Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

CAPLl. NEWYDD BWRIADEDIG PENMAENMAWR.

News
Cite
Share

CAPLl. NEWYDD BWRIADEDIG PEN- MAENMAWR. Syr-,—A gaf fi fel un sydd yn teimlo tipyn o ddyddordeb yn eangiad terfynau ein cyfundeb •ofyn trwy eich colofnau beth sydd yn dod o'r eapel newydd a fwriadai rai o gyfeillion Peny- eaa ei godi yn Mhenmaenmawr ? Gwyr pawb erbyn hyn fod y tir, drwy garedigrwydd Miss Jones, wedi ei drosglwyddo i gynnrychiolwyr yr enwad yn y lie; ac yr oedd hefyd yn hysbys i bawb fod planiau wedi eu tynu allan a'u pasio gan y bwrdd Ueol, yn mhellach, cychwynwyd clirio y darn tir; ond er syndod i lawer lieblaw .6. y maer gwaith wedi ei etopio. Paham tybed? Tybed fod yr "undercurrent" a fu yn gweithio mor gryf, er iddynt fethu i rwystro J cychwyniad yr achos, wedi gallu codi rhwyetrau attaliol ar y ffordd ? Gresyn hyn ac ni ddylid I ei ganiatau.—Yr eiddoch, METHODIST. P en maenm a wr.

- GWYR PORTHMADOG.

PRYM7 A GWERTHU ORIADIJRON.

tfODION 0 LANLLYFNI.

PLWYF LLANDDEINIOLEN A'R LLWYBRAU.

CYMDEITHAS RYDDFRYDIG (?)…

COSP ANNWN.

LLANFAIRFECHAN A'R DDARLLENFA.

CLWB RHYDDFRYDOL I LANBERIS.

CWCH GWENYN Y PENRHYN.I

iYMDDANGOSIAD Y CHWARELWR.

ACHOS Y PARCH W. 0. J6NES,…

HELYNT Y TAFF VALE,

[No title]

Advertising