Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

35 articles on this Page

Ynadlys y Bala.

ABERDYFI. I

BALA.

CAERNARFON.

COLWYN BAY.

CONWY.I

CORRIS.

CORWEN.

CRICCIETH i

DOLWYDDELEN.j

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANDDERFEL

'LLANFAIRFECH AN.

LLANRUG.

IP!<:aR?ln..1

LLANDWROG.

LLANRWST.

NANTLLE AR CYLCH

NEFYN

PENRHYNDEUDRAETH.

News
Cite
Share

PENRHYNDEUDRAETH. Y GANRIF.—Dyna destyn anerchiad Mr R. G. Prichaird. o flaen Cymdeithas Nazareth, nos lau, Mr R. Davies yn y gadair. Y SEINDORF.—Dydd Llun, bu y seeindorf, yn unol a gwaboddiad. ar ymweliad a. Borth-. wen, lie croesawyd hwy gan Mr Osmond Wil- lims, A.S., a'r teulu. URDD YR ODYDDION.—Cyfarfu cynnrych- iolwyr Urdd y Cambrian ymil. ddydd Sadwrn. i drafod achosion yr Urdd yn eu cyfarfod chwar- terol. Ni bu dim o ddyddordeb "cyhoeddus tan sylw. I CROE SAWU. —'Nos Wener, yn y Gyfrinfa Demlyddol, caed gwledd i ddiweddu ac i groes- awu nifer o aelodau ieuainc ffyddlawn a erys yn awr yn y Deheudir, ond oedd ar ymweliad y Xadolig. CAN U CAROLAU.—Yr oedd yr eglwys wedi ei haddurno yn hardd gan Mrs McLean ac ereill. Bu gwasanaeth y boreu a chyfarfod i ganu carolau. &c.. yn yr hwyr, y cyfan dan arweiniad y Parch H. P. Mianlev. I MR OSIOXD WILLIAMS, A.S.-Da genym hysbysu fod yn mwriad Mr Williams i dros- glwyddo y Neuadd Gyhoeddus fel rhodd i'r plwyfolion. a'i fod yn cyfarfod nifer neithiwr (nos Lun), i drin y mater. Y TLOTTY.—Nos Nadolig. yn nhy yr undeb. pan v llywyddai Mr D. J. Jones, meistr y ty, caed cyfarfod adloniadol i aelodau v ty. Cymer- wyd rhan gan Mr J. Williams, Fronoleu Ap Llew Ystradau, W. 0. Jones, Lerpwl; Mrs Roberts. Ffestiniog; a Dewi Gerddor. CYMDEITHAS NAZARETH. Lun, pryd v llywyddai Mr Evans. ac vr arweiniai Mr R. 6. Pritchard, cynnaliwyd cyfarfod cys- tadleuol. Gwobrwywyd y rhai canlynol;- Deuawd, W. Edwards a'i gyfaill. Unawd. W. Edwards. Araeth ddifyfyr, M. Ll. Williams. Esbonio diharebion, Hugh Jones. Darlleniad, M. Ll. Williams. Adroddiad, R. T. Williams, Bwlchglas. Eto, G. P. William. Bwlchglas. Ffurfio geiriau, Hugh Jones ac Alun Pierce yn gvfartal.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PWLLHELI.

RHCS A'R CYLCH.

RHOSTRYFAN.

TOWYK

TREFFYNNON.

ABERSOCH.

AMLWCH!

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

GWRECSAM.

PORTHMADOG.

[No title]

! Cynghor Dinesig Criccieth,