Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

' "DIWYGWYR CYMRU" AC ANNIBYN-IAETH…

MR W. O. JONES, B.A., A METHODIST-1AID…

RHEOLAU A DYSGYBLAETH CHWAREL…

MORFA BYCHAN A'R TRAMWAY.I

DYSGU HANES CYMRU.'

CRTSTTONOGA'ETH A'R RHYFEL.I

News
Cite
Share

CRTSTTONOGA'ETH A'R RHYFEL. I Syr, — Rai blynyddau yn (\1. dywedodd Mr Chamberlain fod dysgeidiaeth I^sii Grist yn y bregeth ar y mynyddfa manau er-dl, yn hymxl o brydferth ond eu bod, ar yr un pryd, yn tioll- 01 nnymaxferol. Wrth edrych or "ymddv-iid Oistionogion yn Nghymru, yn ystnl yn Lloegr, y dyddiau hyn, y mae yn amlwg iod pedwar ar bymtheg o bob ugain yn hollol yr un fara a Joseph Chamberlain" ar i-yn. Esc'ynant y ein pwlpudau it n llwyfanau ar y Sabbathau i ganmol dysgeidiaeth Iesu Grist a'i apostclion r soniant lawer a.m wneyd da i bob ^'y:. am garu I ein gilydd, ie, caru ein gelynion, a gweioiant am i Efengyl Tywyso^ y Tangnsfedd gael ei Jleda-esra dros wyneb yr holl ddaear. Ond, ar ddyddiau yr wythnos, y maent yn ymliyfrydu yn ngwaith diddiwedd Prydain yn Ilndd, yn yn ngwaith diddiwedd Prydain yn Ilndd, yn camdrin gwraged.d a. phlant. llosgi eu ie, y maent yn cefnogi y syniad o dddfodi oencdl ddewr a chrefyddol, er mwyn dial arnynt till ddangos medr a gwroldeb wrth amddiffyn eu ■gwlad, eu hiaith, a'u crefydd. A mwy na hyn, dysgir mai fod y rhrfeloedd creulon a gwaedlyd yn Affghanistan, yn y Soudan, yn y Transvaal, China, lleo-edd ereill. yn foddion i ledaenu yr Efen.gyl yn y gwledydd hyny; mai ffordd Duw i beri i heddweh a. 4uhvflawnder a. ohariad i fedd- i.'innu y ddaear ydyw trwy arfau anghyfiawnder, j ■ trail?, dial, a, chreulondieb, na chlybuwyd (tm eu 1 bath yn hanes rhrfeloedd y mwvaf anwareiddiiedig. Pe buasai y rhai sydd yn pro- ffe,,>u Cristaonogaeth, yn y wlad' hon, wedi colli I eu lief yn groew yn erbyn trachwant ariamgar, a'r rhyfeloedd gwaedlvd a gwaTadwydd'us y Llywodraeth. buasai terfyn ar y rhyfeloedd, a buasai raid i Weinidogion y Llywodraeth, er cymaint eu trachwant a'u huchelgais, wrando. Nid felly y ceir pethau. Yn hytrach, v mae crefyddwyr a thafarnwyr yn cymeradwyo yr olf, gydag ychydig eithriadau, a elivir yn fradwyr, am y rheswm oll-bwysig ei fod yn debyg o ych- wanegu elir a thiriogaethau. Edrychir ar Grist- ionogaeth. nid felcr0f.dd ymarferol, fel y bydd- ai y tadau yn yr o or blaen yn dysgu, ond fel gwigg Sahbathol, i'w defnyddio yn unig ar y Sul, ac yna i'w chadw vn ofalus hyd v Sabbat-h dnehefn neu, ynte. M "Ideal -State" Ar* tot,,Ie. neu "Ut-opia" Syr Thomas More,—rhywbeth i osod allan yn y dychyrn g, yr hyn a fuasai yn ddymunol mewn sefyllfa o