Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

TRETHU AUR CYMRU,I

i STREIC YN Y DE. I

PENAF ARGLWYDD Y TRANSVAAL.…

PRYDAIN A'R ALMAEN. — I

HELYNT Y PENRHYN, t -

News
Cite
Share

HELYNT Y PENRHYN, t Y GYNXADLEDD SEITHUG. Yn y "Daily News" am ddydd Mawrth. yr oedd erthygl ddyddjorol ar Helynt y Penrhvn, gan Mr Clement Edwairds. Wedi egluro trefn T "bargeinkxn," dyry Mr Fxlwards wrthwTneb- iad; y dynion i ckrem y contracts. Dvwed fod y rheola-eth yn hawlio fod trefn v contracts yn eu galluogi i ddwyn y trwaith yn mlaen mewn rhai rhanau o'r chwarel yn rhatach, cyflymach, glanach, a. lla,i dirwystr i waith cynnyrchiol v chwarel. Nid oedd y dynion yn gwadu nad oedd r drefn yn rhatach na'r hem drefn, ond dalient mai'r rheswm oeda fod y contractors yn cael breintiau a hiv-ylusdod na chaffent hwy. Am hyny, awgrymodd Mr Edwards roi prawf ar roi nifer o'r dynion i wneyd yr un gwaith yn unicm dan yr un amgylcHiadau ag y gweithid y contracts. Golygai hyn, wrth gwrs. benu'r pris yn imlaen llaw. Os gwneid y gwaith cystal yn mhob ystyr a than dtrefn T contracts, dylsid adlystvried y drefn hono. Deallai Mr Edwards fod Mr Young yn cytuno i wneyd v prawf, a hyny i fesur mawr barodd i arweinwrr y dyn- ion 'fyn'd! i'r gynadledd. Mewn gwirionedd. ni chvtunodd v dynion i fyn'd i'r crnnadledd. hvd nes y bu gohebu rhyngddo ef a Mr Daniel ar v pwynt. Pan aed i drafod y nwynt yn y gyn- nadledd, gwrtbododd Mr Younig gytuno namyn i roi'r prawf mewn rhan o'r chwarel, lie na. bu wnevd gwaith oontract erioed o'r blaen. Gan na cheid y prawf o dan yr un amgylchiadau yn union a'r contracts, nid prawf a fuasai, a chred Mr Edwards fed1 gan hyn gryn lawer i'w wneyd a gwrthodiad y telerau gan y dynion. Cadarn- heir hyn hefyd gan lythvr, dyddiedig Iorawr 4ydd, oddiwrth Mr Daniel. YchwaJiecodd Mr Edwards: —"Credaf hyd yn nod yu awr, pe cydsyniai Arglwydd Penrhyn ei hun i wneyd y prawf fel y cymnvgiwyd, a phe rhocsdai i'r dyn- ion rvddid i ddewis eu dirprwyacthau eu hunain ■o blith gweithwyr y cbwarel, y gallai gael hoddweh vn fuan iawn." I

.CLADDEDIGAETH Y PARCH J.I…

[No title]

UNDEB DIRWEST MERCHED! CYMRU

RHEILFFORDD YSGAFN LLEYN.

[No title]

IGLOWYR Y DE,

RHYFEL Y TRANSVAAL.

[No title]

I I PROFIAD CRIW Y -1 MOEL…

HANNER AWR MEWN SlOP.

[No title]

Advertising