Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR,

DYDD MAWRTH, MAI 28, 1901.…

MORLEY A MILNER.

[No title]

PERSONAU A PHETHAU.

Bwrdd Undeb Rliuthyn,

Cyfarfod Misol Gorilewin Meirionydd.

.Cynghor Dinesig Criccieth.

News
Cite
Share

Cynghor Dinesig Criccieth. WatkS° SAI>WRN-—Dan lywyddiaeth Mr W. yn ystod y mis Sp, Y1l ddai'bvn telejrau y cwnini dwfr im L a dwfr.—Pasiwyd vr i!^ ifr^ffV 6nWJ 7 dref Mr J. W. Robert.- a Mr AR Y BWRDD.-Gio^L^Si" cynghor j Eesur Trethu Tir cynnS £ S ac a gefnogid gan y Mri: J. Burns, ac x o Gynghor AbernnS tynaad oes Deddf Trethi Amiaetthvddol ] 8% ar Fi" T trethi.—Nis (rwefe Mr BurnS ddiwed'diaf yn d'dimi i Griccieth aa 711 gefnogol i gwestiiynau "gwl'eddyddol^ & a ffaf^ ei aduel ar y bw^i OWVV V EvJJones' a hyny hJxwyd CWYN.—Yr oeddis wedi anfon i gwvno Zhjn 7 V' t&0" oU^ld y s«faf7trei2 yn yr orsaf. Ar unwaith, addawoodl Mr Dmniss I rt^rl a ac atta^SS 7 1 ddiolch iddo. J 0 T WM "1 YN AmBEN-BYGWTH^Mr OamhrS. a anabendodi Cwmni y Umbntin yn gwella. yr orsaf. Er mor trvnar y tymfoor ar v boxes yr eSateddid yno^ IS y^t^^ ¥aebllu ALIU y,r ystafeil d'dasgwyl.—Dr Davies: Y mao hyn dd Mr Biurnell y cefnogaii Mr '0 T Wil- liams i anfon at y cwmni ar unwaith," ac' i alw sylw at gwestiwn o gael isffordd i'r orsaf nE T linf 'V P^tform heb yr isffordd.—Mr J T. Jones Cynnygiaf anfon atynt y bvddlwn vn naot symudant.-S ^Villuams: Clywch, clywoh. — Dr GLir? stone Jonec? Ai nid ydynt wedi adldlaw gwneyd^ nell: d fod dan y-^aeth y nygiak alw sylw■ y cwmrn i ddechreu.—JCefnogodl(J hyn- G^tddi#by M T D" M" Wiliaong g4nyjg Mr J. T. Jones.—C?aed chwech dros y naiM gynnyg ar 1M1, ond rhjoddes v cadeirydld bleM- iwydf rC>S Mt J- T. Jcoies, ac eife a bas- O'r mifer a apeliai, cytm- Mr D £ "wellianba,u dderbyn cwmndi Mr D. Thomas a ddecW Mehefin -Yr oedkJ Ur Pt. Elhs,-vn ibewotd, ichvvilio y cychod!a ehynl_ hellid swm bvohan fel pais trwydidedatt,—IW iwyd vr arormheihon, ar gynnygiad Dr Jones. HAWL AC ATEB.-YroØd\cl Mr W. G. Ev- ans, oedd yn absennol, wedi møfvn tri ohweet-iwn, ao wedi eu hyroddiritiedJ air bapyr i Mr Burneill i'w gofyn trosto, sef am natur paentio, gknhaui Mwybrau, a rhifnodi tai yn Castle-square, a, phMiam na wneid fel y pasiwyd.—Rhoes vr arol- ygydd (Mr Morris Wiliianm) resymau ar y ddau. ben cyntaf, a ystyrid yn fadldlhaol. ac mai heb gyrhaedd vr oedd modidion igwneyd) yr amgeaa olaf i fyny. and "v igolygid gwneyd y cyfle cyntaf y gelhd wedi eu cael. EISTEDDLEOEDD. Yn ateh i gwefrtawn, dywedati Dr Jones fod amryw o'r eisteddleoedkl yn cael eu paentao, ao mai dtna un rheswmj ara( y prmder.