Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

HELYNT CHINA. i:%1

RHYFEL Y TRANSVAAL.j

News
Cite
Share

RHYFEL Y TRANSVAAL. YMLID HE WET DAL NODDLU PRYDEINIG. YSPAIL GWERTH HAXNER CAN' MlL. YR YMGYRCH YN Y CAPE. Dydd Mercher, cyhoeddwyd hysbysrwydd oddiwrth Arglwydd Kitchener ddarfod i'r Cad- fridog Charles Knox, oedd yn ymlid De Wet, gymeryd 6000 o rounds o gad-ddarpariaethau, pump o wageni, a rhai ceifylau, oddi arno. Darfu iddo, hdyd. ryddhau, a chaniatau i 76 o Foeriaid ddychwelyd adref, y rhai oedd wedi eu gwneyd yn garcharorion gan De Wet, gyd.t'r amcan o'u gorfodi i ymLyld. H-ysbysa y Pen-Cadlywydd, yn mhellach, fod y Cadfrdog French, yn ddiweddar, wedi cymer- yd meddiant o droliau ao anifeiliaid oddiar y Boeriaid, a deuddeg o garcharorion, yn nghyd- ag un oedd yn caxio cenadwri oddiwrth Beyers, 1 Smuts. Dywed gwefrebau answyddogol fod y Boer- iaid aet.hant i Drefedigaeth y Penrhyn wedi dal tren rhwng Sherborne a Rosmead, ddydd Llun. Cafodd y tren, yr hwn, fe ddywedir, oedd yn cynnwys tryciau nwyddau wedi eu gwaghau, ei ddinystrio trwv dan. Gwnaed triugain o feirchfilwyr Trefedigaethol yn gar- charorion; ond cawsant rhyddiinau. ar 01 hyny. Anfonwyd merched a plilant Rosmead ymaith, a darfu i swyddogion y ffordd haiarn symud y cerbydau, &c., i Ie o ddyogelwch. Rhoddir manylion pellach yn nglyn a (;1 gwerth 50,000p oddiar nawddlu gan y Boel- iaid yn agos i Kuruman, ar y 23ain o Ragfyr. Ymddengys i'r gosgorddlu syrthio i fagl, ac na wnaethant unrhyw ymgais i wrthsefyll. j Y mae y Llywodraeth wedi iralw ar drigolion teyrngar Trefedigaeth y Penrhyn i ffurfio gallu amddiffynol trefedigaethol, gyda'r amcan o wrthweithio y goresgyniad. Mewn neges o Pretoria, ddrdd Mercher, oddi- wrth Arirlwydd Kitchener, dywed ei fod wedi ei hysbysu gan y Cadfridog C. Knox fod corph- luoedd De Wet wedi gwneyd cais—ni ddywedir ar ba ddyddiad—i dori trwy y llinell Brydeinig yn nghyfeiriad Bethlehem. Llwyddodd y Mil. Pilcher, modd bynag, i yru y Boeriaid ymaith, ac enciliasant yn nghyfeiriad Lindley neu Reitz. 'Roedd gallu o dan y Milwriad Munro yn symud o Kroonstad, er ymosod ar De Wet o'r gor- llewin. I Ymddengys TOO y catrod'a.u Boera.idd yn Nhrefedigaeth y Penrhyn yn myned yn mlaen yn gyflym tua'r deheu. Adroddir fod y golofn I orllewinol yn gorymdeithio yn nghyfeiriad Fraserburg a Beaufort West. Adroddir fod y.: oorphluoedd a. ddiangodd oddiar ffordd y Mil. Grenfell yn Zurberg, ac a, groesodd y ffordd I haiarn i'r deheu o Naauwpoort, rhwng gorsaf- oedd Bangor a Sherborne, wedi cyrh tedd Glen- harry-gorsaf ar y ffordd haiarn, o fewn rayw yohydig filldiroedd i'r gogledd o Graaf Reinet. ''Roedd y Mil. Williams, oedd yn eu dilyn gyda gallu cryf o