Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

35 articles on this Page

Ynadlys y Bala.

ABERDYFI. I

BALA.

CAERNARFON.

COLWYN BAY.

CONWY.I

CORRIS.

CORWEN.

CRICCIETH i

DOLWYDDELEN.j

FFESTINIOG A'R CYLCH.

News
Cite
Share

FFESTINIOG A'R CYLCH. ODDICARTREF.—Y gwyliau, rhagorodd ein beirdd a'n cantorion lleol mewn lluaws o fanau Wvliau v Nadolig. Y PARCH SETH JONES. AWSTRALIA. — Efe oedd yn gweinyddu yn S'eion, ac yn ei hen ardlal, v Sul diweddaf. CANU CAROLAU.-Yn Nighymdeithas Beth- esda, ao yn amtyw o'r cymdeithasau eredll. rhoed lie neillduol i ganu carolau yr wythnos ddiwedd- atf. UNDELB YR EGlLWYSI RHYDDION.—Par- ha yr Undeb hwn a'i ysgrifenydd gweithgar (y Parch J. Hughes) i gynfiull a,c i wneyd gwaith da. PREGETHU. Yn nghyfarfod pregethu y Wesleyaid, gwasanaethwyl gan y Parch W. Caenog J)ones, a'r Parch Isfryn Hughes, Bethes- da. CAROLAU, &c.—Yn yr Eglwys, bu cyfarfod Nadlolig fel arferol. Y bugeirliaid lleol wasan- aethai. Hefyd, canwydl amryw garolau yn y moddion. IOLO CAERNARFON.—Bu y Parch J. J. Roberts yn rhoddi anerchiad i Gymdeithas Beth- esoa ao ereill ar "Fethodistiaeth," pan y llyw- yd-dai y Parch D. Hoskins, M.A. YN .ITEDDGEibERT.-C-aed cwrdd pregethu Ddydd1 Nadolig, pan y gweinyddodd y Parchn W. Jones, Tremadog Thomas Williams, Caer- gybi; a John Hughes, M.A., Lerpwl. DIEWISIAD Y RFOHADIAID AR BUGEIL- IAID.—Y mae y ddwy urdd uchod yn ein plith newydd ddewis Dr Richard Jones, M.D. (Isallt), fel eu meddvg am y flwyddvn ddvfodol. CYFLWYNO Y GWOBRWYON. — Yn Llan- frothen, caed cyfarfod cyflwyno gwohrwyon i Ysgol y Llan ac Ysgol y Rhyd, pan yr ar- weinid y plant gan Mr Jones a Miss Edwards. ELEN BARLWYD. Mrs Williams (Elen Barlwyd) dda.rpa,rodd y wledd ra.gorol i aelodau Cymdeithas Dewi Sant yn YsgoI Uwchradlol y Bechgyn. Mwynhawyd nawngwaith dymunol. CYSURUS.—Hyd yn hyn, y mae yr oruch- wyliaeth feddygol bwysig wnaed ar Mr R-obert Thomas, Lord-street, Blaenau, gan Dr Evans ac ereill, yn troi er budd ac adferiad i'r dioddef- ydd. Y CYMDEITHASAU.—Yn St. Michael, cvf- arfod amiywiaethol dyddorol gafwyd. Yn Bethel, noson ,Feiblaid-d.-Yn Eng-edi, papyrau gafwyd gan Mr O. R. Hughes, Mr M. G. Ro- berts, a Mrs E. O. Owen. DAMWAIN.—Tra yn dilyn ei alwedigaeth ar ben ysgol i dvnu rhanau o graig beryglus, yn dd!amweiniol syrthiod'd Mr Hugh Gwilym Jones, Bodafon, a thoradd drybedd ei ysg^vydd a rhai o'i asen.au, yn Chwarel y Llechwedd. OROESOR.—^Anrhydedidwyd yr hen wyl yma trwy ganu carolau, areithio, &c. !gan y Mri J. 0. Jones. J. Hughes, R. Owen. T. Owen, J. O. ,Ioig3s, Rhyd; Ellis Evans '(Ap (laleri), 0. Jones, a'r Llvwvdd (Mr J. Hughes). COPIO MEWN 'GWAELEDD.