Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

HELYNT CHINA. i:%1

RHYFEL Y TRANSVAAL.j

[No title]

SIR GAERNARFON. (

! SIR DREFALDWYN.

| SIR DDINBYCH.

SIR FON.

SIR FFLINT.

MEIRIOjN.

DRYLLIAD "PRIMROSE HILL."

Y GVMBAEG YN YR YSGQLiON,

OLD FALSE TEETH BOUGHT.

[No title]

Y PRIF FARCHNADOEDD. -

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y PRIF FARCHNADOEDD. TP, 0AEB&&120&—DYDD Saewkn. Prisiau:—Gwecith gwyn 49 2c y f B pwyfc; g." ooch, 4a 1c i 4s 2c y 75 pwy. "eir.ch. new- ydd, 2s 3Q y 46 pv?yseto, hen, 311 60 i 38 9o y newydd, 4s 8o i 4a lOo eto, ben, 5s 613 y 80 jmytf 5 eto, Aiphtaidd, 31s 613 i 32s Indrawn, newvdd, lis i lis 3c y 94D pwys. Jj-KRPWL.—Dvc; Gwbmisji Gwouith yu Rgor gyda gofyn cymedrol am oddeutu 2c dros brisiau dydd Gwener; Galiffornaidd, 63 5o i 6s 60 Northern spring, 68 40 i 6s 4to; iNOitbern DulutVi, ben, 6s 7o. Ffa Sai :i, 29a i 29s 3 3. Pys, 5s 7c. Ceirch yn gfdain; gwyn, hen. 38 4o i 3s 6c; newydd, 2s éo i 2 7c. Gofyn csmed'oi am indrawn; cymysgedii?, hen, 35 2tc i nwydd, 48 OJo. Blawd 6c vn ddrutach. MAN CHE STEB.—Dkbd bu. Tua tberf) n y gwyliau daeth ton y farchnad yn gadarn, ao mewn canlyniad cael gwetl gofyn am brieiau nwch. Yn y farchnad heddyw caed 60 y cbwarter o godiad am wenith Seisnig; tramor oddeutu lie yn uwoh na'r hyn ydoedd bythefnoB i heddyw Blawd 60 yn ddrutach. Gofyn cvmedrol am geircb, Set, a phys am bris- i&n diweddar. GWAIR A GWELLT LEITINDAIH 1 A3, Y cvflenwad yn llai, ond y gofyn yn dawel, a'r fasnach yn araf. Ghvair goreo, bOs i 92a 60; tiil-t.ctdd 503 I 60a: (\Vf\ goreu, 85s I lOOa: ail-r«4.io5, eto, 80a 87« 6«: "yaoyegadig a ijftzJom, 703 t 90s: Qwem, S5s i 36 y tfwyih. 3IRMl:NGHAM.-DYiJi1 Prisiau: Heffrod gorou Hereford, Gila i 7c; byrgyrri, 6Jc i 6fo; gwartheg a theirw, 5o i 60; inyllt, 80 i 9:- i rnaccogieid, 5, i 60;, Hoi, 6c i 8c y pwys; raoch baowc, 9a 60 1 9a So j hyohod, 78 So i 8s pyres, 10s i lis yt 20 pwya. CAjtUKl<JWjQ& Un. Yr oedd y o'ifienwad 0 anifeiliaid stor ryw- beth debyg i arferol, ond y fasnach yn fyohan, a'r prisiau oddeutu yr byn oeddynt yn y ffair flaanorol. Mid cedd yma anifeiliaid tewion na defaid yn cael eu cynnyg. Prisiau: Gwartheg godro.4p i 2ip; oyfloion, 13p i 19p; bÚlttan8, 9p i lip heffrod, 9p i 13p stirks, 5p i 8p. Ln. H L U::p/ AAtI Biff swrt-a htffrod a bus^ych, 54s 6c y cant; 3tall-fodfl, 57a 6c; ailraddol, 42s 6c; mutton goreu, y pwys mamogiaid, goreu, 5Jo; ia- raddol, be. Hoggets, rhai trymion, 44a y cant; canolig a bychan. 23 j. Veal, dewieol, 7c y pwya; is-ru,ddo3, 4jc. fc&UNDMS Iao. Yr oedd y cyfle^wad o anifeiliaid o'i gymharu a dydd Iau diweddstf 180 yn fwy, rhan fwyaf ohonynt yn gynnwysedig o wartheg a theirw parod i'r cigydd, am ba rai yr odd gwell gofyn, s'r prisiau mewn o^ulyniad yn fwy cadarn. Y cyflenwad o ddefaid 1220 yn fwy Araf oedd y fasnach i fyllt am o^aeucn prishu yr wythnoa ddiweddaf, ond y fasnach i famogmd yn fywiog a'r prisiau yn uwoh. Ychydic o loi fasnach yn Rs.drun. M«.soach araf i fccb. Prisiau:—Biff, 25 8e i 46 8s mutton, 38 40 i 6a; veal, 3s 10c i 6c; pore, 2s 100 i 4a 80 yr wytbpwya. YD y farebnao: Anifeilinid. 200; Uoi, 20 moch. 160; gwartheg godro. IP. I Di/ou Yr oedd yma gjflenwad gweddol o stoc. Caed gofyn gweddol am anifeiliaid am oddeutu pria- iau yr wythnos ddiweddn.f. Dtfiid ysgafn dewisol yn btiD. ac mewn gofyn da sm lewn brisiau y farchDad ddiwecdaf; gofyn gweddol am y mathau ereill. Y fasnach i loi dewisol yn well, a chafodd y gwerthwyr brisian uwch em y rhai hyn; sen&thAu ereiU yn araf am brisiau diweddar. Ychvdig o foch a'r prisiau yn anpef- ydlog. Anifeiliaid, 5o I 6io defaid, 6c i 8fc; iloi, 6c i 8Jo y pwys. Yn y feohcad: Anifeil- iaid, 2658 deffiitl, 5894; Uoi, 112; mocb, 30. OIGOEDD, LLUKDAIN.—Dmc Badwbsi, Prisiau:—BIS, 3p 100 I 4e 2c Sootcirt eides, 4a 2s 4: 40 eto, shores. 4a 6c t 4 8c American, I 3a 80 i 4a eto, israddol, 28 80 i 3a mutton, 4a 80 < 5s 4c etfv, tramor, 38 8c i 4s 6c; v&a!, 4a i 4a 100 prre, 3s 6c i 4a 60 vr wytb pwye. eWLAN. BBADFORP -T soe lAO, Tawel oedd y farclicad heddyw mewn oanlyn- iad f^mgaiq y gwerthwyr i siorhan prisiau uwch, er mwyn dwyu y cyfryw yn nes at brisiau Tref- edigaethol am wlan newydd. Mewn gwlan Seisnig y gwerthwyr yn gwe'ed ti bod yn anmbosibi enill tir. Mohair yn ddigy'newid. Y fasnach allforawl mewn edafadd yn dawsLond, r miio'r nyda-rryr yn' gaflarft. Atellr y fainach gartrefol gan y prisiau. Masnach y pisian yn ddigyfnewid. ddigyfnewid. YMENTM. OOBK.—Sadwbv. Mi!d care5: Fins, IOS9. eeronds, 101s; thirds, 79s. Mild-cured Fine, 105s. Ymenyn ffrea, 106a i 104B. In y ffirohnad: 27 firkins, 8 2 boxes.

MARGHNADOEDD CYMREIG.

Advertising