Skip to main content
Hide Articles List

35 articles on this Page

Ynadlys y Bala.

ABERDYFI. I

BALA.

CAERNARFON.

COLWYN BAY.

CONWY.I

CORRIS.

CORWEN.

CRICCIETH i

DOLWYDDELEN.j

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANDDERFEL

'LLANFAIRFECH AN.

LLANRUG.

IP!<:aR?ln..1

LLANDWROG.

News
Cite
Share

LLANDWROG. COFIO Y TLAWD. —Rhws yr Anrhydeddus F. G. Wynn, Glvnllifon, yn ol ilrferiad, blanced a darn o wlanen, pwdin, a theisen fawr, i bob un o dlo-dion vr ard'al. Y NADOLIG.—'Ddydd Nadolig, cynnaliwyd gwasanaethau yn yr Eglwys iBlwyfol,-y Cymun am hanner awr wedi wyeth, gwasanaeth Seisnig lm un ar ddeg, pan y pregethwyd gan y Parch D. H. Jones, B.A., rheithor. yna canwyd an- them gan y cor. Am chwech o'r gloch, cynnal- iwyd cyfarfod Cymreig byr, ac yn lie pregeth, canwvd carolau gan aelod-au o'r cor. Chwareu- I-wyd ar yr organ gan Mrs Edwards, Scnool House.. BWRDD YSGOL.—Nos Fawr:n. o dan Ivw- vddiaeth vr is-gadeirydd, Mr Cadwaladr Wil- liams.—Gofynwyd i'r aelodau lleol edrych i fewn i'r gwvn a dderbyniwyd o berthynas ir stove at wasanaeth y diosparthijdau q>ginio.—Derbyn- iwyd ymddiswyddiad Mr Joseph T. Jones, un o'r isJathrawon yn Ysgol Penfforddelen. Deall- wyd ei fod wedi llwyddo i gael He gweil.—Pen- derfynwyd vswirio yr ypgo.ion yn erbyn colledion trwy dan, fel y canlyn :—Yr adeiladau, 225Op; dodrefn, 650p.-Daxlen-ix-vcl adroddiadau blyn- yddol v llvwodraeth *Dvma grynhodeb or cvfryw": —Penfforddelen Mae yr ysgol gymysg vn teilyngu eleni eto yr un uchel-ganmoliaeth ag it ividwvd iddi y liynedd. Un o r pethau mwy- af boddbstol rydyw prydlondeb rhyfeddol y plant yn dyfbd i'r ysgol. Cymeryd pobpeth gvda i .'i;ydd dyma nn o'r ysgolion goreu yn y dos- parth.' Mae VT addysg, dysgybla^th, a'r drefn yn Ysgol y Babamod yn arbenig o dda. Canmol- adwy neillduol ydyw y darllen. adrodd, a rhif- yidiaoth. Mae'r plant yn eithriadol o fywiog a dyfal. Mae v gwnio yn y ddau ddospaith yn rhagorol—Nantlle "(ysgol gymysg) Cedwir saJon dxa. boddhaol o effeithiolrwydd mewn dysgyblaeth ac addvsg. Teilynga "cyfansoddi" ^animoliaeth arbenig; da fuasai fod w-edi I talu mwy o sylw i'r class subjects yn y safon- au uchaf. Y mae y drawing yn weddol dda. Dylidi defnyddio set squares, a dysgu scale draw- ing oddiwrth wrthddrychau fo yn yr ysgol. Cy- boeddla ait4ygvdd y gwniadwaith y gwnio yn dda iawn.—Ysgol y Baibenod': Dysgir y baban- xl, fel arfer, gyda gofal roawr a llwyddaant nod- »di'g. Y maent yn gyflym, deallus, ac mewn [rem dda. Y mae y gwnio yn dda.—Bronyfoel I vsaial gymysg): Cerir yr ysgol hon yn mlaen mtewn; tiriondeb, a pharatoir a ohynllunir y ,waith yn d!da. Cyrhaedda'r ysgolheigion iddi yn brydSkxn. Ymddygant yn weddaidd, a cheir ganddynt sylw da.. Mae yr athrawon yn ym- roddgar a llawn yni. Mae cynnydd & wedi ei wnevd yn y materion elfenol, a r class subjects. Yn v flwyddvn ddyfodlol. dylid rhoddi sylw veh, wanegol i model "drawing a cherddforiaeth, yn fwyaf neillduol i ddiwylliad y lleisiau. Dywed\ cvfarwyddies v gwniadwaith am eu gwaith, ei fod yn dda.- Y sgol y Babanod: Dyma ysgol gerir yn mlaen mewn dull dyimunol. Gweithia'r athrawon o ddifrif ac yn ddifwlch. Ymddengys y rhai sydd dan eu baddysg yn ddedwyd, ac hefyd! yn effro a dieallus. Mae y gwaith, ar y cyfan, yn ila-gorol o dda, ac y niacr dlilliau sydd: ganddynt o gvfranu addysg vn rhai dyogel a dvddOrol. Teilynga. yr adld' Lr roddir yma mewn darllen a rhif grybwylliad arbenig. Tvst- ia cvfarwyddes y gwniadwaith hefyd, am y. fjwnio, ei fod vn dda iawn.—Sylwodd Mr D. W. Williamsi fod yn dda ganddo weled. fod yl- ipn v bwrdidl yn dial eu safle uchel. Nid peth bychan i'r trethdialwyr oedd cael clrwed fod eu hysgolion wedi enill y grant uchaf yr oedd mod'd iddjynt ei wneyd. Cynnygiodd fod y prif- athrawoir, yn nghvda'i4 toll isJathrawon a'r athrawesau. i gael eu lion gyf arch ar eu 1 lwydd- iant rhagorol.—Eiliwyd hyn gan Mr Ellis W. Williwms, a. phasiwyd igydia chymerajdwyaeth uchel.—Penodwvd Catherine Hughes i lanhau Ysgol Penfforddelen. yn ngwyneb y ff-aith fod vr arolygydd yn gorchymvn i'r ysgolion gael eu gianhau yn ddyidibl.—Team lid mae teg oedd! y ^xli dipyn yn y tai, ac fe wnMr hyn

LLANRWST.

NANTLLE AR CYLCH

NEFYN

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PWLLHELI.

RHCS A'R CYLCH.

RHOSTRYFAN.

TOWYK

TREFFYNNON.

ABERSOCH.

AMLWCH!

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

GWRECSAM.

PORTHMADOG.

[No title]

! Cynghor Dinesig Criccieth,