Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

YR EISTEDDFOD GENEOLAETHOL,

News
Cite
Share

YR EISTEDDFOD GENEOLAETHOL, DEFODAU DYDDOROL. Y CANU CORAWL. Y CADEERIO A'R CORONI. ENWAU'R ENILL WYR. Aeorwyd g-weithrediadau'r Eisteddfod Genedl- aetiiol yn Rhyl, foreu Mawrth, mewn pabell tang a godwyd at Y pirrpas. Y cyntaf peth a TTsawa oodd ago-r yr Orsedd, oedd wedi ei chodi y mhen dwyreiniol y dref, y'nghysgodi y tyrrau tywod. Yr oeddis wedi cael meini rhagorol, a u gosod ar eu penau yn y tywod, nes oedd1 yr oilyn edrych yn ilia. aodedig. Tuag wytb o'r gloch, ymgynnullodd y bcirdd ac eieill gerllaw X-euadid y Dref, ac wedi TBI- yisgo yn eu huganan, ffurfiwyd yn orymdaitL, dan otal Mn D P. Morris a J. M. Edwards, a cherddwyd oddiyno i'r Orsedd, yn ngwydd llu o ecrychwyr. Blaenorid hwy gan fand pres, ac yn yr orymdaitJi heblaw aeloda.u yr orsedd gyda r faner a'r corn hirlas, yr oedd aelodau Pwyllgor yr Eisteddfod, aelodau Pirrllgor Cvm- deithas yr Eisteddfod:, a nifer o aelodau Cyng- hiair yr Holl Geltiaid yn eu gwisgoedd brodtorol, jr oil gyda u gilydd: yn ffurfio gorymdaith bryd- ii «**<* Aai imloedd o bobl wedi fm- gynnull oamgylch yr Orsedd, aphan gyrhaedd- odd yr orymdiaith yno, colhvyd llaiwer o amser cvii dechreu ar y gwaith. O'r di'wedd cododd yr Arendderwydd ar ei draed ar y Maen Llog a ga^roda am osteg. Wedi i'r Perseinydd ganu dar'ilenodd yr Arcliddterwrdd v Tliybudd yn galw yr Eisteddfod a'r Orsedd vn n/fiyd, ac yna gweiniwyd1 y cleddi ar ol sicr-iryclddair gwaith fod' heddwch yn teyrnasu. J P^^rff Ifr °rSedd gan y P^h Abel y yna cyflwynodd Ar- phrvdides Mostyn y corn a'r medd i'r Aroh- F s'n T ^yny canwyd pennillion gan J V. Dar, Telynor Semol yn canu'r delyn. Oaf- anereliiaciau barddonol gan Watcvn Wyn, » ,<mtAnx, a Myrddin, ac anerchiad maith gan '•,v«n, yn datgan ei foddbadi o weled, y fath ^■ ieb rhwng y gwlahanol Iwythau C'eltaidd. Hvsbysodd hefyd fod yr Archdderwydd Hwfa y™. 7° oed' 7 diwrnod hwnw, a rhoddwyd Wedi ¥r TAnAy«U8 Mrs BnlLeley Owen gytfhryno yr aberthged, eef tusw o flodau a graTrn i'r Arclidderwydd, esgmodd jfu 7 Llog, a darlfenodd < -gram a dderbymasai y boren hwnw oddiwrth. r r^nnines l\oiiinania7 fel y canlyn Byddrwch garedliced a bod yn genad1 caTiad droqof i'r Eisteddfod1, a bery bob amser yn gerddoriaeth fyw yn fy nghalon. --Carmen cvlra. Fel llTTrydid1 yr Eisteddfod am y Hwrdxlvn, dyniunai ei Argl^yddiaetli^ estyn y croesaw Jmp calonoe i Orsedd Beirdd Ynys Prvdaiii a hyderai y caent amser dedwvdd a llwvdd^ jannus yn vstod eu "harosiad yn. y RhyI. Oaf- wyd vchydig eiriau gan T-aldir o Lydaw yn ei mith frodorol, a gwnaed eoffhad am y Gor, fieddogjon Ymadiawedig—Hirlae (Canon Silvan ivrans) a Owyneddon, gan Owynedd a Gwynfe u i1 u- y' derbyniwyd a ch.roe«a,-wyd Ei W^rheMer y Dywysoges Augusta o Seliieswig- Holstein, a cfiwmni ereill