Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

' "DIWYGWYR CYMRU" AC ANNIBYN-IAETH…

MR W. O. JONES, B.A., A METHODIST-1AID…

RHEOLAU A DYSGYBLAETH CHWAREL…

MORFA BYCHAN A'R TRAMWAY.I

DYSGU HANES CYMRU.'

CRTSTTONOGA'ETH A'R RHYFEL.I

A FYDD PWLPUD YN Y GANRIF…

News
Cite
Share

A FYDD PWLPUD YN Y GANRIF NESAF ? Syr, Yn yr "Heiraldi Cymraeg," Rhagfyr 18fed, ymddaaigosodd ysgrif gan "Zuiw," 4aa y penawd uchod. Gwestiwn doeth, priodol, ac amserol, yn neillduol folly wrth ystyried eg- wedd ddirywedig crefydd ar hyn o bryd..Ie, wstlwn ag sydd yn dial cysylltiad uniongyrchol a dedwyddweh tragwyddol pawb, a chwestiwn hefyd eydd yn teilyngu llawe* mwy o sylw ac ystyriaeth nag odid unrhyw gwestiwn arall. Ma,e'r pwno holl-bwysig (a ystyrir felly gan ar- weinyddion crefydd ein gwlad) yn myned i'r cysgod o'i gyferbynu a hwn, sef cronfa fawr di- wedd canrif. Anmhosibl meddwl am ddim sydd yn fwy o brawf o ddirywiad crefydd na'æ ym- drech bresennol a wneir ar ran y cronfeydd hyn a nifturiol yw credu v carai y dosparth yma <> bobl iddi fod yn ddiwedd neu ddechreu canrif o hyd. Rhyfedd gymaint oallach yw plant y byd hwn yn eu cenedlaeth na phlant y goleuai. hJ. gysylltiad sydd, pe g-aliai v dosparth rhagrith- iol hyn, trwy eu cy^frwysdra, hvyddo i gasglu holl drysorau'r groadigaeth yn un pentwr, a chadw enaid un pechadur? "Nid a phethau llygredig, megia aur neu arian, y'ch. prynwyd" Fe fu'r pwlpud yn fan cysegredig, ac yn faiigre hefyd nad oedd ond un amcan gan y rhai a eegynant iddo; a dyna ydoedd yT amcan hwnw, cyhoeddi y cvflawnder mwyaf ar gyfer yr ang- enion dyfnaf, neu y cyfoeth penaf ar gyfer y tlodi iselaf. Ond pwy all ddywevd J.X1 amcan sydd gan fwyafrif mawr a .gynant y pwlpud yn y dvddiau presennol ? Pe tynid holl bwl- pudau ein gwlad i lawr cyn y noe, pa golled fyddai? Yn wir, credaf mai mantads neillduoil a ddeilliai ø hyny ar lawer ystyr, ohlegid y mae'r commissiwn niawlr wedi ei gyflawni er's degau o flynyddoedd yn Nghymru. ac mae'n anhawdd credu fod neb tufewn i derfynau ein gwlad- ni erbvn hyn niad yw wedi clywed son ac yn gwybod mewn hanes fod Ceidwad wedi ei eni ar gy-fer v colledig. Ond y mae miloedd, ysywaeth, nad ydynt erioOed wedi credu yr hyn eisoes y maent yn ei wybod, a'r hyn 'hefyd yn unig sydd yn J digonol er eu dedwyddweh tragwyddol. Ac arswydus yw moddwi fod yn bosibi i dyrfaoedd o bobl iSydd: yn enfer ymgynnull bob Sabbath, ao yn amlach, i ymddifyru eu hunain megis yn swn y mawrion btthau hyn, ac eto fyned* i'r farn yn anmharod. Rhyfedd mor barod yw llawer o'r Ymneillduwyr i weled., «. chondemnio '-efod- aeth. sieremoniau, a Phabyddiaeth yr hen Eg- Iwys, ac mor 44all vdvnt i'r ffaith fod Pabydd- iaeth wedi treiddio mor ddwfn i'w natur" a'u h\ispryd hwy eu hunain. Ni -raid ond symud dyn o un eiste<ddl« i eisteddle arall, na welir yr ysipryd Pabciidd hwn yn tori allan mewn tra- arglwyd-diaet-h -a phethau mwy dinvstriol i achos crefydd na hyny, pe yn bosibl; ac os bydd i aelod cyffredin ddatgan ei farn, er mai cyffredin yw pob aelod, ac i'r farn hono fod yn wahanol i'w flam efj. deitfydd am dano, a braidd na chy- hoeddir uwch ei be-n, "Ilyclded anathema." Wrth fel mae'I' ysprvd- hwn yn tori allan. yn or- mes ac yn drahausder mewn dynion ar ol eu neillduad i'r eisteddle hon, gwynfyded'ig yw y rhai nad ydynt yn cael eu nerllduo iddi. Mae yr ach08 pwysig sydd gerbron y wlad yn bre- sennol yn profi yn amlwg- drahauyder, gormes, ac anwyb-odaeth. y -rhai hyny gymerant arnynt fod yn arweinyddion crefydd ein gwlad, ac mae eu dull anghyfiawn o ymwneyd a brawd, y ceisiant gan y wlad gredu ei fod wedi llithro i becliod, v yn wawd ac yn ddiruly- ar reolau y cyfunleb v perthynant iddo. ;zz AELOD.

DIWYGWYR CYMRU : LLYFR MR…

[No title]

Advertising