Skip to main content
Hide Articles List

43 articles on this Page

Llys Methdaliadol Gwrecsam.

Llys Sirol Caernarfon.

Llys Sirol Llanrwst.

Ynadlys Bangor.

i Ynadlys Caergybi

Ynadlys Sirol Caernarfon,

Ynadlys Pwllheli,

News
Cite
Share

Ynadlys Pwllheli, DYDD MER€HER._Gerbron R. Carreg, Ysw ac ynadon ereill. CYDSYNIO.—Mr Thornton Jones, Bangor, ar ran G. J. Williams, arolygydd mwnau, &c., dan ei Fawrhydi, a erlynai berchenogion a rheolwr gwaith setts Llanbedrog-, neu y Cam- brian Granite Co., am dori deddfau gyda saethu, I &c., yn y chwarel y 4ydd o Ebrill, tryy beidio cydymffurfio a'r deddfau neillduol a. ofynai am i'r dynion ar adeg saethu fyn'd i leoedd dyogei i lechu, a darpa.r y cyfryw. Cwynid yn yr achos hwn yn arbenig am fod y rheolwr yn bresennol pan yr honid' y torid y deddfau ac y bu dam wain 1 W. Owen, la.brwr, 50 mlwydd oed.—Tystiodd William Owen ei fod yn gweithio yn y chwarel y dyddiafi a enwid, ac y symudodd amser saethu o'r lie y gweithiai, ond nad aeth i'r shed i lechu, ac y taxawyd ef gan. gareg a. baroddi ddamwain iddo. Yr oedd! W. Francis, y rheolwr gydag ef, ond aeth ef ac ereill i'r shed.—Yn ateb i Mr E. R. Davies, yr hwn a ddiffynai, dywedai y can- wyd y corn i rybuddio ac yr aeth Mr Francis i lechu, oimL yr oedd llawer fel yntau heb fyn'd. Ei reswm ef dros beidio oedd na feddyliai fod perygl. Pe buasai ef yn myn'd, fel arfer, buasai yn ddyogel.—Tystiai yr Arolygydd!, Mr G. J. Williams, y bu yn y chwarel ar y 9fed, ar ol y ddamwain. Cafoddi rybudd am y ddamwain. Yr 1.d yno gysgod i fyn'd iddo, ond nid oedd y rhai yr arferai y dynion weithio setts ywidynt yn rhai priodol i lechu ynddynt gan eu bod' yn I rhy agos a'u gwyneb at y gwaith. Yr oedd yr arolygydd, Mr Francis, wedi dyweyd wrtho ei fod vn rhybuddio y dynion, ond nad oeddynt yn 1 ufuddhau iddo.—Mr E. R. Davies, yn ei ddi- ffyniad, honai fod y cwmni a'r rheolwr wedi cyd- ymffurfio a darpariadau y gyfraitfi, ac nad teg f oedd eu cospi hwy ar gyfrif trosedd! neillduol y tyst, W. Owen, a gyfarfu a damwain..—Ar ddy- muniad y FaJnc, rhoddpdd Mr W. Francis, y rheolwr, ei dystiolaeth. Yr oeddys y dydd a nodwyd wedi ganu y corn ac arferid bob amser ysytried y sheds ddefnyddid yn ddyogel pan y defnyddid hyd at wyth owns o bowdwr.—Can- molodd yr ynadon Mr Francis am y dull agored y rhoddodd ei dystiolaeth. a than yr amgylchiad- au dirwyid yn ysgafn, sef 5s yr un, neu 10s a'r costau. DEDDF ADDYSG.—Archwyd Abram Jones, Mynytho, a. W. Francis, o'r un ardal, i anfon eu plant i'r ysgol. LLW 0 FFYDDLONDEB.—Darfu i'r pedwar ymad) oedd ar y Fainc gymeryd llw o ffyddlondeb i'r Brenhin. Y DDAU LYS.—Dywedodd yr Uwch-arolyg- ydd Jones fod arno angen chwech neu saith o wysion at y llys bwrdeisiol y dydd dilynol-, a dy- munai am gymhorth yr ynadon. Gwyddent y sefyllfa.—Eglurodd Mr Cledwyn Owen, y clerc, ei sefyllfa ef.—Dywedodid Mr E. R. Davies, y clerc trefol, ei fod wedi bod yn ymddyddan a Mr Owen ddwywaith neu dair ar y cwestiwn, ao yr oedd wedi datgan i'r maer ei barodrwydd i weithredu yn y cyfwng hyd nes y byddai i bwyllgor unedig yr heddlu drefnu a phenderfynu at y dyfodol.—Y Cadeirydd: Da, iawn. Bydd j ninnau arwyddo y gwysion.

BANGOR.

BEDDGELERT.

BETHEL, CAERNARFON,

BETHESDA A'R CYLCB.

! CRICCIETH !

DINBYCH.

DOLBENMAEN.. j

FFESTINIOG A'R CYLCH.|

FFLINT. !

GWRECSAM. :

LLANBERIS UYLOH.j

LL A NDDANIELFAB.

LLANEDWEN. I

:LLANRWST A'R ClfLCH. !

MINFFORDD.

INANTLLE A'R CYLCH

PORTDINORWIC.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

PRESTATYN.

RHOS A'R OYLOR.

SEION, LLANDDEINIOLEN.

| WAENFAWR.

jWYDDGRUG.

SYMUDIADAU LLONGAU. I-

[No title]

Llys Sirol Llandudno,.

Llys Sirol Porthaethwy.

, Ynadlys Bwrdeisiol Caernarfon.

Ynadlys Bwrdeisiol Pwllheli.I

CAERNARFON.

PWLLHELI.

j TREFFYNNON.

[No title]

I GVffLIAUIR SULGWYN.

.Cynghor Dinesig Criccieth.