Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

35 articles on this Page

Ynadlys y Bala.

ABERDYFI. I

BALA.

CAERNARFON.

News
Cite
Share

CAERNARFON. CYNGHERDD. Nos Fercher, cynnaliwyd cyngherdld' amiywiaethol yn y Neuadd Drefol, er bii'dd olwb pel droed y ■dT'e.f- M,sAR.Hy:sby.sir ni ifod y swm o 216p wedi ei o-ael' yn glir' yn' y basar a gynnaliwyd yn y Guild Hall, yn nglyn >a'r Ysgol Genedlaethol. CWRDD TE.-Rhoed te i'r plant afynychant YSlgol Sul Mark-lane ddydd Tau, ac ar 01 lyny, cafwyd cyngherdd, pan y cymeroddamryw ran. YSGOL SALEM.—Trwy garedigrwydd Mr C. A. Jones, Bronhendre, rhanwyd cardiau y flwyddyn newydd1 yn mysg y plant cysylltiedig ag Ysgol Sul Salem. PAN fo'ch yn rhoi eich bachgen yn ei siwt gynta' gall Bradley werthn un i chwi mor smart: a rhesymol ac unrliyw ffirm yn y wlad.—Turf Sqnave, Caernarfon.—Advt. 0 WYNT.—Bu storm o wynt yn y dref Ddydd Najdolig, ond ni aehosodd lawer o niwed Taflwyd ychydig lechau a photiau sim- ddeau i laWT, a thaflwyd y polyn-baner yn y car- ^AJuCAROI^U.-Nawn Sul, dygwy'd! ar- ^niadl' nevrvdd i Ysgol 'Sul Pendref. pan v can- wvd carol "^an Mr John Williams ai barti. \n vr hwyr canwvd mnthemau ac unawdau yn y gwa.sanae^y^S^A^ LLENYDDOL _Cr0. 1 fwvaf o'r cymdeithasau wythnos "S1Mr «• Jo- Tarry -VMvJt, gyfarfod yn Beulah, pan y desgnf- i(,MFSTOVDOD.r^Ynyr ynadlys, £ dydd Llun. gerbron y Maer, Edward'Hughes. Ysw., ac R. SIS Ysw dirwywyd1 y rha.i canlynol am feddwdod —'Richard Roberts, Crown-street, 2s 7v w«tau; Robert Howard, Crown-street, 5s a'r costau; John Pritchard a Win. Ethall, Titheharn-street, 2s 6o iar cost.au yin"- Am- ddiffynai Mr Sath. Roberts y d^eddaf. MARWOIjAETH.—Yn un o yspyttai Uun- dain, boreu ddydd Sadwrn, oyn y diweddaf, bu farw Mrs Flaherty, gwraig Sergeant-instructor J. Flaherty, gynt o 4ydd Fat. R.W.F., ac yn awr yn instructor i Wirfoddolwvr Pwllheli. YiMWEMAD YR ATHRAW HEXRY JONES.—Bydd yr Athraw Jones, o Brifysgol Glasgow, yn darlithio yn y Guild Hall nos Wen- er nesaf, ar "IRagolygon Crefydd yn yr Ugeinfed Ganrif." CENADAETS TANYBONT.—^Rhoes Mr J. R. Hughes, a -MFRobert-, Washburton. liouse, yr wythnos ddiweddaf. de i'w ranu rhwng y tlodJi-on sydd yn mynychu Y sgol Genadol Tany- bont, a thrwy garedigrwydd cyfeillion yn Salem a Phendref, yr oedd y swyddogion yn abl i roi teisen i bob un. BYDDIN YR TACHAWDWRI-AETIT.No-, Fercber, o dan arweiniad Capten plough, yn y Barracks, Turf-square, cynnaliwyd cynglierdd lleisiol, adroddiadol, ac offervnol. CjTinorthwyid gan yr Isgapteniaid Rogers, Edwards, a Sergt. Major Gwyrfai Hughes, o Lanberis, Lieutenant Wvnne. Mr Montgomery, ac ereill. CYNGHERDD CYSEGREDIG.—Nos Sul, ar ol y gwasanaeth, cynnaliwyd cyngherdd cysegred- ig yn nglyn a Chymdeithas Ymdrechcl Sa em, p yd v igwasanaethwyd gan gor o dan arweiniad Mr E. M. "Davies, Pool-street; Misses Jennie Wil- liams, Rowlands (Blodwen y Ddol), Mri Hugh Owen T. H. Parry, a Miss Jane li mnje Davies. AFIECHYD cn-ffredinol, poenus a dirdynol ydyw Camdreuliad y Bwyd. Gresyn fod cy- maint yn dioddef, a miloedd wedi cael adferiad hollol yn Nghymru, Doegr, ac America trwy gymeryd Ffisigora." Gwerthir ya ruhob man j mewn potelau 1/1 a 2/9, neu diwy y post am 1/3 a 3/- oddiwrth y gwneuthurwr, Owen Jones, M.P.S., M^ergele.