Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

35 articles on this Page

Ynadlys y Bala.

ABERDYFI. I

BALA.

CAERNARFON.

COLWYN BAY.

CONWY.I

CORRIS.

CORWEN.

CRICCIETH i

DOLWYDDELEN.j

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANDDERFEL

'LLANFAIRFECH AN.

LLANRUG.

IP!<:aR?ln..1

LLANDWROG.

LLANRWST.

NANTLLE AR CYLCH

NEFYN

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PWLLHELI.

News
Cite
Share

PWLLHELI. Y TLOTTY.—Yr oedd Miss Griffith a Miss Rcbinson wedi addurno yr ystafell gynnull yn atdyniadol at v Nadolig. EIN GOHEBYDD LLEOL ydyw Ffestinfab. Geilw efe yn yr Eifl bob ddydd Mercher; a y gellir fadael gohebion ac hvsbvsebion id'do TOO. CYMDEITHAS PENMOUNT.—Nos Wener, dan lywyddiaeth Dr O. Wynne Griffith (maer), darllenodd Mr Maurice Jones papyr ar "Xofelau." YN GYMRAEG.—Mawr ganmolir gwaith Mr D. H. Williams, M.A., prifathraw yr Ysgol Sirol, am gyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar safle'r vsgol vn Gvmraeg. AMRYWION Y NADOLIG.—Yr oedd Eg- lwys St. Pedr wedi ei haddurno yn wych. a bu gwasanaeth foreu a hwyr, y Parch E. T. Davies, B.A.. yn arwain.—Bu gan Gymdeithas yr Eg- lwys wledd nos Iau.—Yn nghyfarfod Penmount a Sand-street, y Maer (Dr 0. Wynne Griffith) a lvwyddai. Y CLWB RHYDDFRYDIG.—Nos Lun. bu cyfarfod blynyddol y clwb. Llywydd, Mr H. G. Ellis arweinydd. Mr J. Elias (Eos Imbill). Cy- merwyd rhan gan Mr W. Hughes. Mr T. H. Elias; her-unawd: 1. W. Hughes; 2. David Roberts Eos Imbill a'i gyfaill; Mr Hugh Owen, Mr D. Roberts, Mri Owen Jones a W. Hughes, Mr William Jones (Gors). TE A CHYNGHERDD.—Nos Iau. cafwyd te yn v prydnawn. ac yn yr hwyr cafwyd cyngherdd uwchraddol yn festri v Tabernacl, pryd y cymerwyd v gadair gan Mr 0. Robyns Owen. Gwasanaetliwyd gan Mri Isaac B. Wil- liams. Nantlle O. H. Roberts, Joseph Roberts (Ap Heli). J. E. Pritchard, Jones, Central Buildigs; Miss Sarah King, Penygroes; a M. E. Jones, Eifl Hotel. Y FARCHNAD GIG.—Lladdwyd 28 o 1 wartheg tewion at Farchnad. y Nadolig. ac yn eu mysg rai hynod olygus fagwyd gan yr An- rhydeddus Frederick Wynn, J. E. Greaves (Ar- eu mysg rai hynod olygus fagwyd gan yr An- rhydeddus Frederick Wynn, J. E. Greaves (Ar- glwydd-raglaw y sir). Mr W. Jones. Llym- gwyn. &c. Yr un dynai fwyaf o sylw oedd heffer dew a ddangosid gan Mr Cornelius Ro- berts. Maes, yr hon a enillodd y brif wobr yn ) marchnad anifeiliaid tewion Croesoswallt. CYMDEITHAS ZION.—Nos Wener, cynnal- iodd y gymdeithas hon gyfarfod cystadleuol. Cymerwyd y gadair gan Mr W. Davies, High- street. Gwobrwywyd fel v canlvn :—Desgrifiad esgr. ysgi-ifenedig o ddiwrnod can' mlwyddiant Wes- elyaeth yn Mhwllheli Mr W. Williams. Grapes Temprrance. Penillion ar 4 Y Maes": J. C. Williamy. Pwlldefaid. Unrhyw unawd: Mr Griffith Roberts. Penrhydlyniog. Deuawd i blant: Mri Thomas Roberts, Morfa. a Richard Roberts. Pennant-square. Adrodd Mr Owen Jones. Pen'rallt. Pencil drawing Master W. Jones Williams. Penlan-street. Ysgrifenu Master Thomas Roberts. Morfa cydradd ail. Mis&es Jane Ann Owen. Mary Roberts, a Master W. Jones Williams. Enwi blodau: Mr 'D. Walter Jones. South View. Egg cup pren Mr W. Roberts, Morfa.

RHCS A'R CYLCH.

RHOSTRYFAN.

TOWYK

TREFFYNNON.

ABERSOCH.

AMLWCH!

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

GWRECSAM.

PORTHMADOG.

[No title]

! Cynghor Dinesig Criccieth,