Skip to main content
Hide Articles List

30 articles on this Page

ABBREBOH

BAGILLT.

.BANGOR.

BEAUMARIS.

i BETH BSD A A'R CYLCB.

CAERGYBI.

CAERNARFOV.

! COLWYN BAY.

CONWY.

CRICCIETH

FFESTINIOG A'R OYLOR.

GWRECSAM.

LLANBERIS AH OYLCH.J

LLANDUDNO

LLANIESTYN.

LLANGEFNI

!LLANRUG.

|LLANRWST.

MINFFORDD.

| NAMLLE A'R CYLCH

NEFYN. ;

PENMAENMAWR.

tFEXRIIYNDEUDRAETH. !

...----"" ...-...-.iiiii mmmmm—^…

News
Cite
Share

iiiii mmmmm—^ PORTHMADOG. CERDDOROL.—Y mat Mr George Mill, o'r Capel Sedsnig, wedi enill y radd "A. C." CINIO.—Rhoes Mr Pere:-cainiaw rhagorol i Gor Eglwys St. loan. yn y Frenhines Llywyddwyd, gan y Par '.1 R. Hughes," M.A. HYSBYSIADAU AC aLGRAPHU—Der- bynir archebion yn ddydclicl gan ein cynnrych ydd, Mr W. Jones Glaslyn Stores, Snowdon Street. Y lie a mwyat o ddewis uDi'ladau Parod i ddynion, bechgyn, a hiM:" yn Porthmadog yw Gwalia House, dan S<ii o r Town Hall. Advt. AXGLADD. — Claddwyd \1iæ Roberts. o'r Llvthyrdy Cyffredinol, ddydd Mercher' no. Ramoth. Gweinyddwyd "V Parchn 0. Jones a S. Pierce. Penrhyn. LAITH Y DE.—Yn Nghyif.c,ut,hae Eglwys St. loan, nû8 Lun, y Parch L R. Hugks :>n y gadair, darllenwyd papyr g;>r. Mr J. Tobias ar "laith y Deheudir." GAN fod Mr J. H. Roirri?, Gwalia House, vn ymsefydlu mewn busrw yn Capel Curig, dy- mnna wrth symud ddir Ich yn gynhes am y gefc- ogaeth a gafodd yma— ivt. SIBRWD. Dywedir io i tin o weinidogion mwyaf poblogaidd y drei > ydd gael galwad: oddiwrth, un o eglwysi cyf<* nocaf yr Ymneiii- duwyr mewn lie arall, a gwribfod. DîMUNIR hysbysu tod Mssnschdy y di- weddar Hugh Williams, Tailor and Draper, yn cael ei gario yn mlaen vii H.wr o dan gyfar- wyddyd ei fab, Hugh V .lis. as, yr hwn sydd wedi perffeithio ei hun yn geifyddyd yn ystod ei arosiad yn Llundain.—A^ vi. HIRHOEDLEDD.—Y ma, y rhai a ganlyn wedi cyrhaedd yr oedwn a n dir :—Richard Wil- liams. Factory-place, Tiema/l -g. 91; J. Burns, Limkiln-lane, Porthmadog. °C: Catherine RD- berts. Chapel, 87; Edward Jones. PwllgJoew- las, 90; M. Morgan, Church -street. Tremadoig, 84; Lydia Rohert..s. 7, Survo- r-place, 83; Ellen Roberts, Pare, 82; G. liains. Borthygest 83. Y nuae cryn. nifer yn y Port'' a'r "Dre" ya 80. Y mae Owen Rioberts, Pemrhiw. Prenteg, yn 95. BWRDD YSGOL. — Nos Iau Mr Richard Hughes, yr is-gadeiiydd. yn y gadair.—Llawen oedd yr aelodau o weled Dr i". Jones Morris, ar ol ei WQjeleddi hir.—Dywedai Mr W. Roberts, swyddog presennoldeb fed v oian" TE mynychu'r ysgolion yn dida ar 01 y <_rwy!inu. Yr unig eithr- iad oedd adran y babanod. Yr oedd: angen ad- ;gyweiriad yn yr arweiniad at Ysgol Snowdon- street.—Rioed sylw i hnJ-Bu sylw ar v fan- tais i'r .swyddog roddi many ijon o'i ymchwiliadau er mantais i'r bwrdd j e-rfirodn yn arbenig I gyda r rhai afreolaidd. ^aw;n yntau wneyd hyn.—Cydymdeimlwyd a Mrs Roberts, o'r Llvthyrdy Cyffredintcl. v.-edi marwolaeth ei merch, oedd athrawes JJ-TTT rthwyol yn. ngwas- anaeth y bwrdd.—Ae ] > H"iilvnol i'r adrodd- !I irudau blynyddol. Ysiyrid lOll 'bod yn dda a ebaloncigctl.—Rhoed sylw i _-ymheliion yr vgWT. gyda golwg ar y dysg(bl-athrawon, gwell- iant.aiU! angenrheidiol yn vy v-eolion. &c.—Daeth Mr Jonathan Davies ar ran llywodraethwyr yr Ysgol Sirol, fel dirprwy i tb-n a.m trrdweith- loom y bwrdd. er hvrw- Mo addysg crrefftol yn y dosparth, trwy gael n:fer o ddysgyblion yr ysgolion eflfeaiol i gyfrano-ri frEintiau yr adran hfon oedd v llywodraeth^-rr wedi ei darj>a,r. Byddai hyny yn facta:s iddynt hwv yn ariaiiol, ac yn fantais heivd i r 1 t t bb 0n yn y ddwv ysjgol.—Caed ga.ir gan Dr Mcrris y pWn. Gofynoddi y Cadeirydd a. y" J. R. Priehard am- ryw pwestiynau gyda golwc ar rwyma-u undebol y ddau allu.—Mr Davies, cvn ymadael. a didv- munai gyfeirio at un mi->.tcr ru -ui* y gallai y llyw- odraethwyT gydHreithredn er ei ddwvn oddi'am- irrlch. sef addysg eHenol mewn fferylleg.— I Teimlai yr yn dra ffa fnol i'r hvn a gvn- nyirid ond barnai Mr J. R Priehard mai gwell gohirio penderfynu er rmvvr< ystyried y cynllun Dyma syniad Mr J. E. Jones. ar srrnnyciad Dr Morris, a. chefnogiad" Mr E. M. Roberts, pasiwyd i ddiewis P"71 1 y cyITyw, ac i gael cydweithredi Tr athrawon, a'u hawgrymiadau. — Anfonai Miss Williams am haetlioni Mrs a Miss Br- •" TIl cyflwyno anrheg- ion i blant Ysgol y "R. nod a'r Genet hod— Diolchwyd yn gynhes i'r Gwnaed vn hys- bys lwydd Misis Dorothy E. Roberts.—Dewis- wyd Mr E. Evans a M s M g-1e Morgan i ar- holi x dysgybl-athrawo^ — j>ir>lchodd Dr Mor- ris am y gydymdeimlac v h r ;d a bvrddau ereill ag ef yn ei waeledd —AT awcrrym y cad- eirydd a'r clerc. pasiwvd roddi llawcnvdd y bwrdd1 ar adferiad1 Dr M'-TT'S a.r cofnodiors. Cydymdeimlwyd a'r cadeiry id ar hrwolaeth ei dad.

PWTJ TIELI.

RHCS A'R CYLCH.

TREFFYNNON.

TREMADOG

RHYL.

PERSONAU A PHETHAU.