Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

35 articles on this Page

Ynadlys y Bala.

ABERDYFI. I

BALA.

CAERNARFON.

COLWYN BAY.

CONWY.I

CORRIS.

CORWEN.

CRICCIETH i

News
Cite
Share

CRICCIETH OS oes arnoch eisieu bargeinion gwirioneddol ar Wlaneni Cartref, Crysau Cartref, a phob math o wlaneni ereill, yn siop Jonathan & Co. yn Nghriccieth y maent i'w cael, y prisiau yn is nag erioed.—Advt. AMRYWION.—Bu wythnos v Nadolig yma bron ar ei hyd yn 'stormus enbvd. Teimlodd morfuriau, &c., MaestjT'nygelaist ac Abereistedd oddiwrth ryfertliwy yn fawr. Parhai gwaith y Ilythyrdy i gynnyddu yn flynyddol, ond trwy reolaeth dda Mr a Mrs Price, a'r staff, heb gvn- yddu y staff.-Fel y cyhoeddwyd yn y "Car- narvon and Denbigh Herald" cafodd clwb y bel oddiyma lwydd yn Pwllheli, Wyl y Banciau, ac ar ei dychweiiitd.-Alr R. Thomas. U.H.. lvwyddai, Mr G. C. Owen (Geraint; -.reiniai, gyfarfod llenyddol Seion (M.C.), nos Nadolig.— Bu gwasanaeth yn yr Eglwysi Cymreig a Seisnig, tan ofal y Parch J. Lloyd Jones, M.A. Canwyd rhai carolau o fawl ac anatliem gan v cor.—Dydl Mercher, caed te a chyfarfod ad- loniadol yn yr ystafell blwyfol, tan lywyddiaeth Mr Robert Thomas, U.H. Gwasanaethodd Cor Llanystumdwy, dan arweiniad Mr Christmas Jones, ac un Criccieth, dan arweiniad Mr J. Walter Jones. Yr elw at v ddarllenfa. Nos Wener. pan y llywyddai Mr W. C. B. Jones, caed cyfarfod adloniadol, yn yr ystafell blwyfol, er budd tlodion y lie.—Neithiwr (nos Lun). clan lywyddiaeth Dr H. Gladstone Jones, cynnaJ- iwyd gwylnos olaf y flwyddyn a'r ganrif, 'pan v cymerodd amryw ran ynddi.

DOLWYDDELEN.j

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANDDERFEL

'LLANFAIRFECH AN.

LLANRUG.

IP!<:aR?ln..1

LLANDWROG.

LLANRWST.

NANTLLE AR CYLCH

NEFYN

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PWLLHELI.

RHCS A'R CYLCH.

RHOSTRYFAN.

TOWYK

TREFFYNNON.

ABERSOCH.

AMLWCH!

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

GWRECSAM.

PORTHMADOG.

[No title]

! Cynghor Dinesig Criccieth,