Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

AO%d CORONIAD ESTHER.

News
Cite
Share

AO%d CORONIAD ESTHER. PENNOD -X-XXIV.-POLLY HEDGEIR A'l CH ARIAD -LAN C. Ar fy nychTreliad adref ar ol bod yn cael y diwrnod iiapusaf a gefais erioed, cyfarfu'm a May Ann wrth Rhif 7, Haggerstone-place. Yr oedd hi wedi ymwisgo mewm glao at y pryd- na,wn, gan edrych yn wahanol i'r forwyn a olehai y grisiau yn y boreu, ac a siaradiai eiriau boreuol gyda dyn y llaeth a bachgen y papyr newydd. Yr oedd yn egur ynfy nisgwyl i. [Rhaid fod rhywbetb wedi digwydd. "Os gwelwch chi yn dd:a. Miss, mae vna, lythyr i chi." Nid yw yr hysbysiad yn ymdd'angos yn beth -hyfedd. Onid yw Haggersbone-place, tr cy- maint ei neillduedd, i gael ymweliadau gan guriadau y llythyr-gludydd? Yr hyn a "vraai y Uythvr yn anghyfFredin yd- oedd: T ffaith, fel y gwyddad Mary Ann .yu iawn, fy mod i wedi bod odan do Mrs Hedger am fis, ao hyd yn awr nid oeddwn i wedi derbyn cy- maint a-g un Ilythyr. ie,_ ni ch«fais gymnint A ohylchlythjr oddiwrth Tinrlij^w fasnachwr yn y byd oddliamn. "lie mae o, Mtry "Ar silff pen y tan yn eioh IhystafelJ, Miss." Ond nid hyn oedd y cmbJ, 'roedd yn eglur. Yr oedd Many Ann yn parhau i fod a.r y ffordd, yn y fynedfa, oedd mor gul fei yr oedd yn rha.id i un ohlonom fvned o'r neilldu cyn y I gallai y lhll basio. "Os gwelwch chi'n dda, mae Miss Polly wedi dwad, ao yr oeddwn i i ddeyd wrthych, meddai •hii, Miss, pan y doech i fewn, fod! arni hi eisieu eich gweled chi yn neillduol. Mae hi yn ngardd I y cefn." Yr oedd y darn yma o dir yn rhyw wyth I lath o hvd wrth: bedair o led. Yr oedd yno lawnt, liefo hen welltglas garw wedi ei fathru i lawr, dwy goeden ffaiwydd feohan, ac ychydig flodeu ar y wal. Hon oedd gardd gefn Mrs Hedger. Pa beth a, allasai achosi i Polly fyned yno? Paliam yr oedd Polly yno yn awr? Pa Jhietihl oedd ganddi hii t'w ddyweyd Vxthyf ? Teimlwn fy hun yn euog o'r swper hm-Rw hefo Ooutance a'i gyfaill, Mr Storey, o'r boreu iapus a gefais yn edrych dros diysorau yr arlunydd, ao nwchlaw y cwbl, y teimlad gorlethol a ddeu- ai, fel y gwyddwn yn anwadadwy, drosof tuag- at Coutance, a'r hyn a gydnabyddid meivn rhan ganddo ef. Gwnaeth y diychieddwl o gael fy j nghroes-holi gan Polly ar fat-er mor dyner gau i aflan o fy meddwl am y tro bob syniad am y Ilythyr ag oedd ar silff pen y tan. "Af ati hi," meddwn. "Af ati hi," meddwn. Sa-fai Mary Ann ar v ffordd o hyd. "Dy wed odd ei bod hi i gael gwybod .pryd y doech chi i mewn, Miss." Teimlwn braidd yn ddig oherwydd y dirgelwch. "O'r goreu," medd'wn. "Yr wyf yn myned i fy ystafell i gymeryd fy het ymaith; gall Miss Hedger ddyfod yno ataf, os dymuna. Gellwch ddyweyd hyny wrthi hi." Prin yr oeddwn yn fy ystafell nad' oedd Polly wedi dyfod yno. Yr oeddwn wedi anghofio fod ¡ y blodeu a gefais yn Ennismere o hyd ar fy mron. j "0. bobl, blodeu olwsl Lie cawsoch chi ) nhw? Ai eu prynu nhw ddarfu chi?" Rhaid oedd' i mi gyfa<Mef nad e'. Coutance a'u rh odd odd i ohwi, ynteV" gof- ynai Polly, gyda phet-h chwerwder yn ei thon. "Cefais nwynt yn fy ystafell wisgo yn Ennis- mere." "Sut y gwydde<j'b mai i chi yr oodden, nhw?" Yr oedd Polly yn un o'r personau hyny a fyddaat yn gofyn cwestiynau mor uniongyrchol fel na fydd: modd eu