grisasui, labrwr, i haner-coro-n a chostau, a Grif- fith Davies, New Tanymanod,, i 5s a'r costau. Yhiiddl-d, Anne Thomas, Crors Keys-, Bl.a.enau Ffestiniog, o adael i'w chetffylau grwydro ar y ffordd fawr—Tyst iar yr Hed dwas Joai'ah Jones iddo weled ceffylau yn dod, o gvfeir ad iffvnwvd -n,dd; Airs Thomaw Mr R. O. IDaviem. Dywedai é-bod hi wedi eeisio er panl yn Nsrhwmfoowydd i ,g-dw ei hanifeiliaid yn ddiogel.—Taflwyd yr achos allaii heb v oodtaii. gyda: rhybudd' aTn ofal-u fod t ceffv',a-a gaep eu cadw yn ddiogel.—Gvliuddiai yr HeddwaG Mayberv Morgan, iMaentwrov, j William Roberts', Dolymoch, F'feisHTiaog. vr hwn, j heb fod yn mhell o'r Jli? 'a- ddaliwyd igyda gwnimgen a gwn yn; ei feddiant mewn, modd, anghyfreithilon. Addefodd y cvhuddedig ei fod wedi ci-wydro Ii tilr TVihibont a. Dolyrhiw, ac mai ei amcan oedd aaethu brain i'w feistr o Dolynroch.—Dirwywyd ef i ban er-coron a'r costau.-—-Cybudda i Kate Davies, Penffridd. FferJiniog, David, William Roberts, Paul,llwyd. Ffestiniog, o eisgeultu<«r> at gostau el )h,r1.1tyn anghvireithlon.-—P-asi'wyd y .Tpfcrol.-—Cvhudd-ai William Tho-mars-. Evan Davies, Bethnniai, o wrihod cadw ei ^am. Jane Davesi 62 oed, yr hon oedd yn cael cymorih 0 4s vr w"h11ry- Gan fod Evan vn wael taflwyd ef al.]-t,n yn ei trbyn.—Gyhuddai yr un sw-d-doz, y imeibion eredl, Georpr- Davie-. IMaetioffe^n, a .Rcbert Da.virs, Cr-otsa Key" a, T)hasiwy-3 ;dd.ynt daJti swllt yr wythnos bob -an.

LLANBERIS A'R CYLCH.

LLANRUG.

LLANRWST.

NANTLLE A'R CYLCH.

PENRHYNDEUDRAETH. !

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

RHOS A'R tYLGH.

TOWYN.

[No title]