berffeithnvydd, ond sydd yn hollol anyinarferol yn sefyllfa "bresennol y byd. Rhyfedd mor fyw. ydyw y wlad hon i gon- demnio creulonderau inewn cenedloedd ereill, megis y Chineaid. Ychydig flynyddau yn ol. yr megis y Chineaid. Ychydig flynyddau yn ol. yr oedd Maliometaniaid Twrci yn lladd ac yn llar- pio -Cristionogion Armenia, ac yr oedd Cristion- ogion Prydafa, a -Chymru yn eu mysg, yn uchel eu lief yn eu condemnio am hyny. Ond yn bre- sennol, pan y ma.e Prydain yn lladd, yn Ha-rpio, ac yn llosgi yn Neheudii- i Affrica, y mae pawb yn ddistaw. ac nid hyny yn unig, ond y mae y ,blii,ci Ryddfrydig fel y Tori aid, crefyddwyr a thafarnwyr, y papyrau a elwir yn rhai Rhydd- 'frydig, yn ymhyfrydu mewn enllibio arw-i-^yr y Boeriaid, a. gwneyd i'r wlad gredu ma: :vyl- ion ydyw swyddogion milwrol Prydain, ac mai gweithred o drugaredd ydyw llo«gi cartrefi a newynu gwragedd a. phlant diniwed. Dyn"t don ein newyddiaduron, o bapyrau Llur.dain i lawr i bapyrau dimai Ffestiniog. Eto, da genyf fod rhai newyddiaduron, heblaw yr "Herald Cym- raeg," wedi sefyll yn gryf dros gyfiawnder a dynoliaeth. Nid wyf yn g wybod a ydyw Lloyd- George, y cyfreithiwr, yn pi-offesu gyda. rhyw enwad a.i peidio; ond gwn gymaint a. hyn, fod mwy o ddynoHaeth a Christionoigaeth yn ei gaaon nag sydd yn mhen na. chalon pum' cant o ;-r- weinwyr creydd yn Nghymru ¡ryda:u gilydd, ob- legidi y mae wedi sefyll yn hyf i ddadleu yn erbvn trxis, anonestrwydd, ac anghyfiawnder ein Llywodraeth, ar draul gwneyd c.i tan yn wrtli- ddrych gelyniaeth o'r mawrion i iawr i ddos- parth isaf cymdeithas. Honir fod y ffaith fod y wlad yn gyffredinol yn cefnogi y rhyfel yn profi ei fod yn iawn. Felly, pe buasai y dosparth hwn yn iBabilon ar unwaith a'r gaethglud. buant. am y cyntaf i blygu i lawr o flaen y dd-elw anr. Pe buasent yn Jeru- salem ddeunaw cant o-flynyddoedd yn ol, buas- ent yri crochlefain gyda'r dorf, "Ymaith ag Ef." Pe buasent- yn Twrci, buasent yn Fahometan- iaid; neu yn Yspaen, buasent yn Babyddion. Pe buasent yn byw yn amser y Frenhines Vlari, buasent yn brysur gasglu ffagod.au i losgi y Pro- testaniaid'; a phe buasent yn byw yn amser y Frenhines Elizabeth, buasent yr un mor brysur yn erlid y Pabyddion. Dyna oedd y ffurf tedd a.r deyrnigarwch yn y gwledydd ac yn yr amser a nodwyd. A rhaid bod yn deyrngarol i'w wlad Y casgiiad ag y mae cazmoedd yn rlwnn o ddod iddo ydyw. na.d oes, yn ymarferol, yr un iota o wahaniaeth rhwng Crist'ionogaeth a Ma- homewniaebb, neu ynte 11lywgrefydcl bagD.n- aidd arall. JULIUS.

A FYDD PWLPUD YN Y GANRIF…

DIWYGWYR CYMRU : LLYFR MR…

[No title]

Advertising