Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

PROORAM GWEDDIO. 1

"DIWYGWYR CYMRU": AC AXNIIiYV-…

COSP AXXWN.

News
Cite
Share

COSP AXXWN. Syr,—Yn yr "Herald," am Rha-fvr 18fed, darllenais ysgrif un a, eilw ei hun yn "D. Ff. Davis" ar v testyn uchod. Mae nod sectydd- iaeth "ddall" yn amlwg ami. Dywed ei fod ei hun yn creda mewn cospedigaeth dxagywyddol, a gwna. gyfeiriad at Luc iii., 12. er ategu ei gred. Cyfeiria at Matthew xii., 32, o blaid y rhai a gred mewn "adferiad o Annwn"; eto Rhuf. v., 19. Ond dyfyna Luc xx.. 35, o blaid y rhai sydd yn dal difodiad corph ac enaid os i yn annuwiol. W Cyn diwedd ei lythyr fe ddywed, "y byddwn yn fuan yn y byd yspiydol." A all yr ysgrifenydd hwn ddyweyd yn mha fyd y mae yn awr. Cyfeiliornad marwol y sectau vw nwn. "i r awr hon meioion i Dduw vdym, ac nid amlygwyd etc beth a fyddwn," &c. Ai nid I yw pob Cristion yn y nefoedd, tra mae ei gorph. marwol yn rhodio'r ddaear? Y rheswm eu bod yn blant Duw ydyw. ""m eu bod yn blant vr I adu-yfodiad," Luc xx., 36. "Nid yw Duw yn Dduw i'r rhai meirw," sef v rhai svdd Vn meddau pechod. ad. 38. Nirf"difodia.d" svdd yma, ond bywyd sylweddol, corph ac enaid mewn undeb bythol yn y nefoedd. Yn Mai the w xii., 32. Nid "adferiad o Annwn" a olygir. ond cosp dragywyddol v "crefyddwyr cegog" neu sectyddol. *Ll*efarwyd y geiriau o dan oruchwyliaeth yr "Hen Grfanimod" cyn i'r II Iesu farw <1 c esgyn i'r nefoedd, a disgyniad vr ispryd Glan ar ddydd y Penticost," "Y byd hwn," "Y byd a. ddaw," "Y bvd ar ol derbyn addewid y Tad." Mae corph y Cristion yn Demi i'r Yspryd Glan," ac yn cael ei arwain ganddo. "Ac od oes neb heb Yspryd Crist gancldo, nid vw hwnw yn eiddo Ef." Ac v nisuo y jdeidinu crefyddol oil yn ymarferol wadu yr Yspiy d Glan" yn eu haddoliadau, canys erfyn- lant yn es gweddiau am dano, a chanant, "0 anfon di yr Yspryd Glan." A hwn yw "y pechod nad oes maddeuant am. dano." Nid oes ond sectyddwr a all bechu y pechod, a hwn yw y rheswm dros ei nlw yn "bechod yn erbya yr spryd Glan. Am mai a'r tafod v cyflawnir ef gan bobl ragcfthiol." Son am ail gynnyg efengvl i bagan. Na, caiff pawb bellach ei efengyl i bagan. Na, caiff pawb bellach ei I fesur fel y mesurodd." Aeth Crist tra bu ei gorph yn y bedd. ac a bregethodd ir ysprydion yn ngharchar," a cfiynnifer a gredasant a. ddaethant gydao- ef oddiyno pan y clowd uffern fel na ddaw neb oddiyno mwyach, ac y mae yr athrawiaeth hon yn gwneyd ail ymddangosiad Crist yn ddisail a thwyllodrus. Canys fe ddaeDh yn ol yr addewid ar 'ddydd y Penticost," a byth ar ol y cwrdd gweddi hwnw nid oes eisieu arweinvdd ysprvdol ond yr "Y spryd Glan." Mae hwn "yn tywys i bob gwinonedd." ac nid fel y sectau yn arwain i bob twyll a chelwvdd fel bydd mympwy, a dychymyg yn eu cymhell. A thra. bvdd y diafol yn bodoli, bydd ei blant yn bodoli. BEN.

GWEOTAI CYHOEDDUS DIRWESTOL.

Y GENADAETH.

IWIL A FINA YN CHWAREL Y CAE.

ACHOS CHATHAM STREET A METHODISTIAID…

OLD FALSE TEETH BOUGHT.

[No title]

Advertising