Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

ABERGYNOLWYN.

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.I

CAERGYBI.

CAERNARFON.

CONWY.

--6'-------_--......--------CORRIS.…

CRICCIETH:

FFESTINIOG A'R CYLCH. j

HARLECH.

LLANBEDR.

LLANBERIS A'R CYLCH.

LLANDUDNO.

;LLANKRCHYMFDD.

| LLANRWST. j

News
Cite
Share

LLANRWST. GWAELEDD.—Dal yn wael y mae Mr R. R. Owen. Hvderwn y caiff adferiad buan. Y LL YFRGELt.-Deallwn fod y Llyfrgell a'r Ddarllenfa Gyhoeddus mewn eyflwr pur lwyddi annus. NEWID PWLPUDAU.—Dydd Sul, darfu i holl weinidogion y dref newid pwlpudau. Y CYNGHOR DOSPARTH.—Nos Wener, dan lywyddiaeth Mr J. E. Humphreys, U.H.— Pasiwyd i adael pris y dwfr fel yn bresennol am beth amser yn ychwaneg, a gostyngwyd bil Mr Beetham o 7p 10s i 5p.-Penderfynwyd talu 7p "10s o iawn i Mr E. Mills am y niwed a wnaed i'w ardd wrth wneyd y carthffosydd. newyddion.—Pasiwyd i gymeryd drosodd y ffordd sydd yn arwain o Heol Scotland at gat- ia;u Capel y Methodistiaid Calfinaddd.—Dar- ia;u Capel y Methodistiaid Calfinaddd.—Dar- llenwyd llythyr oddiwrth Mr Hugh Jones, Nantyglyn, yn galw sylw at sefyllfa beryglus y llwybr sydd ar hyd glan v llyn ger y Felin Ucha. Gadawyd y llythyr ar y bwrdd.—Pen- derfynwyd gwneyd cais at yr Ysgrifenydd Cartrefol yn gofyn iddo ganiatau i ffeiriau gael eu cynnal yn Llanrwst ar y dydd Mawrth cyntaf yn mhob mis, ac nid ar ddyddiadau pen- nodol fel yn bresennol, ond fod llais cyfarfod cy- hoeddus i'w gymeryd gyntaf.-Mewn atebiad i lythyr oddiwrth Gynghor Trefol Conwy ar yr un ewestiwn, cyfarwyddwyd y clerc i ateb fod y cynghor wedi mabwysiaau v cwrs uchod.- Dywedodd yr Arolygydd ei fod wedi gwerthu pentwr o'r stwff a ysgubwyd oddiar y ffordd am 2p 5s; nad oedd cerig Penmaenmawr wedi cyrhaedd eto; a bod y malwr vn awr yn tori cerig yn Chwarel Trefriw er mwyn eu cael yn barod i roddi ar y ffyrdd yn ystod v mis hwn. Awgrymai fod dydd gwyl i'w ganiatau i weith- wyr y cynghor ddydd Sadwrn.-Pasiwyd yr ad- roddiad.—Mabwysiadwyd adroddiad y Swyddog Iechydol, a gymhellai welliantau neillduol yn y garthffos rhwng Penybont a Phlas Helyg, ac amcangvfrifid y gost i fod yn lOp neu 12p.— Casglwyd 32p yn ystod y mis diweddaf.—Cyn- nygiodd Mr David Jones fod yr holl brifffyrdd o fewn y dosparth i'w rholio gyda'r peiriant malu cerig. Dadleuai y ceid gwell ffyrdd ac y byddent yn rhatach i'w cadw.—Eiliwyd gan Dr Owen.—-fasiwyd.—Galwodd Mr T. R. Jones sylw at y ffaith fod dyfrgwn vn difetha pysgodi yn Llyn Crafnant. Hyderai y gallesid gwneyd rhywbeth i arbed y pysgod.—Cynnyg- iodd Mr D. Jones fod y cadeirydd yn anfon at Mr Buckley i'w wahodd i fyned i'r llyn i hela y cyfryw.—Eiliwyd gan Mr T. W. Griffith, a phasiwyd.—Darllenwyd llythyr oddiwrth glerc Cynghor Dosparth Llandudno yn gofyn a oedd y cynghor yn barod i benodi cynnrychiolwyr i gyfarfod mewn cynnadledd i ystyried y priodol- deb o sefydlu yspytty i neillduo rhai dan y frech wen pe digwyddai.—Ar gynnygiad Mr David Jones, penderfynwyd cydsynio a'r cais, a phenodwyd Dr Owen a Mr W. Hughes fel cynnrychiolwyr.

LLITHFAEN.

MINFFORDD.

NANTLLE AR CYLCH.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.'

PWLLHELI.

RHCS A'R CYLCH.

RHYL.

WAENFAWR.

j WYDDGRUG.

[No title]

Family Notices

Advertising