o foneddigeeau a bon- eddi-inn o'r cylch, a. cbyflwynwyd yr urddau anrnydeddus canlynolEi Huchelder y Dy- ^^o-es (DTrvTiwen), yr Anrbydeddus G*wen- do'en Bmdridc Coed Coch (Gwendolen), yr Anrliyareddus Ma.ry Hughes, Kinmel (Mair Kin- m-I). Arglwyddes Mostyn o Dalacre (Rldan y V Whmntl M ? Downing (Rbian y \Vibnant), Mrs Hamer Lewis o Lanelwy (Mor- vr- rS wy)' Coc^biirn, Dublin (Cel'tgares) Miss TTreaey Dubbn (Lhnos yr Iwerddon), Mks '-4 "4.- CYFARF0D CYXTAF YR EISTEDDFOD Llywydd cyfarfod cyntaf yr Eisteddfod vd-< oMd Arglwydd Mostyn, ac arweiniai Mr Tom .T, 1. Cafwyd can "Y fam a'i baban" gan Miss Nora Meredith, yn hynod swynol. Yna treuliwrd cryn amlrer i groesa-wu cynnrychiolwyr o Gynianfa r Holl Geltiaid, yn cynnwys defod, priodas y cleddyf," oedd nodedig o brydfertb. Cyn myned at y gwaith hwnw, d'arllenodd Clero y Dref groesaw y dref a'r Eisteddfod i'r Dywys- } oges Louisa, Augusta Schleswig-Holstein. Cod, j odd y dyrfa fawr ar ei tbraed a r-hoddannt croesaw calonog i'r Dywysoges, ac atebodd liithau mewn ychydig eiriau cyfaddlae, yn dat- gan ei boddlhad mawr o gael bod, am v >waith eyntaf, yn Xgwvl GenedHaethol y "Cymry. Diolchodd' am v croesaw cynhes a roddwyd • iddi. a dymunodd lwydd yr Eisteddfod. Yna esg-ynodd cynnrychiolwyr y Celtiaid, y Gwyddelod, yr Albanwyr, a.'r Manawiaid y Uwyfan yn swn oerdkloriapth eu liofferynau cer,-dlip-tbol, gan pefyll yn ddrwy res yn nsrhefn y Ilwyfan, a gadael y canol yn wuz i'r ddefod I o uno y ddaTh Jianner-cleddyf. Esgynodd y Llydawiaid i'r Ilwyfan &r un llaw, yn cael eu blaenori gan M. Jaffrennou, a'r Orsedd yr un I modd yr ochr aroll yn oael eu blaenori gan'Wat- cyn Wyn, y ddau yn cario y ddlauhanner i'r cleddyf, gan agoshau afc yr Archdderwydd a J sa'.ai' yn y canol. "Pa betli yr vdych y« geiBioV' gofynai yr Archdderwydd i'Taldir, ~*c I atebodd yntau ef yn y Llydawaeg. Yna. trodd: at Watcyn Wyn gan ofyn yr un cwestiwn iddo yntau, ac atebodd;, "'Rwyf yma ar ran fy nghenedl, y Cymry, a darn o'r cleddyf eisieu ei uno a r darn arall, i gael heddwch o hyn allan r]]^nfr -aino G«ltaidd." Yna cymer- odd; Hwfa Mon y ddiau liaimer ac a'u hunodd. gan ofyn ar u-chaf ei lais "A oes beddweh?" ao wedi cael fiicrwyddl am hyny, agoshaodd yr An- rhydeddus M'rs Bulkeley Owen a rhwymodd y cleddyf unedig a rhuban 1rWyn, ao meddal Hwfa, Heddyw diffoddwyd uffern cledd yp Nyffryn Clwyd." Traddododd Arglwydd Mos- tyn anerohiad "wedi hyny, yn croesawu y cyn- nrychiolwyr i'r Eisteddfod. CydnabyddwyS y croesaw gan Faer Caernarfon, Xegesydd o'r i nys Werdd, ac ereill, yn yr ieithoedd Gwydd- eii^, Gaelig, a Llydewig, ninryw ohonynt; yn Biarad Cymraeg croew a llithrig, yr hyn a. dder- bymwyd gyda baaillefau o gymeradwyaeth gan jJori- Dy^yd' y <Mtefod ton i ben trwy ganu Hen Wlad fy Xha^lau." Canodd Eos Dar bennill yn Gymraeg, Misø Treacy bennill yn y