Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

CAPLl. NEWYDD BWRIADEDIG PENMAENMAWR.

- GWYR PORTHMADOG.

PRYM7 A GWERTHU ORIADIJRON.

tfODION 0 LANLLYFNI.

News
Cite
Share

tfODION 0 LANLLYFNI. SYT,-Tra yr oeddwn ar fy ymdaith yma, un Sabbath, yn ddiweddar, tynwyd fy sylw gan bethau as y carwn. eu crvbwvll. Y peth cytttaf a welais ydoedd amryw o ddyn- ion ieueno o ardal gyfagos mewn man yn ngolwg pedwar o addoldai, mewn ymchwil am y gwniagen. Dyma arferiad gyffredin yn yr ardal yma ar y Sul, gan rai, gan eu bod yn rheolaidd yn myned allan cyn iddi dori y wawr o'r bron ac yn dyfod adref pan y bydd y trigolion yn y gwa- hanol addoldai. Os na ddiwygir yn y peth hwn, bydd i mi eu nodi allan dan eu henwau priodol. Peth arall a dynodd fy sylw a to oedd mynwent eglwys y plwyf. Llawn ydyw o feddfeini hardd, hen a diweddar, i wahanol gymeriadau sydd yn gorphwys danynt. Ond gresyn fod y fynwent yn cael eu gadaeJ mor agored. Yr ydys wedi ad-drefnu y llwybr; ond y mae'r sawl sydd gyfrifol heb adgyweirio y ddor. Felly y mae yn agored. Hefyd y mae y brif fynedfa iddi yn gwbl at drugaredd pawb, gan nad oes clo arni yn cael ei gadw. Gadawir y fynwent yn earn o dan draed pob math o ddyn, ac hyd yn nod anifeiliaid. Onid yw hyn yn cldychryn o beth, as ystyried gweddillion y rhai eydd yn huno— neb amgen na Diweddar Baich J. Jones, gynt rheithor y plwyf, a'r Parch J. Jones, Talysarn. Y mae yn argraphedig ai- feddfaen y diweddar R. Ellis, y clochydd, ddarfod iddo wasanaethu mewn dim llai na 2556 o angladdau. Gadawaf y tro hwn gan obeithio y bydd i bethau gael eu gwella. TEITHI WR. y tro hwn gan obeithio y bydd i bethau gael eu gwella. TEITHIWR.

PLWYF LLANDDEINIOLEN A'R LLWYBRAU.

CYMDEITHAS RYDDFRYDIG (?)…

COSP ANNWN.

LLANFAIRFECHAN A'R DDARLLENFA.

CLWB RHYDDFRYDOL I LANBERIS.

CWCH GWENYN Y PENRHYN.I

iYMDDANGOSIAD Y CHWARELWR.

ACHOS Y PARCH W. 0. J6NES,…

HELYNT Y TAFF VALE,

[No title]

Advertising