Skip to main content
Hide Articles List

38 articles on this Page

\SYMUDIADAU LLONGAU.

Advertising

BALDORDD BALFOUR.

AWSTRALIA A'I SENEDD NEWYDD.

CYNGHRAIR RHYDDFRYDIG YI MERCHED.

Advertising

HELYNT Y PENRHYN.

HELYNT CHINA.

RHYFEL Y TRANSVAAL.I

News
Cite
Share

RHYFEL Y TRANSVAAL. I SON AM HEDDWCH ETO. I METHUEN YN LICHTENBURG., MEDDIANNU CAROLINA. 1 I DE WET YN AD-DREFNU EI FYDDIN. ¡ Hvsbysid ddechreu'r wythnos y gellid dis- I gwvl am drafodaethau newydd tuagat heddwch yn iuan. Yr oedd adroddiadau i'r perwyl hwnw yn y cylchoedd mwyaf awdurdod- f"f. T_ v.1'>. edig o emao y uwemiaogion iiot3 iiuu. x I Arglwydd Kitchener wedi cael llaw rydd fel milwr a gweinydd gwladol yn y Transvaal. Gwyddis ei fod ef yn gogwyddo tuagat adnew- yddu yr ymdrechion i^derfyiui y rhyfel ar delerau cyfiawn i'r ddwy blaid sydd mewn ymgyrch a'u gilydd. Bydd iddo, fe ychwanegir, adnewyddu ei gynlluniau gwreiddiol. Yn ol neges o Mafeking, dydd Llun, darfu i Arglwydd Methuen gymeryd meddiant o Lich- tenburg dvdd Gwener, heb unrhyw wrthwyn- ebiad. Y "diwrnod canlynol gorymdeithiodd yn I mlaen, ond ni wvddid i ba le yr oedd 3m myned. Rhydd gwefreb o Standerton, dvdd Llun, rai manylion am ymgais i glirio y wlad i'r dwyrain a'r gogledd-adwyrain o'r dref hono. Darfu i golofn y Milwriad Colville, o Heidelberg, yr hon a ruthrodd ar wersyll y Boeriaid yn Uitkyk, ychydig ddyddiau yn ol, ymosod wedi hyny ar wersyU arall, a chymeryd meddiant o Maxim- Nordenfelt, rhai gwageni, ac ystorfeydd. EdTydd gohebydd o Pretoria, ddydd Mercher, fod colofn y Milwriad Benson. oedd yn gweith- redu o dan y Cadfridog Syr Blindon Blood, wedi cyrhaedd Belfast, ar ol bod yn brwydro o Middle- burg yn t gorllewin, drwy Roos Scnekal yn y gogfedd; a thrwy Totesburv, cyn-bencadlys y Boeriaid1, yr hwn a gaed wedi ei adael. Canfu- wvd yspytty y Boeriaidi mewn dvffryn anghys- beU. Nid oedd ond un frwydr ddifrifol yn ystod v daith, pan yr ymlidiwyd y gelyn allan o ogofeydd lie yr oeddynt hwy a'u teuluoedd wedi ym- guddio. Clwyfwyd pump o filwyr Prydeinig, yn cynnwys tri swyddog. Cymerwyd swm mawr o ymborth a chyflen- wadau; a dvgwyd amryw o deuluoedd i mewn. Cymerwyd swm mawr o ymborth a chyflen- wadau; a dygwyd amryw o deuluoedd i mewn. Mae y ffoaduriaid 3m Middleburg yn rhifo amryw filoedd. Bu cymeryd yr anifeiliaid yni foddion i wneyd' i'r Boeriaid ymostwng; a thrwy hyny filoedd. Bu cymeryd yr anifeiliaid ylli foddion i wneyd' i'r Boeriaid ymostwng; a thrwy hyny buasent yn llwyddo 1 gael «u namieuwau. Y mae Botha a Viljoen wedi ymuno yn un^ fyddin, a clivmerasant feddiant o Carohna. Edrydd gohebydd o Cape Town, ddydd Mercher, fod cryn frwydro yn Ngogledd a Dwyrain y Transvaal. Y mae y Boenaid yn dioddef yn galed- 1-1 f Lladdwyd deugam o'r Boenaid, a. chlwyfwyd dau gant, ac y mae cant a thriugain