hosgoi. Rhaid eu hate-b neu beidio. Nid oes ffordd panol. Teimlwn yn idueddol i fabwysiadu y dull olaf, ond yr oedd Miss Hedger wedi bod yn gyfeillea dda'i mi, a. ihoffwn Polly. Yr oedd yn garedig, er ei bod hi yn edtihafol o hoff o hiolf Nid oeddwn vu dy- muno ei digio hi. "Dywedodd y forwyn wrthyf fi." "Felly cawsoch eich paentio heddyw. Rhaid fod y pictiwr bron a chael ei orphen rwaji." Ymddangosai Polly yn boeth ac yn nerfus braidd. Deuai ei ibtnalwddteiga.u yni igyflyimach n ag arferol. Ac er digwyddiadau y blodeu, nid oedd ei dyddordeb hi mewn perthynas i'r ar- lunydd mor darawiadol na mor awchus ag oedd yn flaenorol. Gariads y frwydr i dir j gelyn. "Pa beth sydd arnoch, Polly? Tr yaycil yn ymddangos fel pe bua«aa irhywyeth wedi eich cynhyrfu ohwi." "Aie? ebai, dan ohwerthin. fel yn ymwybod- ol o rywbeth. Yna gan ostwng ei Ibis ych- ydig, siaradodd yn ddistaw yn hollol ddiangen- z!1 rheidiol, trwy nad oedd neb yn ein clywed. "A wyddooh chi fod o yn ngardd y oefn? '}wedde-n. ni yn disgwyl i miOOryib ddwadi i mewn. Mae hi wedi mvn'd i'r ddinas i shopa." Efe Yr unig efe yn fy meddwl i y foment hono oedd Coutan-ce. Sicr oeddwn i nad oedd yr arlunydd ddim o fewn terfynau ty Mrs Hedger; eto, yr oedd y drychfeddwl, yr hwn y foment y daeth i fy meddwl i a yrwyd ym- aith, wedi peri i mi gochi am eiliad. Sylwodd Polly ar byny. a chwertliodd yn rhydd. "Rwy'n meddwl yn siwr eichood chi yn meddwl y foment yma am Coutance," ebai. "Gwyddwn sut y byddai. iRyda chi dros eich pen a'ch clustiau. Hidiwch befo. nid wyf yn eiddigeddus ohonoch rwan. Hyny yw, nid wyf ddim yn meddwl bod." Nid oedd Polly yn hollol sicr o'i thir yn y fan yma. "Na, Tom Borirow, wrth.. gwns, ydi b; .fy NLom i' Synais glywed y rhagenw meddiannol. Rh.aid fod Tom wedi myned i fyny yn y larch-nad i Polly siarad fel yna. "Ond yr ddwn yn meddwl 'O, ie. mi rn fy mod wedi bod yn ffolog! Ni wydd'wn i o'r blaen dyn mor dda oedd Tom. Bdrychwch ar hwn." Dangosodd Polly i mi fodrwy dra phrydferth. "Rhoddwyd hon i mi gan '}i(:¡m. Rhoddodd hi am fy mys borelI heddyw. Rwyf am ei briodi O," a nodiodd Polly ei phen droion. Yna, torodd allan i wneyd rhywbeth nad oedd na chwerthin na wylo, ond yn rhyw gymysgfa 'O'r ddau. "Mae yn dda dawn genyf fi glywed hyny," meddwn,* heb yn wybod yn iawn sut i dderbyn vr ymddiriedaeth annisgwyliadwy hon, gan fod genyf got bywiog fod Polly we-di dyweyd ei bod hi y11. caru rbyw-un aralb t'r un hwnw yn neb Ilaj na Coutance; na fyddai gan Tom Borrow byth ddigon i briodi arno; a phe buasai ganddo ef filiynau o bunnoed'd yn y flwyddyn na wnai dim iddi hi ei briodi ef. &,c.. yr oil 'Õ'r hyn a ddaeth yn rhyfedd dros fr meddwl i y foment hon. Anghofiais fod Polly yn artr yr hawlfraint ddiamheuol perthynol i iferched, ao mai po fwy- af y siaradai hi am yr hen amser mwyaf yn y byd y deuai hi at hyn yn awr. "Ydi. Y mae o yn fachgen da. Wyddoch chi. beth, ddigwyddodd y cwbl neithiwr — o leiaf v rhan gyntaf ohono. Yn fuan ar ol i Tom ymadael o'r offis darfu i Mr Sharpner, prif ddyn y ffirm, alw arno a deyd ei fod o am wneyd Tom yn easier hefo 180p yn y flwyddyn i; ddechreu, gan god! i 250p. yn ol lOp yn y flwyddyn o godiad. Ac mi ddeydodd lawer wrth Tom. fel yr oedd j ffirm yn ddyled^ i Tom ac fel yr