—Cwynai Mr Burrnell nad, oedd rhai mewn manaiui vr ariferant fod.—Dywedoddl yr aTolvgydd y cafodid allan mai, oed;dis iyn eu dem- yddtto y Ilinedd.-MT J. T. Jones: Ni ddyleawl pernio eU rhoddH heb gyfarwyddSadau y cynghor. -WedJi peth siarad, pasdwytd, ar ygiadMir Burn ell, a chefnogiad Dr Davies, j ddefnydldio vr eisteddfeoedld oedd mewn lliaw, a chymhell caa ych'WUn,oIs nlad oedd dli^on ohonvnt LLUDW. POTEII, TYNIAU. &c.—Doetih yr lion irwn o gymysgu y rhali; úhod: a'u gilydtdi i fyty -to, vn gysyllrHol a diffyg lie i gaafto y naiH a'r M iddo.—Goifiynai J. W. Roberts beth ami y lludw a'r ama.eth.wyr.—Mr Burnell: Deallwu eu bod yn fodidlonond oael ym/wared a'r potedli i grmeryd y lludw.—Mr J. W. Roberts: Hvtny oeddwn yn ei ddeall.—Mr H. Humphreys 6yn hir, aiff yn annihosibl eu clirio. Poteli a thynjaAt. ac nid lludw, a welwn ni mown llwyth a eiudidi -Mr G. P. Williams: GrTrell i ni dalu am eM caaio u t^iiu i Ian y mor fi ciroglH#H Humphreys!: Ie, gwell mvn'd /11. hwy i'r Garo. na. lhynv ond paham y rhaiid eu cynwsgu a pheri co^afreidiol ?—Mr J. T. Jones Gellid yn hawdd roddai y poteli a'r tyniaii mewn boxes ar wahlara, a bod yn drefnus.-Y Cadeirydd: Daw v mater ynmlaen eto yn adroddiaid1 yr arolygydld. Mr H. Humphreys Dylid peidiio etu qymy»gu.—» Capten G. Jones: Y cwestúown vw, yn mha lie y ceidw y %obl y boxes.—Yn aite-b i svlw y dyiidl xhiobudddo, dywedai Mr E. Jones Ill'! IkTddlafs hynv o!ud ofer. gan mai yr un hth y gwneid dr^hiefn, ac y byddai yn well talu i dd am. S dethol a. u capo i'r mor (chwerthin). Cvmheffiaxl pwyMgjor iechyd oedd ceisio cytnuno a'r a.maeth- wyr am gario'r coll. -Ystyriwyd yn ddiilvnol adf- Tf>ddia!d' a chymhellion yr arollvgydid iair htm., Cymhelai ef ofyn tenders am v lludw a. io pawb i d'darpar a chadw boxes i roddi v potêlit a r tyniafc, &c.-Mr J. T. Jones: Cvdolygaf a'r arolyoydd yn hrm.—Ategjad Mr H. Humphreys. —Gofvirai Dr Jones pa mor ami y golygidl dlirio. y cyfryw.—Yr Aroilygydd Yn ol yr angen iech- vdol. Sylwai Dr Davies fod rheolau ar bymrv, Mr D. M. WUJiams I ba le yr effir a'r poteli? Mr H. Humphreys: I'r mor.-Mr G. P. Wil- lilaam: Beth am Fwrdd Mwmach?-Wedi peth sKuradi. TMeowyd cynnv-giad Mr J. T. Jones fodl rnyboidifliion i'* rhod!di, a, temdleirs i'w gwahod'd) yn uaiol ag argymJhelliofli yr aroJygydd. LLAI.—Yn adrodldliad yr a-rolygydd, ceid y ,gw-q,ldd giwaath ganddo am 5p mewn rhan o'r dref v gofynali tender 2Op. Yr oedd hyn van dra boddfhaol. NFWY-CYNHYRFUS IAWN".—Yn (adroddfiaid! yr arolygydd. dHrwedlid fod traul clirio at a. gvsoci v wal gynnal ger ty y Parch J. Owen. M.A., wedi mlVll'd yn 3p lOs.