Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

35 articles on this Page

Ynadlys y Bala.

ABERDYFI. I

BALA.

CAERNARFON.

COLWYN BAY.

CONWY.I

CORRIS.

CORWEN.

CRICCIETH i

DOLWYDDELEN.j

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANDDERFEL

'LLANFAIRFECH AN.

LLANRUG.

IP!<:aR?ln..1

News
Cite
Share

I P!<:aR?ln..1 PREGETHU.—Y 'Parchn Rees. Alltwen. a. p ",U, a W. P. Williams, Caergvlbi, fu'n cadw cyfarfod p i c- ii u y Nadolig yn Nant Paaarn. MAE'R Mona Cycle Works wedi newid dwy- law. Prynwyd y stoc a.'r gwaith gan y Mri E. Jones a'i Fab, Castle-square a Bangor-street. Advt. ) LLWYDDIANT.—Enillodd y guntores ieuanc addawol. Alice Ro-berts, v brif wobr yn Mhenv- groes, a chwpan arian yn^Mryn'rodyn, y Nadolig j hwn. Gwerthir gsn Bradleys y Distingue Water- proof enwog, gwarentir, am 15s 11c, 18s 11c, 24s 11c, 27s 6c, 35s 6c.—Turf Square, Caernar- fon.—Advt. GWAELEDD.—Drwg genym ddeall fod yr Hybareh Wilson Roberts wedi ei gaethiwo i'w wely ond da genym ddeall ei fod yn gwella. Mae dros ei bedwar"ugain mlwydd oedu "PREGETHU.—Y Parchn W. P. Williams, Caergybi. a Rees, Alltwen, fu yn gwasanaethu yn Nant. Padarn y Nadolig yma. Caed pre- gethu grymus a chynnulliadau da, ag ystyried gervvinder vr hin. DARLITH.—Traddododd Mr Jehu v gyntaf o'i gyfres darlithoedd ar ddaeareg nos Iau di- weddarf. R!hoddodd fras drem ar y darlithoedd a draddodoild y llynedd, ac yr oedd yn gynllun doeth. er bywiocau y oof. GIVAELEDD.-Drwg genym ddeall fod Mr Foster, prifathraw, Brvn'refail, wedi bod yn wael. Hefyd, yr Hybareh Wilson Roberts. Y mae yntau wedi ei gaethiwo i'w wely, ond yn gwella unwaith eto, yr ydym yn deall. HAELIGNL—Rhoddodd Dr Lloyd Williams rodd o wningen i bob un a dderbyniai rodd blwyfol y Nadolig hwn. a'r Henadur D. P. Wil- iams roddion o de ac arian. Hefyd, cyfranodd Mr Assheton-Smith, yn ol ei arfer, lo i weddwon v chwarelwyr a weit-hient yn Dinorwic. HAELIONI.—Fe gyfranodd Dr Lloyd Wil- liams wningen i bob Tin 'o'r tlodion sydd yn der- byn cymhorth plwyfol yn ngorsaf Llanberis. Cyfranodd Mr D. P. Williams swm o de ac arian i bob un yn ol ei arfer. Hefyd. v mae Mr Assheton-Smith wedi cyfranu hanner tunell o lo i weddwon ei chwarelwyr. MA1RWOLAETHAU. — Bu Margaret Jones, Blaenddol. f-arw yn yr oedran aeddfed o 93. Yr oedd yn ddall er's blynydd-au. ond yn gref a. bvwiog vn mhob cyneddf arall. Yr oedd yn fam i* Mr °William Owen, Pentrecastell, yr hwn. hefvd. sydd yn cwvno y dyddiau hyn.—Bu farw Mr* John William Roberts, Fronoleu, yn hynod sydyn, boreu Sa-dwrn. Ni bu yn wael ond ych- vdiir ddyddiau. IAWN I WEDDW.—Cyfarfu dyn o r enw John Jones, ag oedd yn rheoli y gwageni ar un 0 domenau Chwarel Dinorwic, Llanberis, a damwain angeuol yn ddiweddar, pan yn dilyn ei oruchwvlion. GalVodd Arolygydd Cynnorth- 01 v Mwngloddiau, oedd yn bresennol yn y treng- holiad. evlw at v ffaith y gellid rhoi gwelliant ar v trefniadau yn nhop yr allt. Ar ol y ddam- wain cr wnaeth gwraig John Jones gais o dan Ddeddf lawndal v Gweithwyr. ac yn awr y mae y mater wedi ei setlo. a. derbyniodd y weddw 171p. Yn yr ymdrafod gweithredai Mr H. Llovd Carter. Caernarfon, dros y rheolaeth. a Maer Caernarfon (Mr W. J. Williams) dros y w.

LLANDWROG.

LLANRWST.

NANTLLE AR CYLCH

NEFYN

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PWLLHELI.

RHCS A'R CYLCH.

RHOSTRYFAN.

TOWYK

TREFFYNNON.

ABERSOCH.

AMLWCH!

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

GWRECSAM.

PORTHMADOG.

[No title]

! Cynghor Dinesig Criccieth,