oedden' nhw yn trystao ynddo fo-" ii 1.0. Yr oeddwn i yn falch o hyny, a gallwti yn onest ddyweyd hyny yn awr. Eto, yr oeddwn i yn rhvw chwilfrydig fy meddwl wrth fel rr oedd t ddau befh hyn wedi tra-irsffurbo Vn 'tollol feddwl Polly. Gyda golwg ar er chariad-lanc; hyny ydyw, y codiad yn y cynog ac yn ei safle, a clianmoliaeth i'r prif bartner vn v r Vint, daetli Mrs Hedger i fewn a bu yn f _oi i svmud i'w pharlwr hi. He T bu yn T/„ J vr oil o'r vetori gael ei hailadrodd. vL T Wrvb a'r ail* « (yyda'r bywiogi^"ydd a'r dyfalbarhad mwja., a nodweddai y tJeulu. yn falch iawn, fv nghariad i; ydwyf T 'pj, +'lswn i wedi dwad i ffortun fawr, •I11 Wir" vn falchach yu siwr. Ond! lie fZ'> iBhaid i «i weled o, a rhaid mae r dyn nane • ar ff(>rn 0. c),efa:s i ni JIh er« pan r bu eich hanwyl ddim peth felly byth w^ h iddo farw a ewyt.hr, Duw a Toddo 'madael a'r fudiedd hon.^ Mary Am Prysurodd Mrs r- chwe' allan i nol potel chwart o ° swllt- ,-t Polly- i'r ardd i ddyfod Yn y cyfamser, aeth Polly ^-edi bod a'r dyn jeuanc I merwn- h J ^es Y deuai yn aros yn amyneddga y rtPW'v(ici iV Polly i'w nol ef ar ol iddi hi hwnw wedi chyfeillion, ac yr oedd efe y +iia(rat gang- datgan ei amcanion junrhjde v f&d- hen ieuengaf o'r teulu. Hedger trwy roddij to^ rwy i Polly. Arwydd rdoedd y fodrwy o j oedd i ddyfod yn mhellach y^ ^^r a Dychwelodd Mrs Hedger l P Ymddangosai dodd Polly Tom Borrow i mewn. Yxnddang Tom yn ei ddillad goreu, ac yn -bur barohus, 11 gan fod braidd yn annifyr iddo ef ei hun. "Mr Borrow, modryb. Miss Wrottisley," ebai Polly. Nodiodd Tom nes yr oedd ei esgkliau yn gwichian. Yna, ysgydwodd law heifo mi, ac wedyn aeth at Mrs Hedger. Y foneddiges hono a estynodd ei boch iddo, ac axgraphodd ar y cyfryw luaws o gusanau fel arddangosiad o'i serch. Yna, cofleidiodd Mrs Hedger Polly dra- chefn, ac wylodd ychydig, a dechreuais innau deimlo braidd yn rhyfedd. pan y daeth Mary Ann yn brydlawn i mewn hefo'r gwin, yr hwn, meddai Mary Ann, mewn eisial, ddvkisai fod. yn saiith swilt a naw ceiniog. Adfywiodd hyn ni TO fawr; gyda deheu- rwydd a pharodrwydd, agorodd Mr Borrow y botel, a dechreuodd dywallt y ddiod allan, gan yfed ei iechyd da ei hun, eiddo ei darpar-wraig, un ei fodrvb a fy iechyd innau, gan ddymuno i mi yr un llwyddiant yn y byd carwriUethoI ag a gawsai efe a Polly. Aethai dwy awr heibio cyn i Tom a Polly atlu myned' ymaith oddiwrth eu gilydd, a chaniatawyd i mi ymneillduo i fy ystafell. Pan v gwneuthum, daeth y Ilythyr y soniwyd am dano i fy meddwl. Cymerais ef oddiar silff pen y tan. Teimlais yn reddfoi 0 ba ie y daethai, sef oddiwrth Mrs Butter- field. Dyma fel yr oedd, "Anwyl Miss iawn jrenrf orfod gofyn i chwi ohirio eieh hymweliad a mi am ychydig 0 ddyddiau. Gelwir arnaf yn «ydyn i fyned oddicartref «r fasnes. Yr w vf yn gobeithio, pa fodd bynag, na wna cyfnewid- i;i>d yn v cynlluniau ddim achosi i chwi unrhyw anhwylusdod, a bydd yn dda iawn genyf os y cyfarfyddwch fi 3.30 yn Victoria, ddydd Llun, Medi laf. Deuwch ag agoriad y drws gyda chwi, oherwydd ni d'ydd i mi eich cymeryd adref tan vn hwy-r.-Yr eiddoch yn ffyddla-wn, Maria Butterfield." W (JJ'\V barhau.)

ACHOS Y PARCH W. 0. JONES.

RHEILFFORDD CWM TAF,

DYSGU IEITHOEDD.

IUN O'R "D IE -HARDS"

Advertising