Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Cyfarfod Chwarterol Meirion.

Liys Methdaliadol Ffestiniog.j

Ynadlys Bwrdeisiol Caernarfon,|

Ynadlys Conwy.|

Ynadlys Porthaethwy.6

[No title]

I GOLYGFA FAWREDDOG.

I GWASANAETHAU COFFA.

News
Cite
Share

I GWASANAETHAU COFFA. iti YN Y BRIFDDINAS. 1 | "Vr nil fldeg ag y cynnelid y gwasanaeth yna s-Wmds-i'T. ddydd Sadwrn, cynnelid gwasanaethauj bron mhob He drwr'r devrnas. Yna n.iiin. cynnaliwyd gwa-sanoethau yn West- 'rr'nsi- r Aibbey, St. Piul's Cathedral, a Bt. Mar-H jgTiet s Church. Y T" oedd aelodau Ty r Ar- iglwyddi yn benaf yn bresennol vn y gwasanaebhfl Tit, W€<LmiTft.pr Abbey, ac aelodau Ty'r Oy5- jredin a u cvfeillion yn v gwosanaeth yn Eglwys B l Cynnaliwyd gwa'gaonaeth undebol arbenig yr. Eglwysi Ymneillduol Oymreig, iBirmingham, yn Nghapel Suffolk-street. Traddodjwyd anerchiad- 11 I BIRMINGHAM. | Cynnaliwyd gwa'gaonaeth undebol arbenig yr. Eglwysi Ymneillduol Oymreig, iBirmingham, yn Nghapel Suffolk-street. Traddodjwyd anerchiad- au gan y Parchn John Pritchard a J. Robert-si Evans. j LERPWL. I Trefnwyd gwasanaethau gan Gynghor yr Eg-| Iwysi Rhyddioni Cymreig mewn amryw gapela.u.' Yn Nghapel Prince's-road, gwasanaethwyd gan: y Parchn Wffliam Jones, John Williams. W. M. i Jones, David Adams, D. 0. Jones, Walter] Saimuel, a William Owen.—Llywyddai y Parch* R. Lloyd Jones yn eglwys W^leyaidd Gymreig! Yn Nghafpel Prince's -road, gwasanaethwyd gan: y Parchn Wffliam Jones, John Williams. W. M. i Jones, David Adams, D. 0. Jones, Walter] Samuel, a William Owen.—Llywyddai y Parch* R. Lloyd Jones yn eglwys Wesleyaidd Gymreig Sh;iAv-street, a chafwyd anerchia-diau oran y Parchn Hugh Jones, D.D., a David Powell. Yn Nghapel Stanley-road, Boo tie. lly wyddai yj Parch Griffith Ellis, ac tanerchwyd gan y Parch j W. Ca-enog Jones a'r Parch Peter Williams.—$ Yn Nghapel Anfield-road, pregeth wyd gan y Parch Owen Owens. | MANCHESTER. § Yn Nghapel Presbvteraidd Cymreig Moss-side,| pregethwyd pregeth goffa ga.n y Parch Ddr. William James. lEu gwasanaeth yn Eglwys Gymreig St. David's, Lime-grove. Gwasariaet'h-J wyd gan y caplan (y Parch W. A. Ellis). f

YN NGRYMRU.1

ACHOS CHATHAM STREET.

,METROPOLITAN BANK (LIMITED).

HELYNT Y PENRHYN.| HELYNT…

I.MUTUAL LIFE INSURANCE COM-]…

DAMWAIN ANGEUOL I LOWR.

MILWYR CYMREIG f'R FFRYNT.

RHYFEL Y TRANSVAAL.

Advertising