Skip to main content
Hide Articles List

36 articles on this Page

Advertising

I IYnadlys Bwrdeisiol Gwrecsam.

tYnadlys Bwrdeisiol Rhuthyn.

Ynadlys Sirol Caernarfon.

ABERDYFI

BETTWS GARMOX.

CAERGYBI.

DINBYCI-I. I

DOLGELLAU.

jFFYNNONGROEW.

j GLAN' CONWY.

!.GWRECSAM.

LLANAELHAIARN. !

LLANERC H YM KDD. I

LLANFECHELL.

LLANGEFNI. , |

LLANYSTUMDWY. !

MACHYNLLETH.

NEFYN. |,

! RHOSTRYFAN. j

TALWRN, MON.I

TREMADOG.

WAENFAWR.

HELYNT CHINA.

RHYFEL Y TRANSVAAL.I

News
Cite
Share

RHYFEL Y TRANSVAAL. I YR YMGYRCH I CAPB COLONY. I Dydd Llun, ad'roddai Arglwydd Kitchener, mor bell ag y gallai ef igael allan gan y newydd. ion a. anfonid iddo gan ei swyddogion, fod attalfa ar ym, roh y Boeriaid yn Cape Colony. Yr oedd un adran o'r gelyn, modd byaag, tua'r gogledd i Zontpansberg Range, uc vr oedd y milwyr Prydieinig yn nrysur amgylchu y He. Darfu i'r Boers a aeth i'r d'aiaeth ar yr oohr or- llenwiol, niweidio y rheilffordd, ond rhwystrwvd hwy yn y cwre a gymcrent Dydd Sadwrn, meddiannasant Britstown. Dywedai ArglwydJdJ Kitchener, yn mhellach. fod y Cadfridog French wedi ymosod yn llwyddiannus ar r gelyn i'r de o Magaliesberg, ao yr oedct, orwvdr i'r de o Oliphant's Nek yn myn'd yn m-la(?r pan glyw- odd ddiweddaf oddiwrth y UidfridiDm Clements. Bu ymladd hofyd ger afon y Vaal, vu rhanbarth Standerton. Yn ddiweddarach cyhoev'idir fod Brittrtown wedi ei hail gysneryd gan Myr Meirch Thornev- croft yn ddiwrthwynebiad, a'u bod yn dilyn y Boeriaid i gyfeiriaid Prieska. Curwyd y Boeriaid a ymosbdasiaait ar Steynsberg yn .1, ao enoiliodd v Ilu i &-tfl-a cadarn -or Zurberg. YMLADD GEB DE AAR. SON AM GOLLI GWYR MEIRCH. Dvdd Mawrth cyrhaedldbdd newydd o Oape Town fod ymladd wedi cymervd He ger De Aar, and ni chafwyd y manvlion. Dywed neges ddydd Mercher o'r Cape fod rhai o'r gwyr meirch a ffurfiai ran o'r <rwarchod- tu oedd' yn ymlid y Boeriaid enciliodd o Brits- town, ar eu ffordd i Prieska, wedi eu dial gan y Boerio.id, a'u gTvnevd yn ga.rcharorion. Dy- wedir fod rbanbarth La,dybrand eto yn rhydd oddiwrth y Boeriaid. Credir fod ymgyrch v- Bo-eriaid- i feddianmi Cape Colony wedi ffael*. Y mae y ddwy adraik wedi eu troi yn ol gan y milwyr Brydeinig, ac yn awr yn encilio tua'r gogledd. Honid nad oedd yr un o'r Is-ellmyn trefedigaethol yn ytmuno a.'r gelyn. DOD AR DRAWS DE WET. Edrvdd Arglwydd Kitchener fod "tT Cadfrido Knox. ddydd Mercher, yn ymladd a De Wet yn n ghymydogaeth Leuw' Kop. Ceisiai yr airwein- ydd Boeraidd eofu d'ori drwy reno-alt v Prydein- ivyr er gallu myn'd i'r de eto. SON AM YMOSTWNG. Adroddir flod De Wet a Steyn yn ystyried y cwestiwn o roi eu harfau i lawr, ao ma.e'r teler- a.u ydyw pardwn i'r gwrthryfelwyr trefedigaeth- ol, a sicwydd nad anfonid hwv eu d»u o'r wlad. M. amryw commandos Boeraidd wedi croesi teriHai v Transvaal, ac wedi mynOOl i Bechuana- land. Gwnaed hyn tualr wythnos y 01. Meddyl- lvya eu bod y bwriadu cerdded ar draws gwus- tadedd v Kajlaha-ri i Daanaraland, ond ni wnawd hvn. Nid oes hanes peHach am y frwydr, a adroddes Arglwydd Kitchener, ddydd Mercher, rhwng y Cadfridog Knox a De Wet, ger Leeuw Kop. z,

[No title]

Advertising

Bwrdd Undeb Bangor.

! Bwrdd Undeb Ffestiniog.…

Bwrdd Undeb Pwllheli.

ICynghor Dosparth Glaslyn,I

! ! Cynghor Gwledig Gwrecsam.

Ynadlys Caergybi

Ynadlys Lianerohymedd.

Ynadlys Penrhyndeudraeth.

i Ynadlys Porthmadog.