wedi rhoddi eu harfau i lawr. Cymerwyd nifer o ysgrifau, arian-nodau, yn nghyda 220 o wageni, a 9000 o geffylau. Bu y Miilwriad Crewe, yr hwn oedd yn ymlid v Cadfridog Fouche ar hyd llinell Molteno, yn ymladd gydaf ef ger Rayner Siding. Enciliodd y gelyn i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain. Rhwystrwyd Scheepers yn ci symudiad 1 r deheu-ddwvrain, gan weithrediadau buan y Galluoedd Trefedigaethol yn Wmterburg. Teithiodd cant o'r corphluoedd Trefedigaethol, o da.n y Capten Welsh, 70 o fiUdiroedd mewn 26 o oriau i'w wrthwynebu. Dealla Mr Kruger fod byddin J)e Wet yn cael ei had-drefnu; a, bydd i De Wet. yn nghyda Steyn, gymeryd yr ocbr ymosodol yn Nhalaeth yr Afon Orange. Dywed y "Daily Chronicle" :-Y mae iechyd Mrs Botha. wedi tori i lawr. ac y mae yn bwr- iadu ymweled a Mr Kruger, i'w hysbysu am safle anobeithiol y Boeriaid, ac i erfyn arno i ofyn i'w gwr ymostwng. Bu peth ymladd ddydd! Mercher ar lanau afon Baniaans Kloof, yn nosparth canolog Cape Baniaans Kloof, yn nosparth canolog Ca.pe Colony, pan yr attaliwyd commando Scheeper gan y fyddin Drefedigaethol. gan y fyddin Drefedigaethol. Yr un noson torwyd y rheilffordd a gwifrau y telegraff rhwng Dassiescheur a Mortimer, dwy I orsaf ar y llinell i'r de o Cradock. Rhvdd telegram o Pretoria fanylion v parato- adau a wneir gan golofn y Cadfridog Plumer yn ei vmdaith o afon Olifants i Eerste Fabrieken, gorsaf vchydig filldiroedd fr dwyrain o Pretoria, I ar linEll Delagoa. Bay. Dywed. yn mysg pethau 11 f"t ereill, yr vmoSoOdwyd ar weivyii y t-aciirioog BeatMr!" ddydd Sul gan y Commandant Viljoen a 1 500 o Foeriaid. Ar ol iddynt ddyfod yn agos taniwvd arnynt gyda gwn pom-pom a maxim, a diangasant. Yr oedd y ffermydd ar linell yr ymdaith wedi eu gadael, ac yr oedd amryw ferched a phlant yn byw heb gartref ar y veldt. Dygwyd gymaint ag a ellid i mewn gan y colofnau. Dywed neget" o Klersdorp, yn Ngorllewin y Transvaal, yr edrydd Arglwydd Methuen o Brisfontein, tua. phymtheg milldir i'r gogledd- ddwyrain o Klerksdorp, y cymerodd ailfeddiant o wn perthynol i'r O. Battery R.H.A., a gymer- wyd gan y Boeriaid yn Zillicat's Nek, ar y ffordd rhwng Pretoria a Rustenburg, y flwyddyn ddi- weddaf. Cafodd v Cadfridog Babington hvd i wn Krupp wedi'i gladdu, a rheidiau. Efallai mai y rhai'n yw y gynau y cyfeirid atynt gan Arglwydd Kitchener yn y neges ddiweddaf.

[No title]

Advertising

CARROG. \

DOLWYDDELEN.

GWRECSAM.

IPENMAENMAWR.

PORTHAETHWY.

SOAR, GER MACHYNLLETH,j

TALSARNAUj

TOWYN.

ITREFFYNNON.

WAENFAWR.

HELYNT CHATHAM-STREET.

ETHOLIAD TREFI MYNWY.

Advertising

CONWY.

CRICCIETH

DINBYOH.

Us.LLANDLTDNO.

LLANWLWY.

T-,T-,ANGOLLV,N.

.LLITHFAEN.

RHYL.

O'R WLADFA GYMREIG.

TOLL Y GLO.

[No title]

GWEL'D Y TWYLL O'R DIWEDD.

YMFUDIAETH I CANADA.

PWNC Y DISGYBL-ATHRAWON,