Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

36 articles on this Page

Advertising

I IYnadlys Bwrdeisiol Gwrecsam.

tYnadlys Bwrdeisiol Rhuthyn.

Ynadlys Sirol Caernarfon.

News
Cite
Share

Ynadlys Sirol Caernarfon. DYDD SADWRN.—Gerbron J. Menzies, Ysw., ac ynadon ereill. TRESMASU HONEDIG.—Cyhuddwyd Hugh Hughes Well-street, b dresma.su ar dir perthynol i Mr Issard Davies gyda'r amcan o ddal helwr- iaeth, ac o roddi enw anmhriodol.—Erlynwyd gan Mr M. E. Nee, a diffynwyd gan Mr J. T. Roberts.—Tystiodd William Tyndal, cipar, ddarfod iddo weled y diffynydd gyda John Lovell ar y Kent Roughs. Dirwywyd Lovell wythnos yn ol amdresmasu. Yr oedd ganddynt gi gyda hwynt, a phan welsant y tyst rhedasant ymaith. Gan ei fod yn adnabod Lovell rhedodd ar ol y llall dros dri ohae a daliodd ef ar y ped- wervdd. Gofvnodd beth oedd ei enw dair gwaith, a. dywedodd y diffynydd mai Evan Wil- liams, Ebenezer, oedd. Dywedodd hefyd mai gyda Robert Howard, Crown-street, yr arosai j pan yn N ghaernarfon. Aeth y tyst i dy Howard a chafodd allan nad oedd yr un Evan Williams yn aros yno, na'r diffynydd ychwaith, a chafodd allan ar ol hynv mai Hugh Hughes, Well-street, oedd.Dywedodd y «liffy*yW ei fod ar y tir ond nid gyda'r amcan o herwhela. Aeth allan y boreu hwnw ei hunan a ohroesodd y caeau er mwyn dyfod i Lon Bethel. Pan oedd ar y cae cyfarfu y cipar, a rhedodd ymaith. Nid oedd ef gyda Lovell y boreu hwnw, ac fel mater o ffaith aeth v ci ar ol Lovell, a. dangosai hyny nad oedd a. fyno y diffynydd ddim a'r w. Ni fu y diffynydd erioed mewn helbul am herwhela, ac nid oedd yn arfer gwneyd hyny.—Dirwywyd ef i 5s a'r costa.u a.m dresmasu, a 7s 6c a'r costau am roddi enw anmhriodol. BYGWTH.—Cyhuddid Margaret Jones, Eban- ezer, gan Ann Jones, Ebenezer, o'i bvgwth.— Erlynid gan Mr Richard Rofeerbs.—Rhoddwyd tystiolaeth mai chwiorydd-yn-nghyfraith oedd y partion.-Dywedodd Ann Jones ei bod wedi gadael ei gwr dair gwaith oherwydd fod y ddiffynvddes yn aflonyddu arni mor sml Pan ddychwelodd, dydd Sadwrn diweddaf, daeth Margaret Jones i'r ty a defnyddiodd iaith an- weddus iawn. Boreu Sul, daeth yno drachefn, a chan gydio ynddi bvgytbiodd ei lladd.—Dy- wedodd v ddiffynyddes ddarfod iddi gael ei galw i dy ei brawd i gvmeryd trugaredd ar ei blant oherwydd llvsfam i'r plant oedd yr erlynes. —Tystiodd yr Heddgeidwad Jones mai dynes o dymher nwydwvllt iawn oedd Ann Jones, a'i bod wedi dyweyd wrtho ef (y tyst) ei bod wedi oyhuddo ei gwr o greulondeb. Arferai Margaret Jones fod yn garedig iawn i'r plant, a esgeu- lusid gan Ann Jones.-Rhw-v MWT(I Margaret Jones i gadw yr heddwch yn y swm o bum' punt.—Ceryddwyd Ann Jones am ei thymher wvHt, a chynghorwyd Margaret Jones i beidio myned yn agos i dv ei brawd byth eto ond gadael iddo setlo ei gwerylon ei hun gydai wraig. wraig.

ABERDYFI

BETTWS GARMOX.

CAERGYBI.

DINBYCI-I. I

DOLGELLAU.

jFFYNNONGROEW.

j GLAN' CONWY.

!.GWRECSAM.

LLANAELHAIARN. !

LLANERC H YM KDD. I

LLANFECHELL.

LLANGEFNI. , |

LLANYSTUMDWY. !

MACHYNLLETH.

NEFYN. |,

! RHOSTRYFAN. j

TALWRN, MON.I

TREMADOG.

WAENFAWR.

HELYNT CHINA.

RHYFEL Y TRANSVAAL.I

[No title]

Advertising

Bwrdd Undeb Bangor.

! Bwrdd Undeb Ffestiniog.…

Bwrdd Undeb Pwllheli.

ICynghor Dosparth Glaslyn,I

! ! Cynghor Gwledig Gwrecsam.

Ynadlys Caergybi

Ynadlys Lianerohymedd.

Ynadlys Penrhyndeudraeth.

i Ynadlys Porthmadog.