Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

HELYNT CHINA. i:%1

RHYFEL Y TRANSVAAL.j

[No title]

SIR GAERNARFON. (

! SIR DREFALDWYN.

| SIR DDINBYCH.

SIR FON.

SIR FFLINT.

MEIRIOjN.

DRYLLIAD "PRIMROSE HILL."

Y GVMBAEG YN YR YSGQLiON,

OLD FALSE TEETH BOUGHT.

[No title]

Y PRIF FARCHNADOEDD. -

MARGHNADOEDD CYMREIG.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Eel{ III! S^KEOTAM'S PILLS J For Bilious and Nervous Disorders. 5 r B~ eechTm-sIpills For Indigestion-in all its forms. EECHAM'S PILLS j For Wind and Pains in the Stomach. EECHAM'S PILLS For Sick Headache. j BEECHAM'S PILLS ¡.. Have saved the Lives of Thousands. ~i|EECHA^S"PILLS —" > For Giddiaess. EECHAM'S PILLS For Fulness and Swelling after ].{ooJ.&. EECHAM^PILLS Are Adapted for Old and Young. For Dizziness and Drowsiness. EECHAM'S"m;LS -¡'. For Chills, Flushingtt of Heat. | >E E CHA M'S~PILLS J Will Restore the Rossebtid of Health Every One who Uses Them. •f>EEgHAM'S PILLS i & For Blotches on the Skin. EECHl^t'¥PILL-S For Disturbed Sleep and Frightful Dn;9..m.. JL3 For Costiveness and Sourvev. I^EECHASps PILLST Are the Best Medicine for Foinaie Com«- rilaints. f^EECHAM^ PILLS jLj Are a wonderful Mcdicine for Females oS« all Ages. WEECHJJrS PILLS i3 The first Dose Gives Belbf in 20 Hmutegy. EECHAM^S-PILLS A re Recommended by Medical Men. PILLS 13 Have the Largest Sale of any Patent Medicine in the World. XI EECHAM'S "TOOTHPASTE" Will Recommend Itaelf. 13 Is efficacious and econotnicaJ.. "Jf^EECIIAM'S TOOTII PASTE O Cleanses the Teeth and Perfumes th<3/ Breath. WlEOHAK'S TOOTH PASTE Jl) la Collapsible tubes, Is each. ^EECHAM'S PILLS .4 and i1\ EEC-HAM'S TOOTH FABTH Jjj Sold everywhere. Pre-naretf only by the Proprietor, ThovaS J'iKKCHAK, FIt. H-^ans, Lancashire. Sold by all and Patent Medicme Dealers every- njr' t t a s w w. BETH Y Feddyginiaeth anmbrisiadwy hon a eamwytha, yu nniongyrcbol, y mathan gwaethaf 0 Beawch, Crygni, Anwyd, Anhaws^ der i Anadlu, Gwaed Boeredd, Dolur Gwddf, Bronchitis, Influenza, Poenau Adwythig yn y Frest, ao at hen Ddiffyg Anadl nid oea ei yyffelyb; cynnyrcha ryddboeriad drwy doddi o fflem wydn, 800 felly ryddhaa yr ysgyfaint oddiwrth bob sylwedd enynawl; yn ganlynol y'r hyn y dilyna trwmgwsg adfywiadol. LUNCr TONIO. SUDD CARN YR EBOL. LUNG TONIC. Trwy Bymad arwyddion a gamgymarir y ami am Ddarfodedigaeth, y mae Sudd Cam. yr Ebol Griffith Owen wedi dwyn llawenyddl I lawer teuln, trwy roddi terfyn ar y Peawoh sydd yn rhy fynych yn dadblygu i'r afieohyd marwol hwnw. Fe geidw 000 filoedd 4rhag>; beddau anamserol. SUDD CARN YR EBOL GRIFFITH OWEN. A SUDD CARN YR EBOL GRIFFITH OWEN, SUDD CARN YR EBOL GRIFFITH OWEN, VR oedd Dai) Cam yt Ebol mewn bar -I mawr gan yr hen bobl oherwydd er heffeithiolrwydd ar gyfer Peswoh, Anwyd, r" Dolor Gwddf. Darperir y Sndd o'r dail, a. ohymysgir ef a rhinweddan dail ereill. Mü YN CRYFHAU Y LUNGS AC y GWELLA'R PESWCH. Potelau, Is lie a 2s :90 yr UB. I'w cael yn mhob man, a darperir yn anig gan GRIFFITH OWEN, HIGH STREET, OAERNARFON. ,41 EASiNE Will cure F-Xeadache, Neuralgia and Toothache I in a b minvLioa. Y MAE EASINE YN SICR 0 WELLA JUB MEWN PRN, NIWRALGIA, DDANNODD, A PEOB MATH 0 EDEN M'KWN FteM MEWN XCHIDIG FYNYDAU. Derbyniwyd Miloedd 0 Dystiolaethan I Pwysig. ANFONIR "EASINE" DRWY Y POST AM SWLLT. Paratoir yn unig gan RUG-H JONES MANUFACTURING CHEMIST. MEDICAL HALL, BLAENAU FFESTINI08, JÕJ7 _=.:=:="7"