Skip to main content
Hide Articles List

39 articles on this Page

Ynadlys Porthaethwy. j

iiJBERDYFI

-ABE RGYNOLWYN.

ABERMA W.!

ABE YSTWYTH.

BANGOR.

I BAGILLT.

BEACMARIB.J

BE'i HK8DA A'K C f. LCH.

BOJNTIS'EWYDD.

GAERGYBI. ,

CAERNARFON. !

COLWYN BAY. j

COM W Y. |

CORRIS.

CRICCIETH

I DOLWYDDELEN.

DYSERTH.

FFESTINIUG A'R UYLCR.

GWKECSAM.,

HARLECH.

LLANHJfRI A'R UYLCR.

LLANDWROG.

LLANDUDNO.

LLANFAIRFECHAN.;

7 -

LLANGIAN.

LLANGEFNI

LLANGOLLEN.

LLANGYBI.

LLANRUG.

LLANRWST! j

News
Cite
Share

LLANRWST! j GWXEDD.—'Rhod/Jodd Mrs Owen, Bkvn- ynyr, ei gwiedd flvnyddol i ddeiliaid v tlottv, ddydd Mawrth. GWYR Y PENRHYN.—Bu Cor Medbion y Penrhyn yn cynnal cyngherdd yn y Church- house, nos Lun, er buld eu cydweithwyr. Llyw- yddwyd gan Mr E. Davies Jones, cyfreithiwr. Caed cyngherdd rhagorol. LLADRAD HONEDIG.—Mewn ynadlvs ar- benig foreu Llun (ddoe). cvhuddwvd hen drWdd- wr o'r enw ugh Lloyd Roberts," a ddaUwyd yn Abergele, o ladrata cot uchaf, oriawr cadwen aui\ dwy sofren, a man arian ereill o'r Ty Pobtv, ac eiddo Mr Oscar Simms. Caed vr holl eiddo —Uomriwyd y prawf hvd ddvdd Mercher CI STADLtUOL.—Yn y Ty Eglwysig, nos Ian, y cynnaliwyd cyfarfod cystadleuol yn ng.yn a Chapel Heol Scotland. Llywyddwvd gan Mr J. E. Humphreys, U.H.. ac arweini-n-vd gan Mr W. G. Owen, o'r Metropolitan Bank "Y prif emllwyr oedd R. Davies, Watling-street • Lei Williams, Regent House; Geata Williams, Johnson Thomas, Ty Plant; S. A. Jones, o Ys- v,Byrdd; J- Francis Griffith. Miss Jones, Piou^h-street; R J. Williams, Regent House; Fl> d W R' WjlJliUr,i Miss Kate Y CYNGHOR DOSPARTH. Xos Wener, dan lywyd.haeth Mr J. E. Humphrey. U.H.- Sjlwodd Mr T R. Jones fod y c oleuni trvdanol fr y ,.yr h*olydd yn bur aafo^ldhaol, ac iddo MCIWUO T lampau, a cha-el amrvw F>honvnt mewn c.vilwr drwg.— Cyfarwy.idwyd Mr Jones i roddi unrhyw gyfarwvdddad.au a vstvrial vn briodol er gwella y goleuni cylioeddus.'—Gof TO- wyd 1 r arolygydd i werthu y tail goreu gallai* — Derbynnvyd cynnygiad Mr Evan Hughes am '10 cerrig.—Pasiwyd i ofyn i gwmniau v nwy a r try (km roddi yr oil bibellau a'r cables a fwr- ladont ar hyd y prif-ffyrdd, ar unwaith fel v gaJlai y cynghor eu rolio ar ol iddynt- gael eu gorehuddio a cherig. Cynnygiiodd Mr W. Hughes benderfyniad i'r perwyl eu bod vn rhoddi rhvoudd 1 r cwmni nwy a'r cwmni trvda'n roddi y ffyrdd mewn cyflwr priodol ar ol" iddynt eu hagor ac yn mffyg hyny, byddai i'r cWhor ChWif 3" rr gwmniau.- Rhoddodd Mr David Jones rybudd y bvdd;ii ,ddo •In y cyfarfod nesaf, gynnyg fod vr* holl brif- ffyrdd. yn gystal a'r ffyrdd ereill. iV rholio ar o. rltoi cerig arnynt,— Darllenwwd llvthv od-u- wrth Fwrdd y Llywodraeth I. ol v"n nehvh-h cwrAV gwenwynig, ac vn tmlw *i at y ffaith fed yn ddyledswvdd' arnvnt "ed^vch na w erthid bwydydd a cyffeiriau aniihur vi dospartnt—Penderfynwyd cyflwrno v Ih'thvr efe! nad oedd dan rwruiedigatth i TSWHO y gweith WIT, ond os y gallent ddangos rhe^w^ yswS^ ir o^^neb y cym^erent hy^ —'—— 1 1IARWOLAETH MR THOMAS ELIAS Wedi byr gystudd, bu farw Mr Thomas Elias. or Darllawdy. nos Sul. Yr oedd m un o W ^€ u -Vl' Abbey a r Gorswen, ger Conwy, ac yn hanu o lmaoh y pregethwr mawr hwmw, sef I1? 0 ^'0I!* ^yn hynaws a charedig -rd- iceod vr ymadawedig. Bu am dair blvnedd yn aeJod or cynghor dosparth. Yr cedd vn un o iyw'odrae-thwyr yr Ysgol Ganolradd b'ryd ei farwolaeth. ac am lawer blwyddyn, bu yn warch- eidTa<l dros ei blwyf. Er' yIÏ geidw-adwr. vr oedd yn un cymedrol ac egwyddorol. Eglwvswr ydoedd o ritn-, ei grefydd. Y mae iddo wraig a thenlu lluosog i alam ei golli. BWRDD Y 'GWARCHEIDWAID.—Llvw- yddodd Mr E. Jones Williams, Rhydlanfair, dros weithrediadau pythefnosol y bwrdd uchod. HYSibyswyd mai y nifer yn y ty ydoedd 28 yn erbyn 30 am y cyfnod •cyferbyniol y llrnood. Crwydriaid a gynnorthwywyd, wvth vn erbvn- Talwyd 80p mewn cynnorthwy ialla-nol yn ystod y pythefnos blaenorol. Derbyniwyd par- sel o lvirau a llumau oddiwrth Dr Rutherford Harris, A.S., a pharsel o gyfnodolion oddiwrth Mr W. T. Stead. Diolchwyd i'r ddau.-Tal- wyd diolch cynhes i Mr Maddocks, Mr 0. Ro- berts, Llewelyn-terrace, a iholl weinidogion y dref, am gynnal gwasanaethau yn y ty yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. Diolchwyd, hefvd, i Mrs Popham am ei charedigrwydd i'r tlodion.

LLITHFAEN.'

LLYSFAEN.

! MAENTWROG

!MINFFORDD.

Family Notices

Advertising

Ynadlys Conwy.