Wyddelaeg, M. Jaffrennou yn y Llydawaeg, a'r gynnulleidfa yn ymuno yn y cyd c-an. I ina., aed yn mlaen gjda'r cystadleuaeChau, a chymerwyd y gadlaar yn nghyfarfod y prydnawn gaji Mr William Jones, A.S., gan yr hwn y catwyd anerchiadl tra dyddorol ac addtysgiadol. JJynredodd Mr Jones mai amcan yr Eisteddfod' yn ddiau ydoedidi cadw a choledidu iaith a lien ein gwlod, ond y syndod ydioedld, er oymaint ▼ SlaT £ wi -5? em hlaith' ein llen> a'n henwogion, nad oedd genym eto ddim llyfrau i ddysgu r pethau yma l n plant yn yr ysgolion. Bu yn bloeddio nes crygu "Oes y byd i'r iaith Gym- raeg, ac ymogoneddu Rawer wrth ddyweyd am daaii, ond yn gwneyd dim. Bn fechgyn yn Rhydychain a lleoedd ereill yn ymdrechu, ond heb y gefnogaeth a haeddent Hoodyw yr oedd addysg Cymru yn nwylaw eu cynnrychiolwyr. • i 1<id-ynt os na ofalent am lyfrau priodol I r holl ddosparthiadau, ao o's yso-olion elfenol i fyny i'r brifysgol. Nid oedd eisieu I myned at y Saeson i'w cyhoeddi ychwaith. Yr oc,d,,d argrapbwyr a chyhoeddwyr rhagorol yn Nghymru, a chyhoeddwyr Cymreio- vn amryw 0 ddinasoedd Lloegr, megia Lerpwl a lleoedd ereill. Yr oedd nifer o ddynion 1"hagorol yn gweithio y dyddiau hyn, ac apeliai ef am gefn- ogaeth iddynt i ddlwyn llyfrau hylaw o werth i blant Cymru. Ni ellid dysgu Saesneg yn iawn 1 blajit Cymru, ond trwy y Gymraeg. Yr oedd ard'aloedd yn Nghymru, wrt-h gwT3, lie mae'r Gymraeg wedi ei eholli. Dysger y plant hyny yn oeifmig, am hanes a lien Cymnl. Yr oedd! uosparth arall yn ein gwlad a adnabyddid wrth yr enw Dicod Sion Dafydd. Am y rhai hyny dywedodd Gruffydd1 Roberts, y gramadegwr, eu bod yn colli eu Cymraeg gynted ag y croesenfc yr Hafren, ''a-c y mae eu Cymraeg," meddai, yn Seisnigaidd, a,'u Sacsneg, Duw a wyr yn I Gymreigaidd." Ond er grvaethaf y rhai hyn, yr oedd y Gymraeg yn enill tir. Hefyd yr oedd llawer o lenorion dliwyd yn ein gwlad, yn gweithio yn y dirgel, nad oedd gan yr Eistedd- fod, yr un wobr iddynt, a dylasai fod rhrw j loddion i'w cydna.bod. Yn y cysylltiad' yma ffhoddodd deyrnged1 uchel o barch i Mr Daniel Rees am ei waith yn odiwyn allan yn ddiweddar gyfieithiad Cymraeg mor ragorol, a-o mewn di- wyg mor dlos o Ddwyfol Gan Dante. Da, oedd ganddo weIed: yr Eisteddfod y flwyddyn hon yn cynnyg gwobr am gyfieithu un o'r clasnron. Y na aeth yn mlaen i ddatgan ei ofid nad oedd ond un cor Cymreig yn y brif gystadleuaeth. Ofnai na thelid y sylw dyladwy i ddysgn oerdd- oriaeth, ac mai dyna lle'r oedd y Saeson yn an CU1'O. e Yr oedd eisieu amgenach arweinyddion, a rhoi mwy o bwys ar ddysgyblu nao ar gys- tadlu (cymeTadwyaeth). Testyn y brif gystadleuaetfli lenyddol ydoedd "Rhestr, gyda nodiadau bvrion, o EnVoodon Cymreig yn ystod' 1700—1900." Gwobr 50p. Daeth y "Wohr hon ag un ar bymtheg o gystad- leuwyr i'r maes—naw vn Gymraeg a saith yn Saesneg. Pwysai'r cyfan gyda'n gilydd wyth ugain