Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

TRETHU AUR CYMRU,I

i STREIC YN Y DE. I

PENAF ARGLWYDD Y TRANSVAAL.…

PRYDAIN A'R ALMAEN. — I

HELYNT Y PENRHYN, t -

.CLADDEDIGAETH Y PARCH J.I…

[No title]

UNDEB DIRWEST MERCHED! CYMRU

RHEILFFORDD YSGAFN LLEYN.

[No title]

IGLOWYR Y DE,

RHYFEL Y TRANSVAAL.

[No title]

I I PROFIAD CRIW Y -1 MOEL…

HANNER AWR MEWN SlOP.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

MPOR^AKT TO ADVERTISERE. LARGEST CIRCULATION IN WALES. CONTINUED SUCCESS OF YR HERALD CYMRAEG.* INCREASE 0,60,000. A NEW CERTIFICATE. The Proprietor of Yr Herald Cymraeg, &e Oldest. Largest, Cheapest, and Bed of' ioe Wetelt Newspapers, has much pleasure o calliL'o teDtioll so the oontinuoua and anparalleidd success of thia old-established favourite. For a number of JMrø, no effort or expense has been spared to improve Yr Herald; Cymraeg." It has been several times en- larged. The quality of the paper has been unproved, and the very best printing appli- cos have been secured. Concurrently, the aews and literary columns have been ren* iered more and more fresh, varied, anf interesting to all classes of the public. As will be seen from the Certificate pub., wished below, the public has been neither tucw nor fickle in responding to the entex- rinse of the conductors. Business men have long appreciated the ruorits of Yr Herald Cymraeg" as a, caediutn for Advertisements. At the present ime* it stands higher in the estimation of the Advertising World than ever. But i view of the continuously increasing circula- tion of the paper, the Proprietor confidently anticipates a large increase of patronage in the coming months. Notwithstanding the advancing oiroula- roD, the Scale of Charges will not be raised ring the present year. Those who desire contracts for spaces and special positiono tor t j-fg periods should tberefore apply at onae -4, the Manager. CERTIFICATE. 119 and 11. Old Bank Buildings, Eastgate, Chester, September 30th, 1898. To the Proprietor of Yr Herald Cymraeg,' Carnarvon. Dear Sir, "I beg to certify that the circulation of Yr Herald Cymraeg,' as shewn by the publishing books for the last complete "year of my audit (viz., year ended 30th June, Jb98), as compared with the ye". ended 30th June, 1889. shows an If INChASE OF 235,984 q oopies in the 52 weeks, or an average iacresse of 4,538 copies per vreek. 11 1 have regularly audited the books d II I Yr Herald Cymraeg' since the year 1893. The circulation has been > A CONTINUOUSLY IMPROVING ONE, "aud this improvement is very marked lot the present time. In fact, if the comparison were made tat the last quarter (ending 30th September. "2898) with the corresponding quarter c: 1889 (ending 30th September, 1889), it would shew an AVERAGE INCREASE a "be rate of r MORE THAN 2 6 0,0 0 0 copies per annum. "Tours faithfully, II B. NOEL HUMPHREYS, Aooouctai^ PWYSIG I HYSBYSEBWYR. Y CYLCHREDIAD MWYAS YN NGHYMRU. LLWYDD PARHAOL "YR HERALD CYMRAEG," CYNNYDD, 260,000. TYSTYSGHIF NEWYDD. Hyfryd iawn gan Berchenog Yr Herald Cymraeg"—yr Hynaf, MWYéJ, Rhataf, & Goraf o'r newyddiaduron Cymreig-y(fyw gahv sylw at lwydd cy iuyddol a dihafal y papyr tra phoblogaidd uwu, Am gwrs o flynyddau, Did ydys wedi arbed na thrau1 jaa thrafferth i weib. "Yr Herald Cyni-, aeg." Helaethwyd ef amryw droiou. Argrepmr ef ar well papyr; ac y mae yr boll beiriancan o'r mathau diweddaraf. Yu .'V'ifynedoi, yr ydys weJi trefna i'r cy.o-- yn — v newyddion, y nofelau, a'r ert-bvg^au—i fod o flwyddyn bwy gilydd yn fwy ifr a ac -itiiiry wiol; ac felly yn fwy dyadorol i'r cj/hoedd o bob gradd a dosparth. Dengys y Dystysgtif a welir isod Lad ,'i;yw r cyhoedd wedi bod yn hwlrfrydig nac va aawadal yn ei chefnogaeth i'r anturiaeth. Er's hir amser, y mae swyddogion ey. hoeddus a masaachwyr Cymru wedi gwerth- fawrogi colofnau Yr Herald Cymraeg fti cyfryngau campus i Hysbysiadau. Eleui saif Yr Herald" yn nwcli nag erioed vu marn y wlad. Eto, wrth ystyried y cynnydd pa-rhaol yn y cylchrediad, mae'r jftrcheiK^ yn hyderus ddisgwyl ychwanegiad dirfaivr yu nifer yr Hysbysiadau yn y misoedd dy. fodol. Er fod y cylchrediad yn ymeangu, ni wueh codiad yn y Prisiau am Hysbysiadau yn yntod y flwyddyn hon. Rhydd hyn fantais i'n hen gwsmeriaid aa ereill a ddymnnent wneyd cytundebau ar- benig am ofod, ac am fauna neillduol am his anser, i wneyd bargeinion manteibi<>i. Gwahoddir hwynt i ymobebu a'r swyddfa ddioed. TYSTYSGRIF (CYF LEITHIAD). 9 a 11, Old Bank Buildings, Eastgate, Caerlleon, Medi 30ain, 1898. ..& "J At Berchenog yr I Herald Cymraeg,' Caer- narfon. Anwyl Syr, Dymunaf sicrhau fod cylchrediad i Yr Herald Cymraeg' fel y dangosir gan lyfrau cyfrifon y cyhoeddwr am y flwyddyn ddi- weddaf o'm harchwiliad (sef y flwyddyn yu 11 diweddu Mebefin 30ain, 1898) o'i gymharu a'r flwyddyn yn terfynn Mehefin 3Qain, 1889, yn dangos "CYNNYDD o 235,084 o gopiau yn y 52 wythnos, neu, ar gyfartat- edd, gynnydd 0 47,538 0 gopiau yr wythnos. Mae'r cylchrediad yn myned "AR GYNNYDD PARHAUS, ac y ma6"r cynnydd hwn yn dra amlwg ya, yr amser presennol. Mewn gwirionedd, pe gwneid cymhai- iaeth rhwng y chwarter diweddaf (yr. di. weddu Medi 30ain, 1898) a'r chwarter "cyferbyniol yn 1889 (yn diweddn MaiH 30ain, 1889) fe ddangosai GYNNYDD at GYFARTALEDD yn ol y radd o 44 FWY NA 200,000 o gopiau y flwyddyn. Yr eiddoch yn ffyddloa, "B. NOEL HUMPHREYS, II C!whI'-1.1 -4f !8.1