—Mr Andreas Roberts lvwyddai, a Bryfdir arweiniai. gyng- herdd hwyliog gan y cantorion lleol a. Seindorf Arian Oa.keley, er budd Mr Evan Roberts, gynt o'r Rhosydd, yn eiang-enoctyd a'i waeledd. CYMDEITHAS BETH E SDA. -"viiii a] iiTT<i vr uchod nos Iau, dan lywyddiaeth v Parch D. Hoskins, M.A. Cafwyd anerchiad gan Mr Ev- an Roberts, Llwynygell. ar "Hen Gymanfaoedd Cymru." Cymerwyd rhan yn mhellach gan Mri Evan Davies, a E. R. Jones. LLYN MAWR TRAW3FYNYDD. — Mewn dadl fywiog ar "Ai mantais ai anfantais a fydd- ai gwneyd yr uchod: yn Mhandy rddwyryd yn ol y cynilun?" caed 35 yn ergyn 14 yn h v m cy deith.ra Maentwrog o blaid. Agorwyr. y Mri Thomas Edwards a Robert Jones. I GOPIO Y GANRIF.—Mewn cyfarfod. yr wythnos ddiweddaf, pan y llywyddai Mr J. Parry Jones, U.H.. gwnaed trefniadau terfynol i gael cyifrol o hanes Ysgolion Sul 11.C. Dos- parth Ffestinio'g, ac ma.i y Parch R. J. Wil- liams, Bowydd, fvdd ei golvgvd'd. CORAU EGLWYS ST." DEWI.—«u corau Cymreig a 'Seisnig yr eglwys uchod, yn rhifo tua 80, yn gwl-edda" yn Ngwesty Cwmni Llun- dain a'r Gogledu-Orllewin, y Blaenau. Yn ab- sennoldeb Mr Roberts, vr Oakeleys, y Parch D. Richards, M.A., lvwyddai y cyfarfod amryw- iaethol dd'ilynodd v wledd. YSGOLION SUL YR ANNIBYNWYB,—Yn nghyfarfod Ysgol Jerusalem, y Sul, yr hohvyr oedd v Mri D. G. Williams. Tanymarian R. Caradoc Jones, a T. P. Edwards (Caerwyson). Siaradwvr. y Mri Hugh Jones, Bethel; Morris Jones, Bethania; T. A. Hughes, Brynbowydd; a J. W. Jones, Hyfrydfa. MARWOLAETHAU.— Ac efe yn 75 .mlwydd oed, ac wedi cael cystudd maith a phoenus, bu farw Mr David Thomas, Frondeg, y Llan, Ddy id Nadolig.—Bu fa.rw Miss SephoTah 'Evans, merch i'r diweddar Mr John Evans (Ap Deudwy), a. chwaer i Mrs Morgan. 'Canton House (gynt), yn gymharol ieuanc, yn nhy ei mam, Mrs Evans, vn Abermaw, d,didd;Sul. YR YSGOL SIROL.—Dydd Mercher, ym- gynnullodd yn ngliyd hen ysgolorion yr Ysgol Ga.niolradjdJol yn Ysgoldy Blowydd. Cafwyid gwleddi yn v prvdnawn, a baratowyd gan Mrs J. Thomas, Greffin Temperance. Wedi hyny, cafwyd cyfarfod adloniadol, drol arweiniad yr vsgolfeistr, Mr Dodd, M.A. Daeth lluaws mawr yn nghyd, a mwynhawvd v diwrnod yn tihld,derchli2f. CYMDEITHAS Y GWYR IEUAINC.—Nos ( Nos Sadwrn, dan lywyddiaeth Mr R. T. Jones. < Tan'rallt, treuliwyd v orfarfod gyda, dadl ar "Babvdtfiaeth." 0 blaid. Mr T. > R. Davies, Penybryn-terrace, vn cael ei gefnogi gan Mr Owen Owens, Summer Hill. Yn erbyn. y Parch D. J. Lewis, B.A.. Bala, yn cael ei gefnogi gan Mr H. Lloyd, Brondwyryd. Yn yr ymraniad, • yr ochr naca/Ol orfu. 0 DDOLWYDDELEN.