Skip to main content
Hide Articles List

57 articles on this Page

ABERYSTWYTH,

BANGOR.

BEAUMARIS.

BETHEL,CAERNARFON,I

BETHESDA A'R CYLCH

News
Cite
Share

BETHESDA A'R CYLCH CARTWN "PAPUR PAWB." Mynned y chwarelwyr, aa* bob cyfrif, weled cartwn. "Papur Pawb" Y1: wythnfos hon. "Eisdeu a dim cis\Ï,e-u" yw ei benawd. PRiEGETHU.—Dydd Tau Dyrchafael, cynnal- iwyd cyfarfodydd pregethu yn Nghapelau T'yny- maes (M.C.), Carmel <(A.), ac Eglwys Glanogwen. Gwasanaethwyd yn Nhy'nymaes gan y Parchn John Williams, Prince's-road, a Gwynoro Da- vies, Abermaw yn iCarmel, gan y Parchn R. Hughes, Pend-ref, a D. (Johns, Beaumaris; ac yn GlSSogwen, gan y Parchn E. Davies, Pwll- heli, a D. 'Richards, Ffestiniog. YMWELMD A'R HEN WILAD.—Ddiwedd yr wythnes, cyrhaeddodd un o hen frodorion Bethesda, ond sydd yn Ngwlad y Gorllewin er's I yn agos i hanner canrif, ea hen ardal enedigol. Cyfeirio yr ydym at Mr David Lloyd, Mynydd Llandegai. Dechreuodd ei yrfa yn Cliwarel y Penrhyn, ond ymfudodd i'r America, ac ym- ddengys iddo fod yn hynod lwyddiannus yn y wlad rvdd hono, achos y mae wedi ymneillduo o ofalon busnes, ac yn treulio gweddill ei oes drwy drafaelio o fan i fan. Ymddengys mai gyda'r doniol gymrawd ag sydd gar iddo-Mr Cadwal- adr Elli-yr erys tra yma. MARWOLAETH DDItSYFYD. Am ddeu- ddeg o'r gloch, nos Wener, yn hynod sydyn, bu farw Mr Hugih Owen Roberts, Penybryn, yn 72 mlwydd oed. Yr oedd yr ymadawedig allan fel arferol ddydd Iau, ac ymddangosai fel pe yn mwynhau ei gynnefin ie-chyd. Y chydig -amser, fodd bynag, ar ol tddo gyrbaedd ei dy, cafodd ergyd o'r paxlys, a brofodd yn angau iddo. Yr oedd Mr Roberts yn wr cymeradwy, ac er's rhai blynyddau wedi ymddiswyddo o'r cliwarel. Yr oedd yn Annibyntwr cadarn, ac yn ddiaoon g^eithg-ar o> ffyddlon er's blynyddau lawer yn Ngha.pel Salem. Cydymdeimlir yn fawr a'r teulu yn eu profedigaeth chwerw. CYNGHOR DINESIG. Nbs Wener, dan lywyddiiaeth yr JHenaduT W. J. Parry.—Yn ei adroddiad misol, cwynai yr Arolygydd Iechyd oherwydd cvflwr difrifol Mynwent Glanogwen, a dymunai rr cynghor roddi ystyriaeth fanwl, a symud yn y mater rhaghlaen.-Cynnygiodd Mr !R. B. Evans eu bod yn anfon at yr awdurdodau yn Llundain i'w hysbysu o'r mater, a chael gwybod ganddynt pa gwrs i'w gymeryd.—Oher- wydd fod ihyn wedi el wneyd er's amser yn ol, a chan fod yr Eglwyswyr a phwyllgor yr Ymneill- duwyr wedi deiibyn rhodd Arglwydd Penrhyn, Cynnygiwyd, fel gwelliant, eu bod i beidio ysg- rifenu y tucefn i'r rhai hyn, ond yn gyniaf ysgrif- enu at y Ficer Jones a phwyllgor yr Ymneill- duiwyr, yn galw eu sylw at gynnwvs adroddiad y swyddog, ac yn erfyn arnynt symud yn y mater ar unwaith.—Cariwyd y gwelliant. a phasiwyd i ohirio trafodaeth bellach hyd nes derbyn atebion oddiwrth y rhai hyn.

.BODFFORDP, MON.

BORTHYGEST.

BRYNGWAAN.

CAERGYBI.

.CAERNARFON.

COLWYN BAY.

CONWY.

CORRIS.

LLANBERIS A'K CYLCH.

LLANDUDNO.

LLANDDANIELFAB.

LLANEDWEN.

LLANGEFNI

LLANRWST A'R CYLCH.

LLANYSTUMDWY.\

MAENTWROG

MINFFORDD.

PENMAENMAWRI

PENRHYNDEUDRAETH.I

TREFRIW.

WAENFAWR.

HELYNT FRENHINOL SERVIA.

Advertising

[No title]

PERSONAU A PHETHAU. -

ABERDYFI.

ABERGELE.

ABEKGYNOLWTN.

CRICCIETH1

DEGANWY

HARLECH.

FFLINT.

GWRECSAM.

ILLANDWROG.

LLANFAGLEN.

LLANFAIRFECHAN.

LLITHFAEN.

NANTLLE A'R CYLCH

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

RHYL. '.j

RHOSNEIGR.

IRHUTHYN

RHOS A'R CYLCH.

RHYDYCLAFDY.

SION, LLANDDINIOLEN.

TOWYN.

TREFFYNNON.

Family Notices

[No title]