Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

JYFARFOD MISOL LERPWL A HELYNT1:…

SYMUDIADAU LLONGAU.

Y BEL DR OED. -

[No title]

Advertising

NANTLLE A/K CVLCH

PENRHYNDEUDRAETH.I

PENTRAETH

PWLLHELI.

RHUTHYN.

TOWYN.

TREFFYNNON.

TREMADOG.

:WYDDGRUG.

RHCS A'R CYLCH.

PORTHMADOG.

News
Cite
Share

PORTHMADOG. YN WAEL.—Drwg genym ddeall fod Mr Richard Jones. Bodryn, Llandwrog, gynt o'r Garegwen, yma, a chyn aelod o'r cynghor dinesig, yn beryglus wael. I HYSBYSIADAU AC ARGRAPHU.—Der- bvnir archebion yn ddvddiol gan ein cynnrych ydd, Mr W. Jones (Ffestinfab), yn Glaslyn Stores, Snowdon Street. CHWAREL MOELYGEST.—Y mae yma; 70 o weifchwyr yn gweithio yn rhagarweiniol yn y chwarel ac a,r y llinell i'r dref. a phan y ceir pethau i drefn, golygir cvnnyddu y nifer eto. DYMUN1R hysbysu fod Masnachdy y di. weddar Hugh Williams, Tailor and Draper, yu cael oi gario yn mlaen yn awr o dan gyfar- wyddyd ei fab, Hugh Williams, yr hwn sydd wedi perffeithio ei hun yn y gelfyddyd yn ystod ei arosiad vn Llnndain.—Advt. EGLWYS 1ST. ,IOAN.-Nos Lun, cynnal- iwyd gwasanaeth ar ddvfodiad y fiwyddyn new- ydd. Cymerwyd rhan gan y Parch T. A. Wil- liams, Porthmadog; Pa-rch R. R. Hughes, cuiad, Tremadog; Parch G. Salt, Pentrefelin; y cor, dan arweiniad Mr Percy Thomas a'r Parch Llewelyn R. Huehes. MR J. JONES, U.H., YNYSFOR.—Drwg genym hvsbysu ma-i pur wael ydyw Mr Jones o hyd. Y WERN. ;"—-Ysgafn a fu y niweid i'r llong uchod, yn ffodus. yr wythnos ddiweddaf, yn Yspaen. Eiddo Mrs Jones, Minffordd. GWYLNOS.—Bu gwasanaeth yn Eglwys St. loan am chwarter i un ar ddeg nos Calan, pan y gweinyddai y Parchn Ll. R. Hughes, M.A., a George Salt. BORTHYGiEST.—Yn nghyfi^rfod daw;edd'af y gymdeithas yma,_ Capten J. Hughes yn y gad- air, caed papur gan Mr W. H. Harries ar "Tan- ymarian," a'r traethawd buddugol yn y gystad- leuaefcb ddiweddatT gan Mr Mathew Roberts. PRIODAS.—Yn Nghapel yr Annibynwyr, Borthygest, priodwyd y Parch R. Williams, Crewe, a Miss Kate Williams, merch y Capten Joseph Williams. Chwaer y briodferch, a Miss Williams, Mon,, chwaer y priodfab. oedd y mor- wynion priodas; a Mr Jones, o Crewe, oedd y gwas. Yr oedd yr anrhegion yn dra lluosog. MORIO LLONG.-Dyddl Sadwrn moriwyd yma long a adeiladwyd gan Mr David Jones, Lombard-street, ac a werthwyd i'r Mri John Rorke a'i Fab, Carbonicare, Newfoundland. Caria tua 3000 dunelli, ac y mae Capten Taylor, ar ran y cwmni, wedi dod i ofalu am dani. Tarawyd a. thorwyd v "botel" a'r "sling" gan Miss Minna Parry, merch Capten Hugh Parry, Borthygest, a Mrs David Jones, priod yr adeiladydd. ,EB'E'NiEZER.-CynnaUwyd y trydydd swper nos Lun, rhcddedig gan nifer o foneddigesau. Eisteddodd dros ddau g,ant wrth y byrddau, a gwasanaethwyd gan amryw o foneddigesau. Yn ddilynol. cafwyd cyfarfod adloniadol, dan lywyddiaeth Mr Lloyd Jones, Dora-street, a chafwyd gwasanaeth Mr John Williams, Clwt- ybont; Miss Patty May Roberts, Mr R. B. Thorpe, a .pharti dan arweiniad Mr Hugh Jones; Mri R. Jones, postfeistr; a J. P. Ro- berts, gorsaf-feistr. Diphwvs. TRENGHOLIA,D,-Dydd Sadwrn, yn Ysg- oldy Chapel-street, cynnaliodd 'Dr Hunter Hughes, drengho'liad ar gorph Maggie. Jane Thomas, chwech oed, plentyn Mr a Mrs Job Thomas, 53, Chapel-street. Capten R. Wil- lia,ms, ieu.. o'r "Palastine," oedd blaenor y rheithwyr. Ymddengys fod y feohan, foreu ddvdd Iau, wedi dringo ar y ffendar o flaen y tan', pryd v cyneuodd ei choban nos, ac y llosg- wyd y druan faoh mor dost fel y bu farw yn mhen rhyw bum' a-wr a harnier.