—Mewn cyfarfod gyn- nelid1 yn y He uchod, nos Sadwrn, ar yr unawd- au. cipiwyd gwlobrau gan Mr Gwilym Morris, Misis Owen. New Market-square; Miss M. E. Roberts.. a Mr Hugh Roberts. Enillodd Mr Ev- an Morris, gwpan arian ar yr her unawd. ac yn y brif gystadleuaeth, Cor Brynbowydd. dan a;r- weiniad Mr Robert Edmunds. Enilloddi Bryf- dir wobr anrhydeddus a thlws arian am brydd- ?st goffa, a Mr R. Edmunds, wobr farddol arall. ANGLADD MR OWEN EVANS. Daeth cynnulliad hynod luosog yn nghyd ar fyr ry- bmrM. Wrth," ty, gweinyddwyd gan y Parchn J. R. Jones, 'B.A.. gweinidiog Peniel, a. Thomas Lloyd, Engedi; yn y capel. gan y Mri Evan Evans. Penic-I House (cvd-swyddog yno), D. J. Lewis, Garegdd'u; G. G. Davies, y Rbiw; ar Parchn D. Hoskins, M.A., T. Lloyd, D. Jones, Garegddu. a T. Talifor Phillips; ac ar lan y bedd gan Mr D. O. Jones, IBronyrerw, a'r Parch R. J. William- Bowydd. Cynnwysai yr orym- daith aelodku y cynghor dinesig, a Mr W. E. Williams (clerc). YMGOMW EST. ^-Dan nawdd Cymdeithas y Gwvr Ieuainc, cynnaliwyd yr uchod ddydd Llun, yn Ysgol Uwchradidol y 'Bechgyn. Cafwyd gwledd1 o'r )fath oreu 0 ddau hyd chwech yr hwvr. o da.n reolaeth y boneddigesau canlynol: —Mrs Jones. Newborough-street; Miss'Griffith, High-street; 'Misses (Roberts^ IBoston House; Miiss Owen. Bank-place; Misses Lloyd, New- market-sauare; Misses Roberts. eto; Misses frF Roberts, Dorfil-street; Mrs Dulyn Davies, Miss- es Jone,. Glasgow House Miss Hughes, Tany- graiig; Miss Jones. Frondeg; Miss Jones, Bod- efryd.. Am saith yn yr hwyr, dechreuwyd^ar y cynsrherdd amrywiaethol. dan arweiniad Mr D. D. Roberts CPencerdld Darfil), c-aed anerchaa'd gan Mr J. Griffiths; amryw ddarnau gan barti y gymdeithas, o n arweiniad Mr G. Davies (Dulyn); unawd gan >^Ir William Jones. L^r°" street caneuon gan y Mri W. J. Griffith, David Jones, David Williams. David Edwards, Lewis Jones, IH. Ellis Hughes, loan Dwyryd, Dulyn; Misses Rowlands, Tamygrisiau; a. Jennie Owen, Bank-place; adroddiadau gan y Mri H. Ellis Hughes a R. O. Jones; Canwyd j penniHion gyd'a'r <lelyn gan v Mri W. 0. Jones a John J. Edwards. Yr oedd y telvnor. -Ir David Francis, yn ei hwvliau goreu. Enillwvd j ar gystadleuaeth y drawing gan loan Dwvryd. Y goreu ar y Elyth-vr caru" vdoedd Mr William I Jones, Lord-street. Y cyntaf allan o lu. o ym- geiswyr ar gvfansoddi pennillion i'r "Plum pud- din" vdoedd Mr Williams, Lord-street. Gyf- eiliwyd gan Miss Jones. Bodefryd, a Mr Davi Rowe.

LLANDDERFEL

'LLANFAIRFECH AN.

LLANRUG.

IP!<:aR?ln..1

LLANDWROG.

LLANRWST.

NANTLLE AR CYLCH

NEFYN

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PWLLHELI.

RHCS A'R CYLCH.

RHOSTRYFAN.

TOWYK

TREFFYNNON.

ABERSOCH.

AMLWCH!

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

GWRECSAM.

PORTHMADOG.

[No title]

! Cynghor Dinesig Criccieth,