Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Llys Methdaliadol Porthmadog.

Llys Sirol Bangor.

News
Cite
Share

Llys Sirol Bangor. DYDD LLUN. Gerbron v Barnwr Syr Horatio Llovd. CAIS Mi DDfRWYN I BEN.— Gwnaed cais gam Mr Bryn Roberts, A.S. (dan gyfarwyddyd Mri Carter, Vincent, a Douglas Jones) am i'r llys wneyd archeb i orfodi iv WelahfWriting Slate Manufacturing Company i ddfirwyn eu busnes i ben. Dywedtodd fod y cwmni wedi ei ffurfio yn 1898, i biynu gweithfeydd yn Llandinorwig, Gteiiadda, a Newborough, a gwertihu v llechi yn Lloegr. Oefnogid y cads gan Mr .is Davies (Mri R. 0. Roberts a Davies) ar ran Mr Samuel Janes, Llandlinorwig. yr hwn oedd, yn gyfran- dctaliwr, ac i'r hwn yr oedd y cwmni mewn dyled o 247p.. Gwrfchwyiiebid gan Mr L. E. Smith ar rani gofynwyr a. chyifreunddalwyr ereill, a dywed- odld fod busnes y cwmrii ym un da, ac y gWnai ddrwg iddl- pe y gorfodSd hwynt i ddirwyn i ban, vn lie gwnteyd hyniy yn wirfoddol.—Gwrthodwyd y cads. 01 YN LLADD WYN.— Hawliai Pierce. Jones, Tvdidlvm Mjynyddio)g. Bangor, 5p oddiiar William Jones. Kyffin-square, Bamgor. fel iawn am niwed wnaed i'w wyn gan gli y diffynyddl, yr hwn yr bonid oedd wedi lladd pump, ac wedii niweidlio pump ereill.-Erh-iiia, I Mr Thornton Jones', a diiffynid gan &.W. Huw Rowland.—Dyfajrn- iaoO o blaid IT adhwysvetd. HAWLIO" IAWN."—HawKai Mr H. C. Vin- cent, cyfreithiwr, Bangor, 24p 16s 3c o iawn eddiar Gwmni y L. and N.-W. Railway, oher- wvdd iddynt wrthod cario nwvddau neillduol iddo i Orsaf Trafoorth. Dywedai ei fod yn adeiladu ty yno, ac oherwydd i'r cwmni w rtliod cario y nwyddau, y gorfodwvd ef i'w cert' o Borthaethwy.—Erlynid gan Mr J. Bryn Ro- berts, A.S.-Diffynid, ar ran y cwmni. gan Mr M. Senhouse, dan gyfarwyddyd Mr Feu:.a, a. dywedodd nad oedd raid i'r cwmnÍ, yn ol ei Deddf Seneddol. gario nwyddau i Dreborth, er fod iganddynt orsaf yno.—Cymerodd y Barnwr am-ser i ystyried ei ddyfa.rniad. ACHOS 0 FETHBSDA.-Hawliai John Lewis, Penygraig, Bethesda (dros yr hwn yr ymddang- osai Mr Ellis Davies), 3Jp oddiar Rees Walters, cynnrychiolydd y diweddar T. R. Walters.— Piffynid pan Mr D. G. Davies.—H>n d fan yr arian yn ddvledus am waith a wnaed, a g.ifynil yn awr i'r llys weinyddu yr ystad, fel v p-lhd yr arian.—Dywedodd Mr Ellis Da-vieg fod ainryw geisiadau wedi eu gwne/d am yr arian, oid n; cheid cyfrifon yn y byd Jan y dilTcnvdti I hyd nes y dygwyd yr achos i'r llys, ac yn awr gofynent am ddyfarniad, fel v geJIid cael taliad allan o ddyledion oedd ar Iyfrau y trancedig.— Cytunodd Mr-D. G. Davies a hyn, a rhoddwyd dyfarniad i'r perwyl.

Llys Sirol Llanelwy,I

Ynadlys Llandudno.

Penrhynside, am feddwdod.…

IIYnadlys Sirol Caernarfon,

IIFFESTINIOG A'R CYLCH

DOLGELLAU.

HELYNT Y PENRHYN,

DIWEDDARAF. ---_---

Ainibynwyr Lleyn ac Eiflonydd.

Bwrdd Undeb Conwy, |

Bwrdd Undeb Dolgellau.

..Cymanfaoedd Dyffryn Conwy.

Cynghor Gwledig Llanrwst

iPwyllgor" Heddlu Sir" Fflint.I

Ynadlys Bwrdeisiol Caernarfon.

-----------.-.---------------'------GLADDEDIGAETH…

ACHOS Y PARCH W, 0. JONES.

ARDDANGOSFA GEFFYLAU Y SULGWYN…

... BODDI El HUN YN FFESTINIOG.

[No title]

Advertising