Skip to main content
Hide Articles List

43 articles on this Page

Llys Methdaliadol Gwrecsam.

Llys Sirol Caernarfon.

Llys Sirol Llanrwst.

Ynadlys Bangor.

i Ynadlys Caergybi

Ynadlys Sirol Caernarfon,

Ynadlys Pwllheli,

BANGOR.

BEDDGELERT.

BETHEL, CAERNARFON,

BETHESDA A'R CYLCB.

! CRICCIETH !

DINBYCH.

DOLBENMAEN.. j

FFESTINIOG A'R CYLCH.|

FFLINT. !

GWRECSAM. :

LLANBERIS UYLOH.j

LL A NDDANIELFAB.

LLANEDWEN. I

:LLANRWST A'R ClfLCH. !

MINFFORDD.

INANTLLE A'R CYLCH

PORTDINORWIC.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

PRESTATYN.

RHOS A'R OYLOR.

SEION, LLANDDEINIOLEN.

| WAENFAWR.

jWYDDGRUG.

SYMUDIADAU LLONGAU. I-

[No title]

Llys Sirol Llandudno,.

Llys Sirol Porthaethwy.

, Ynadlys Bwrdeisiol Caernarfon.

Ynadlys Bwrdeisiol Pwllheli.I

CAERNARFON.

PWLLHELI.

j TREFFYNNON.

[No title]

I GVffLIAUIR SULGWYN.

.Cynghor Dinesig Criccieth.

News
Cite
Share

Sau, yp. y dref trwy roi tan yn simitMeuau. Beth a wneid?—Y Clero: "Mabwvsiadu y "PoliceAct." —Dr Davies Quid oeddyin, wedi eii mabwy sitadu —Mr J. W. Roberts: Naddio. Daethum i a chynnyg i wneyd, ond gwrthwynebasoch chwi (cix^wthin).—Mr G. P. Williams: Beth a wneir mewn lleoedd ereffl?—Y Clerc: Yr ydis -wed!i ei nuubwty«iajdu yn Mborthmadtog, end bytli yn ei rhoddi mewn grweithrediad. (chwerthin et-o).- Pasiwvd i ftubwysdadu yr Act. AMRYWION.—Yn unol a rhybudtf, dewiswyd Mr Bvumell yn aelod ar bwyllgoT y %rdd ac ad- eiladu — Daeth Mr E. Jones a'i gynnyg* yn mJaen i slopio glanditr yn Maestynvgelaisit. — FEairiwyd v symiad, ao ymddiiriedwyd y mater i bwyilgor.—Pasiwyd peavderfyniad, ar gynnygiad Mr Burnedl, gyda. golwg cur welila Sordid yn Salem- terrace. ALLAN 0 DREFN.-Yr oedd cynnygiad yn eixw Mr J. W. Roberts, a dynaiii grrn tfyfw, sef, nerid meson cynraliad y cyfarfodydd o nos Saidlwrn i rnos Fawrth, a disgwylid am dldiadl galed a rhianiad cyfyng. —Cynnygiai Mr Roberts wneyd hyw.-N,lr J. T. Jones: Yr wyf yn ooda i aim, sylw fod Mr Roberts, aHan o drefn. Yn tttioI ag un o'r rheolau, gef Rhif 24, nis gelliir dwyn y cynnyg yn mHaen heb igael enw dan droo v cvnniyg (chjwertMn). Gofynaf i'r cad&iiydkj) "dda«rllein y rheol.—Y Cadieirydd: Rhoid 1 n»a reoTi fod Mr Roberts allan >o drefn (chwerthm cyffredSnol).—Yn ddliweddiarach, rhoddoddMr Roberts rvbudid wecfi ei arWyddio gan Mr J. Wil- liams gydalg ef i ail ddwyn y oynn yn mlaen, srvdia newid. y noeon i nos Wener, yn He nos Fawrth. CWESTIWN Y DWFR.—Aedi i'r cwestiwn lrwn vn rhsunfol gyiw)e<Jdus, <ac ni-ewn pwyllgor. Drrwedlwyd ei. fod yn fater pwysi<^ i r cynghor, fel cynnyrcliiol'wvir' y dNi, 11 fod mewn cyd- OfteatH air owroma dwfr cyn y symud alma y rhai diwwl&& yn aiwr, a dewiswyd v rhai a gantyn va bwyllgor i ystyried y cwestnra a gweithredu a. dwvn idtoddiad:-y cadellrydd, y Mri J. T. Joaaal T. BumeH, R. P. Thomas, a Dr Davies.