Skip to main content
Hide Articles List

35 articles on this Page

, ABERDYFI. ]

ABERSOCH.

AMLWCH

BALA.

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCB.

BETT W S Y COED |

B()D EDEBNj |

BRYNDU, MON.

CAERGYBI.

j CAEBNABFON.

I COL WYN BAY.I

CONWY.

RHYD DDU.

LLANBEBIS OYLCH.

LLANDUDNO. I

LLANDWROG. UCHAFII

LLANDDEINIOLEN.

LLANEBCHYMFDD.

LLANGEFNI

LLANRWRT.

NANTLLE AB CYLCH

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.I

PORTHMADOG.'

PWLLHELI. !

News
Cite
Share

PWLLHELI. YSTORMUS. —Chwythwyd rhai coecl a phol- ) ion y telegraph i lawr ar draws y brif-ffordd I ddydd Llun. A.PWYNTIAD. — Y mae Mr E. b Jones. Llundain, wedi ei apwyntio yn feistr y Ilythyr- dy yma, a bydd yn dechreu yn Mawrth. SYDYN.—Bu farw Mr Thonus Jones, gynt o'r Feliii, Llwyn&Wril, yn gymharol sydyn yn I nhy goisaf Aberercli. Cleadir yu Llwyngwnl. EIN GOHEBYDD LLEOL ydyw Ffestinfab. Geilw efe yn yr Eifl bob ddydd Mercher; a I gellir gadael gohebion ac hysbysebion iddo yno. Y COEDWIGWYR. Drfu i'r Brawd R. Williams, yneu cyfrinfa. gynnyg a phasiwyd yn. unol gydymdeimlsid a'r Teulu Brsuhinol a. Jion- o-yfarchiad i r jPrenhin. ° ALA-ROAD. Yn y gymdeithas hon nos Fawrth, pan y llywyddai Miss Nodes, B.A., I darllenodd Dr Evans bapyr ar "Gerddorion a cherddoriaeth yn rhan gyntaf v ganrif ddiwedd- darllenodd Dr Evans bapyr ar 'Gerddonon a cherddoriaeth yn rhan gyntaf y ganrif ddiwedd- af'HIRHOEDLEDD. — Y mae Mrs Elizabeth Jones, diweddar o'r Halfway, yn 94 mlwydd oed. Gwelodd esgyniad George III., George IV., Wil- liam IV., Victoria, ac Edward y VII., n Ur- sedd. T HEB DDIGON 0 PF.0FIAD — Bu y Lieu-en- ant A. Ivor Parry ac un ar ddeg o aelodau y corphlu lleol vn Wrexham ddydd Llun. wnd rheolwydi nad oeddynt nogon oedramvjs fel milwyr i fyned i'r rhyfel. Y GW ARCHEIDW AID.-O flaen Cynghor Lleyn ddvdd Mercher, pan y llywyddai Mr J. T. Jones, "bu cyfarfod. o'r gwarcheidwaid, pryd y pasiwyd yn; unol i, jgefnogi deiseb Gymdeithas Ddirwestol Gwynedd yn ffafr mesur dirwesto. Mr J. Herbert Roberts. A.S. TE A CHYFARFOP CY6TABLEU0L.— P rydnawn. Iau, cafwyd gwledd o de a bara brith vn y Tabernicl. Y nos. cynnaliwyd cyfarfod cystadleuol, Dr Griffith, y maer yn y gadair. ac arweiniwyd gan Mr S. Wilhams. Central Stores. Cyfeiliwyd gan Mrs D. Davies, Ala- roadl „ Y CYNGHOR SIR.—Nos Fercher. ymgyn- nullodd nifer o etholwyr Rhyddfrvdol ac aelodau Cymdeithas Gwerin Cymiru i'r dyben o ddewis vmgeisydd Rhyddfrydol at etholiad y Cynghor Sir- Wedi peth siarad, goihiriwyd y dewisiad li,m wythnos, a phasiwyd fod y dewisiad i'w I wneyd' gan etholwyr Rhyddfrvdol ac aelodau Cymdeithas Gwerin Cymru. Y BWRDD YSGOL.—Yn eisteddiad cyntaf y bwixld newydd, dewiswyd Mr 0. Robyns Owen I yn gadeirydd, y Parch J. J. Jones, B.A., yn is- cadeiiydd, y Parch E. Mvrddin Rees a Mr A. Ivor Parry yn bwyllgor arianol, a'r holl aelodtau yn bwyllgor ymwe¡e'<i.-Pasiwyd i gynnal y cyf- arfodydd yn gyhoeddus yn gol y plant bach, fel y gallo'r cyhoedd eu mynychu os dewisant.- Cydymdeimlwyd a'r Teulu 'Brenhinol yn eu pro- fedigaeth. RHYFEL Y TRANSVAAL.—Nos Fercher. o II dan lywyddiaeth Mr Richard Jones, Carnarvon House, bu Mr T. E. Roberts, Caernarfon, yn traddodi anerchiad' dyddorol i Gymdeithas Gwerin Cymru, ar yr hyn a welodd o r rhyfel yn y Transvaal. Bu Mr Roberts gydag ambulance I corps v Cadfridog Buller ar hyd y ffordd i Didtysmith, ac yr oedd ei adroddiad syml or daith a'r brwydxau yn ddyddorol dros ben. Di- olchwyd iddo, ar gynnygiad Mr O. Robyns Owen, a chefnogiad. y Parch E. Myrddm Rees. Owen, a chefnogiad. y Parch E. Myrddm Rees.

RHOSGADFAN.

TALSARNAU

TOWVN.j

TBEFFYNNON.

RHYL.

IFFYNNONGROEW.

FFESTINIOG A'B CYLCH. j

HELYNT Y PENRHYN.

BEDDGELEKT. |