—Bwriwyd mai daw-wa,in :fu*r cwbl, a chyidymdeimlw-yd a'r teulu. CYSTADLEUOL.—Nos Calan, yn Ysgoldy -Ca,pel Coffadwria-ethol, pan yr arweiniai Mr Jones, o'r Llythyrdy. bu cystadleuaethau Ilen- ydidola. cherddorol. Dadganu: 1, Tudcr Mc- Lean 2, R. Williams, Cloth Hall. Adrodd: 1, Lizzie Williams, Cloth Hall; 2, Willie Am- brose Hughes, Park-square. Ateb ystyr geir- iau sathredig: 1, Rloger Jones. Canu: 1, Mary Wmia, Cloth Hall; 2, Sydney J. Grif- 6th ac Eunice McLean. Araeth iyriyiyr: i, Roger Jones. Adrodd:. 1, Evan J. Roberts, l urh-street; 2. R. Williams, Cloth 'Hall. Un- awd, 'Mary Williams, Cloth Hall. Adrodd stori, Mr Roiger Jones. Unawd i feibion, ciyf- artal, Thomas a Tecwyn Tores. HELBULUS AR Y MOR.—Bu y sewner "Venus," eiddo Capten Joseph Williams, ar yr hon y mae ei fab, Capten Pierce Williams, yn feistr, mewn crvn helbul, a'r dwvlaw (pump) mewn cryn bryder a. phervgl. E'r yr aeth y llong i le yn Cfascaes Bay, ger Lisbon, oedd yn peryglu ei llwyr ddinystr a, cholli bywyd, gwaredwyd hwy. Cyrhaeddodd y meistr, P. 0. Williams; y"Capten Hugh Pugh, a'r Morwr R. H. Roberts yma boreu Gwener, a gadawyd y ddau arall o'r dwylaw yn Lerpwl. Pump, ac nid saith, fel y cyhoeddai un newyddiadur, oedd nifer y dwylaw. Cawsant waredigaeth gyfyug- Gyda'r "Neptune," y mae dwy o longau y porth- ladd wedi eu colli yr wythnosau diweddaf, a dwv neu dair wedi eu niweidio yn ysgafn, ond yn ffoaus hebi golli bywyd neb. YR AMBULANCE CLASS.—Addysgwyd dosparth gorsaf v Cambrian y llynedd gan Dr Harry Griffith. Y 19eg o Ragfyr arholwyd hwy gan Dr H. Roberts, Penygroes. Pasiodd yr oil, sef—Y fiwyddyn gyntaf: W. Davies, E. Lloyd, John Owen, H. Whithal, S. Jones, W. Fryer, W. Hughes, D. Pugh, Geo Mills, D. J. Jones, E. Evans, E. Evans (ieu.), W. Ashton, E. Lewis, H. Evans, R. Brown, P.C. Jones, R. Humphreys, H. Ames junior, R. Davies. Yr ail fiwyddyn F. Vaughan, E. Pugh, a T. Jones. Y drvdedd W. Parry. Nos Wener, cvfarfu yr aelodau mewn gwledd yn Ngwesty Dirwestol Hughes, pan v llywyddai Dr Harry Griffith. Diolehodd v Cadeirydd am ffvddlondeb yr ael- odau yn ystod v flwyddyn. Yr Arolygydd Parry, ar ran y dynion, a ddiolchodd yn gynhes i'r meddyg, ac a alwodd ar G. Jones, gyriedydd, ar eu rhan oil, i gyflwyno iddo ddescr ysgrifenu olygus, ac arni argraph briodol. Cydnabu y meddyg. Yna bu canu, adrodd, &c., gan Miss Roberts, y Mri E. Evans, George Mills, E. Ellis, Ezra Lewis, R. Brown, Ellis Lewis, W. Prichard (Eifion House), a R. E. Jones.

STREKTYN Y DE,

GLOWYR DINBYCH A FFLINT.

[No title]

" DIWEDDARAF 0 FETHESDA, -}

HELYNT CHINA.

RHYFEL Y TRANSVAAL.

DIFFYNDOLLIAETH CANADA.