Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

35 articles on this Page

Ynadlys y Bala.

ABERDYFI. I

BALA.

CAERNARFON.

COLWYN BAY.

CONWY.I

CORRIS.

CORWEN.

CRICCIETH i

DOLWYDDELEN.j

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANDDERFEL

'LLANFAIRFECH AN.

LLANRUG.

IP!<:aR?ln..1

LLANDWROG.

LLANRWST.

NANTLLE AR CYLCH

NEFYN

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PWLLHELI.

RHCS A'R CYLCH.

RHOSTRYFAN.

TOWYK

TREFFYNNON.

ABERSOCH.

AMLWCH!

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

GWRECSAM.

PORTHMADOG.

News
Cite
Share

PORTHMADOG. CYNGHOR GLASLYN.—Ni bu gyfarfod ddydd Llun gan na ddaeth digon o aelodau yn nghyd. Y WERN.—N os Nadolig. bu gwledd a dawnsfa. flynyddol gweinidogion Mr a Mrs R. M. Greaves, y Wern. Y lie a mwyat o ddewis mewn Dilladan Parod i ddynion, bechgyn, a p hlant yn Porthmadog yw Gwalia House, dau ddrws o'r Town HeM.- Advt. CYSTADLU.—Yn nghyfarfod Cymdeithas Borthygest y tro diweddaf, caed cystadlu ar ddadganu her-unawd. Goreu. Mr David Hum- phreys, Borth Fechan. HYSBYSIADAU AC ARGRAPHU.—Der- bynir archebion yn ddyddiol gan ein cynnrych ydd, Mr W. Jones (Ffestinfab), yn Glaslyn Stores, Snowdon Street. AMBULANCE CAR. -Y mae yr Ambulance Car at wasanaeth Cymdeithas y Mammaethod. &c., wedi cyrhaedd. Y mae yn awr yn ngofal Mr E. J. Williams hyd nes y darparir lie par- baol iddi. DYMUNIR hysbysu fod Masnachdv y di- weddar Hugh Williams, Tailor and Draper, yn cael ei gario yn mlaen yn awr o dan gyfar- wyddyd ei fab, Hugh Williams, yr hwn sydd wedi perffeithio ei hun yn y gelfyddyd yn ystod ei arosiad yn Llundain.—Advt. MARWOLAETH MASNACH YDD. Bu farw Mr Griffith Thomas Hughes, Wheaton House, yn dra sydyn. ddvdd Iau. Yr oedd allan ddydd Mercher. Ergyd o'r parlys a'i lladdodd. Yr oedd yn aelod gyda Bedyddwyr yn Seion. Gadawodd weddw a dau o blant ar ei ol. Claddwyd ddoe (ddydd Llun). EGLWYS ST. 10AN.—Yr oedd hi wedi ei haddurno fel arfer at ddydd Nadolig. a bu ynddi wasanaeth foreu a hwyr. pan y gweinyddid gan y Parchn Ll. R. Hughes. M.A., a T. A. Wil- liams. Felly, hefyd. yn Eglwys Tremadog, pan y gweinyddai y Parch R. R. Hughes. Dilynwyd ar yr organ yma. gan Mr D. Breese, ac yn St. loan gan Mr Percy Thomas.

[No title]

! Cynghor Dinesig Criccieth,