pwys, ac yr oedd un ohonyni yn wni, yn un pwys ar hugain. Rhy fyr o iawer yd. oedld yr amser iddynt gyflawui gwaith ymchwil- gar helaeth fel hwn yn foddhaol, ac yr ooddynt: i gyd yn cwyno o'r herwydd. Nid <Jedld' un ouonynt ar hyn o bryd yn deilwng o'r wobr, a r rlloid y testyn eto ar gyfer yr Eisteddfod nesaf yn y Go-gledid, ac yr oedd Cymdeitlias yr Eis- teddfod, Genedlaethol iredi bod mor go-redil, a,g addaw bod yn atebol am yr banner ean' punt. Y brif gyBtadleuaetb ddydd MawTtli ydoodd (^KVU Oymysg o 60 i 80 o leisfau, gwobr S°p. (a) 'Yr Ystorm" (Dr Parry), (b) "In vain you tell your parting lover" (D. Emlm Evans) oedd ch^eeh o gomu wed} anfon en henwau f mewn ond tri yn unig ddbetli yn mlaen, sef Cefn Mawr, dan arweiniad Mr G. W. ]Flu-Aeg Brvnbowydd, Ffestiniog (B. Edmlinæs) Dyffryn Nantlle (P. T. Powell). CystadTeuaeth ragorol ydoedd. Dywedodd Dr Cummrngs iddo, wrancùaw ar gannoedd: larwer o gorau o bob math erioed, ond na chlywodd erioed well canu cor- awj nag a, glywoad gan un o'r corau y pryd- nawn hfwnw, a dymunai longyfarch yr Eiatedd- at v 7 >on. Yna rhoddodd iilr Ximlyn i>vans feirniadaetii fanwl ar y tri chor, yn canmol pob un, ond, fod un yn tra rhagori, sef yr olaf, ac i Gor Dyffryn Nantlle y dyfarnwyd y wobr yn nghanol cymeradwvaeth udhel. Cyetadleuaeth ddyddorol a phrydierth oedd cystadleuaeth y Corau Plant, pump o gorau yn cystadlu. Safai "Plant y Pentref," Lerpwl (Mr R. J. Ediwards) yn mhell ar y blaen i'r lleill yn y gyftadleuaeth, mewn amser, tonyddiaeth a mynegiant; yr oedd eu dadganiad1 o'r dda,n daarn yn felus a chroew, y ddau ddarlun yn deo- w«li eu lhwio yn dra chelfyddgar; a'r cynghan- iad yn bob petb ellid ei ddymuno. Canodd plant Cymreig Lerpwl Gymraeg gwell a chywir- acn na rnai or corau Cymreig o Gymrn. Y corau emU oeddi yn cymiyg yd oedd Corau R'bos (Beth.ehem Pendref (Bangor), Rhos <Jeru- Balem), a Threffynnon. Yn yr hwyr, -cynnaliwyd cyngherdd mawr- eddog, dan lywyddiaeth Mr J. Herbert Ro- oerts, A.b., yr hwn, mewn anerchiad byr ar v dechreu, a sylwodd fod yr Eisteddfod yn aros yn alln mawr yn mywyd cenedlaethol Cymru, ac fod ganddi afael tyn yn yr holl bobl. Nid oedd eu cariad at gerddoriaeth wedi llacio dim, er yr holl gyfnewidiadau yn eu hanes, a llawen ganddo_ weled talent gartrefol yn cael ei gwerth- tawrooi a'i cbeflaoci- ° I frit waith y cyfarfod nwn yd'oedd canu can- tftwd gysegredig newydd o waith Mr D. Emlvn Eyans, yn. dwyn yr enw "The Captivity" (Y Caethgludiad), wedi c" hysgrifenu i soprano, tenor, baritone, a chor, gyda chyfeiliant Uawn i ?CTd«°rfa, a chymer tuag awr a banner i'w ganu. Yr oedd y cor dan arweiniad Mr Wilfrid Jones, a ehymerwyd; yr un-awdku gan Miss Maggie Dayies, Mr Alaldwyn Humphreys, a Air David Hughes. Cafwyd canu da, ac yr oedd v cerddonon yn canmol y darn yn fawr Amrywiaethol ydoedd y gweddill o'r