wyr meirch, wedi bod' mewn ym- gyrch a hwy i'r deheu-orllewin o Middelburg. Cymerodd y Prydeiniaid feddiant o Graaf Reinet. Torodd! y Boeriaid linell y telegraif rhwng Carnarvon a Somerset West; ac, hefyd, rhwng Steiynsburg a Maraisburg Dengys gwefrebau answyddogol- o Pretoria fod y Boeriaid yn ThanVirthau canol y Trans- vaal yn hynod o fywiog. Torwyd y ffordd haiam mewn amryw leoedd ddydd Lhin, a. gwelwyd nifer o Foeriaid yn nghymydogaeth Vilj'oen's Drift. STIIUDIAD AWGRYMIADOL. Adroddid, ddydd Iau, o Cape Town, fod ym- ladd yn parhau oddeutu 80 milldir i'r gogledd o Matjesfontein, gorsaf fechan ar reilffordd Cape Town a Kimberley. Nid oedd dim ych- waneg o nerwyddion am y milwyr Boeraidd er- eill yn Cape Colony, ond credid eu bod yn pwyso yn araf deheu. Y mae'r carchar- orion Boeraidd oedd yn Greenpoint a. Simons- town yn cael eu symud1 ar fwrdd rhai o'r llong- au yn y porthladd. Dengys hyn fod cyflwr pethau yn edryoh yn fygythiol. DINYSTRIO AIWNGLODDIAU. Edrydd gohebydd o Cape Town fod y dinystr diweddar ar fwngloddiau. &c., yn y Transvaal yn ddyledtts i'r Llywydd Viljeooi. Yn ystod yr vcSiydig ddyddia-n dSweddaf, gwnaed niwed gwerth 50.000p, ac ni ddylai Hosgwyr Sermydd ac ymladdwyr a gwragedd a phlant gwyno." Yr unig newyddion o ddvddordeb boreu Sad- wrn ydoedd fod cwmni Boeraidd, 200 o rif, wedi "adsroesi Afon Orange, ac yn ymneillduo gogledd. Yn Cape Town, cesglir milwyr trefedigaethol yn brysur. a disgwylir y bydd rhai o'r dynion yn barod i ymadael am y ffrvnt ddechreu yr wythnos. Adroddir fod y Boeriaid yn y Transvaal yn fyjvdog ^awn yn ystod yr wythnos. ond yn Nhalaeth Afon Orange, yr oedd pethau yn hynod o da.wel. Dywedir fod gan y Boeriaid! swm mawr o reidiau rhvfel eto at eu gwasanaeth, iac fod 18,000 o Foeriaid ar faes y rhyfel ar hyn o bryd. Mae pethau mor ddrwg yn Cape Town fel y galwyd Cyfrin-Gynghor o'r Weinyddiaeth yno. ar ol i'r PrifJWednidog gael ymgynghoriad a. Syr Alfred Milner. Disgwylir" y gwneir dat- ganiad pwysigar ol y cyfarfyddiad hwn. Mae Syr A. Milner wedi ei benodi yn Lyw- odracthwr y Transvaal a'r Orange River Colony, yn ychwanegol at y swydd o Uchel Ddirprwywr Deheubarth Affrica; Syr W. T. Hely H u tch is on, Llywodraethwr Natal, wedi ei benodi yn Lywodraethwr y Cape; y Milwriad Syr H. E. M'Callum, Llywodraethwr New- foundland, yn Lywodraethwr Natal; Uch- gapten H. J. Goold-Adams, Dirprwywr-trigian- nol Bechuanaland, yn Ts-Lywodraethwr yr Orange River Colony.

[No title]

SIR GAERNARFON. (

! SIR DREFALDWYN.

| SIR DDINBYCH.

SIR FON.

SIR FFLINT.

MEIRIOjN.

DRYLLIAD "PRIMROSE HILL."

Y GVMBAEG YN YR YSGQLiON,

OLD FALSE TEETH BOUGHT.

[No title]

Y PRIF FARCHNADOEDD. -

MARGHNADOEDD CYMREIG.

Advertising