Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

HELYNT CHINA. i:%1

News
Cite
Share

HELYNT CHINA. i:% 1 HAWLIAU'R GALLUOEDD. l RiWSIA A MANCHURIA. ( Gweinidogion Trainor yn Pekin wedi penderfynu peidio ateb yr un o ofyniadau y Llywodraeth Chineaidd mwn perthynas ihawl- iau y Galluoedd hyd nes y bydd y cyd-nodyn wedi ei arwyddo. MaeLi Hung Chang a'i gyd- swyddog wedi deisyf ar y Count von Waldersee i attal yr ymgyrch milwrol. Cyn gynted ag yr a.rvvyddir y nodyn, gwna< y Gweinidogion Tra- inor gais tebyg. Ediydd gohebydd y "Times" fod cytundeb wedi ed orplien rhwng Rwsia a. Oiiina mewn perthynas i filwyr Rwsiaidd fedd- iannu Feng-teen, y dalaeth bwysicaf yn Man- churia, ao adgymeriad gweinyddiad gwla-dwr- iaethol o dan nawdd Rwsia. Bydd hyn yn rhai Manchuria. o dan nawdd Rwsia yn hollol. Y mae'r ■cyd-ddeaUtwTia.eth rhwng Onina a Ðwsia. yn nglyn a Manchuria wedi achosi pryder mawr yn Washington, gan fod telerau y cytundeb yn cael edrych arno o natur sydd yn dungos eu bod am feddiannu y He yn bar- haol. Dywed y "Temps," Paris, ei bod yn an- mhosibl cuddio y ffaith fod y safle yn llawn o adyryswch o'r raidd fwyaf difrifol, ao fod pethau yn y dwyrain yn sicr o adlewyrchu ar faterion yn y gorllewin fel ag i waethygu yr elyniaeth, a phrysuro ymrafael ar y polisi rhyngwlaclwr- daethol. Dvwed gohebydd o Pekin i'r "Times" fod cy- tundieb yn awr yn cael ei drefnu rhwng awdur- dtjdau milwrol Rwfcia a Girmani, drwy yr hwn y mae Rwsia yn ymgymeryd i roi i fyny reil- Ifordd TientsinhaÎl-Hai-Kwan i'r Count von Waldersee, ar yr ammod ei bod i d'dal gafael yn hanner y peiriannau a'r wageni ar yr holl reil- ffordd ar ad ran Shan-Hai-Kwan i Newchwang ei bod yn d'al hawl ar y rheilffordd tufewn i'r lurfawr am y treuliau yr awd iddynt i drws- io, &c., a'i bod i gael gafael yn y gweithdai a'u cynnwys yn Shan-Hai-Kwan. Yna, bydd i'r rheilffordd gael ei rhoi drosodd i'r awdurdodau milwrol Prydeinig. Llywodxa-eth Bry- dci;nig, fe ddywedir, yn oeisio lleihau y telerau.

RHYFEL Y TRANSVAAL.j

[No title]

SIR GAERNARFON. (

! SIR DREFALDWYN.

| SIR DDINBYCH.

SIR FON.

SIR FFLINT.

MEIRIOjN.

DRYLLIAD "PRIMROSE HILL."

Y GVMBAEG YN YR YSGQLiON,

OLD FALSE TEETH BOUGHT.

[No title]

Y PRIF FARCHNADOEDD. -

MARGHNADOEDD CYMREIG.

Advertising