cyfar- fod, a ehymerwyd rlian ynddo gan yr unawdwyr uchod, Madame Annie Green (contralto), Bessie Jones (Telynores Gwalia), a chanodd y oor "Choral March" o "Tanhauser." DYDD MERCHER. IT; oe<id tua 10,000 o bobl yn nrfivfarfod dydd Mercher. Y llywyddion am y dydd oedd Arglwydd Kenyon a Mr J. Herbert Lewis, A.b.. Gwnaeth Arglwydd Kenyon yn ei an- erdhoad apel am fwy o ddyddordeb yn nglyn a vnT CfT yn^gl11>'mrU' a d^«dd°ei fod yn sicr fod gan Ogkdd Cymru ddigon o ddeun- i 1 ;vneyd °'T torau poreu yn. y byd "Y gyda dysgyblaeth briod-ol. Yn ngliyfarfod v prydnawn, eiaradodd Mr J. Herbert Lewie, A.8., ar ddyheadau cenedlaethol. Olrheiniodid ddylanwad yr Eisteddfod ar hanes Cymru a dyiwedodd ei lod yn gobeithio y byddaa' i awgrymiadau rha.gorol Mr William Jones, A.8., yn nghylch dysgu hanee, a lien Cymru gael eu eario a,ilan. (cymeradwyaeth). Yn mhlith y bobl enwog oedd yn y cyfarfod yr oedd y Dyw- ysoges Louise o Schleswig-Holstein, Mr H R Hughes, Cmmel; Arglwydd Mostyn, yr Ar- glwyddea Mrs Bulkeley Owen, Mr William Jones, A S., ac ereill. Prif ddigwyddnad y dydd oedd y brif gystedleuaet-h gorawl. Yr oedd y tobell yn llawn yn ystod y canu, a chy- laerair dorf ddyddordeb dwfci yn y gystadleu- Yr oedd y gyBtedileuaeth yn agored i gorau orvv a-175 ? leisiau> a-c yr cedd y wobr yn ^Op. IT oedd y damau wedi eu dewis vn dda x adangos ansawdd a medr y corau. "Dyma <a) "Haw dark, 0 Lord, are thv de- crees" o "Jephtha" (Handel); (b) "Cw/g, fy yd (J, H. Roberts) (c) "Come with torches (Mendelssohn). Canodd pedwar cor, yn y drefn isod, a gwelir nad oedd ond un cox Cymireie yn cynnyg — Cor Cwm Rhondda (ar- Ted Huglies) Cor Gogledd sir BUfford (arweanydd, Mr James Whewtll); Cor Hanley ar Cylch (arweinydd, Mr James Gam- g 5 U)r Go rile wm Lancaster (arweinydd, Mr I irarhaodd y gystadleuaeth am droa ddwy bwt. Yn ddxatreg, wedi i'r cor olai orphen esgmodd y beirniaid—(Dr CumarJ.ngB, Mn p. Emlyn Evans, C. Francis Lloyd, a D. n^aS' jr llwylan' a «ku £ wyd y feirniadaeth yn ddijmdTofc Yn gyntaf oil, gwnaed ycJiydiig sylwadau yn ^Gy^ea, gan Mr Emlyn Evans? Dywedodd gael cystadleuaeth dda iawn; neillduol ° d&, yn wir. 0 iciaf, yr cedd dau o'r corau yn berffaath deilwng o'r wobr. Nid oedd rhanu 11 f<xl, gan fod un cor yn rhagori ar y gweddill, 1 erJ°d ™i araJl yn gwneyd ail oreu da. I Dywedodd Dr Cummrngs, yn Saesneg, iddo y^ canu gweithiau Handel mewn llA-wer o wledydd—America, Llloegr, Cymiu, VT Almaen, a Ffrainc~ond ni chlywodd erioed well canu corawl nag a glywodd y diwmod bwim^(cymeradwyaeth). Yn wir, 4llai fyned 7* mhellach, trwy ddyweyd na chlywodd ei £ stal (uchel gymeradwyaeth). Drw-g ganddo i^d oedd y corau yn gyfartal oil yn eu datgan- ladau; lieu, mewn geiriau ereill, nad oedtdynt

Advertising

Advertising

J Y GWOBKWYOX.

Advertising

YR EISTEDDFOD GENEOLAETHOL,

YR EISTEDDFOD GENEOLAETHOL,