—GojtvMU Mr J. T. Jones suit y bu hyn. Dywedid mai In 58 oedd ytj eisieu. Nid oedd hyn yn iawn, Rhaid1 tynra allan gynlludiau a chadw atvnt. N5d> oeddta yma wiedii dilyn y cynllun.—Mr H. Humphreys Dywedais ar yayntaf fod yn. anmhosibl gwneydl gwaith y svlfaen am y swm o 12s. r Arolyg- ydd: Gwnaed; yn ol barn aelodau y pwyllgoir fu ar y lie ddiwoddaf.—Dywedoidi'd! Mr E. Jones fod y wal wnaed yn werth yr arian, ac rtis gwetol ef fod yr airolygydd wed!¡ gwtneyd dim olii le.- Mr Burneill: Beth am y saethu a fu yno? Ai nlidoodldl hyny yn gosod hawl i Mr Owein i syrthio air y cymffhor pe srwnaethM niwed? On5, ddylai yr arolygyxi<l ryddhau v cvni^h'or odidl?- wrth bob cyfiifoMieb?—Mr E. Jones Yr oedd: sa,ethu v,gare, -no yn WeEsiant. pwysig.—Mir J. T. Jomes: JjWrnaeth vr arOlivgydld hrvn oil ar ,rd ei .gyfrifold'eb ei hun.—Mr G: P. Williams: A4 na fydd Mr WilMams yn lla4 ei dreulfioii nair am<jaaiiiryfrif5 weithiau, a pliaham b<eiai os bit methu yn awr?—MY J. T. Jones Dylesidigwneyd vn 01 cvmheUfad y pwvligor. Wrth roddli rhydd- id o lathem i'r srwyddo?, yr oedldi yntou wedi cymeryd 20.—Mr Evan Jones: Rhoddad ihyi^dSdi i r hen arolvgydd (Mr John Jones), j arfer rhyw STymiaint ar ei' farn. a phoham y beir yn awr?—■ Yr Arolygydd: GR-naethum waith i'r cynghoo* 45p idlan yr anioaingyfrif, ac ni cliefais ddiilolcihi gan neb.—Mr J. T. Jones: Ond ydych yn caeT) eich talu.—Yr Arolygydd Ydwyf: ond yr w-yf ,Tn disgwyili cael ehwareu teig.—M;^ G. P. Wil- liams Cvnnvtr'ifuf fvnlcl at y mn;t,er n,f.-Aeod. DYFRIO YR HEOLYDD.—Gofynai Dr Jones ai nli ellirf dyfrio yr heolydd yn amlach.-Ym- didariedKvyd y maiter S fairn vr arolygydd. AROGL Y DOMEN.—Yr oedd Mr W. Caer Jones, ar ran y Bwrdd Ysgol, wedi anfon owyni yn erbyn aroigl peryglus tomen a niodlid oedd, wedl ei chasiglu yn agw i'r vsigol. Yr oedidi niiweid- iol i h y pliant a'r Mr Buimell hyn yn gryf.—Pasiwyd, ar gynnygiaictf Mr O. T. wtlbms. a chetfhogiad Dr Davies, roddi rbiylhudld air unwait-h i gtirio y oyfryw, aa os na wneiid hyny, i erlyn yn gyfreithiol yr un oedd irvfrifol. CYFTYM EIRIAU ETO.—Gfctfynni Mr J. T. Jones Ifle caed y cerifg oedd yn y wal wnoted, igani y Parch J. Owen ar y wal gynna3aol.—Yr Arol- vcivdH OT.s gwn.—Mr J. T. Jones: Ai nidi oerig y cynghor oeddynt?—Yr Arolwgydd Nage. —Mr J. T. Jones 0 ba 1p y dlaetba wt?—Yr AraTtviLrvdkl Nis gwn.—Mr E. Jones: Genyf fi v cafodd Mr Owen y cerig.—Mr J. T. Jones:; 0. purioui! TJiORGT Y SIMDDEUAU.—T)aeth Mr G. P. WilKaims a.'i gynnygiiaxi yn unio-1 a rhybudd, vn nghylch y nuisance achlysurid, a'r pery; -weiih-

[No title]