—Advt. PRIIOD-kS.-Foreu,Nlerc-her, gan y Parch LI. Bryniog Roberts, yn Nghapel Pendref, priod- wyd Mr Robert Owen, Clapham Park. Llundain, ail fab y diweddar Gapten R. Owen, o'r ager- long "Tolfaen," a Miss" C. A. MdLean., merch ieuengaf Mr a Mrs McLean, Priory-terrace^ Gwasanaethodd Miss Ellen Jones, Amlwch, cyf- nither y bniodasferch, fel morwyn, a Mr John Oottrell fel gWas. Gadawodd y ddau am y brifddinas. YNADLYS BWRDEISIOL. Dydd Llun, gtrbron y Maer ac ynadon ereill, cyhuddwyd y rhai canlynol o feddwdod,Jolin R. Jones, 29, Crown-street, a John Jones. 2, Moriah-terrace, a gorchymynwyd hwynt i dalu v cos-tau.—'Cy- 'hu'ddwyd David Roberts, Mountain-street, o drosedd cyffelyb, a gorchymynwyd iddo ynkiu i dalu y costau. — Dirwywyd Hugh Hughes, Bethel, i 10s a'r costau am feddwdod, a. gadawyd i Hugh Hamilton, Wesley-street, fyned yn rhydd ar daldad y costau.—iCyhuddwyd R. A. Broom, hefyd, o feddwdod, a gorchymynwyd ef i dalu'r costau. MARWOLAETH MR J. R. JONES.—Drwg genym gofnodi marwolaeth Mr John Robert Jones, 8, Hill-street, Caernarfon, mab hynaf y diweddar Mr R. Jones, saddler, yr hyn a gymerodd le dydd Llun, "ar ol byr gystudd o'r pneumonia Bu'r ymadawedig am flynyddau yn neillduol o weithgar yn nglyn a'r canu yn Eglwys Dewi Sant, lie yr oedd yn aelod ffydd- Ion a defriyddiol. Efe hefyd oedd organydd yr Eglwys uchod, ac yr oedd yn aellid o Gor Mieibion Eryri. Daeth yn egwyddorwas i Swyddfa'r "Herald" tuag ugain mlynedd yn ol, a byth er hyny bu yn gysylltiol a'r lie, ac yn ddiweddar gwasanaethai fel darllenwr profleni yn y swyddfa hyd nes clafychodd ychydig gydag wythnos yn ol. Y mae'r cydymdeimlad llwyraf a'r weddw ieuanc a'i merch faeh yn eu profedig- aeth chwerw. Yr oedd yr yma.dawedig yn 36 mlwydd oed. Cymer y gladdedigaeth (cy- lioeddus) le pi'ydnawn S-'dwrn nesaf. ODYDDIAETH.—Dydd Mercher, cynnal- iwyd cyfarfod hanner-blynyddol dosparth Caer- narfon o'r Odyddion yn y Prince of Wales Hotel, Cymerwyd v gadair lywyddol gan yr Uwchfeistr Robert Owen, Arvon-terrace, ac yr oedd yn hresennol oddeutu 40 o gynnrychiolwyr o Leyn, Arfon, a Mon. Ar ol cadarnhau gweithrediadau v cyfarfod diweddaf, awd trwy raglen y gweith- rediadau. Yna gwnawd yr apwyntiadau can- lynol am y flwyddyn ddyfodol :-Yn Uwchfeistr, Mr Richard Jones, Llanberis; yn Is-uwchfeistr. Mr Richard Hughes. Dinorwic yn archwilydd y dosparth. Mr H. Griffith, Pwllheli: ac i gyn- nrychiol y dosparth yn y pwyllgor blynyd'dol symudol. a gynnelir y Sulgwyn nesaf yn Nor- wich, Mri Cadwaladr Davies. Menai Bridge; Owen Evans. Caernarfon T. H. Hughes, Beth- esda; William Jones, Bangor. Pasiwyd, yn nghanol brwdfrydedd, fod yr Uwchfeistr, Robert Owen, i ddeerbyn tlws aur Vr urdd, fel cydnab- vddiaeth o'i wasanaeth yn ystod blwyddyn olaf y ganrif. Cynnelir y cyfarfod nesaf yn Clangor.

COLWYN BAY.

CONWY.I

CORRIS.

CORWEN.

CRICCIETH i

DOLWYDDELEN.j

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANDDERFEL

'LLANFAIRFECH AN.

LLANRUG.

IP!<:aR?ln..1

LLANDWROG.

LLANRWST.

NANTLLE AR CYLCH

NEFYN

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PWLLHELI.

RHCS A'R CYLCH.

RHOSTRYFAN.

TOWYK

TREFFYNNON.

ABERSOCH.

AMLWCH!

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

GWRECSAM.

PORTHMADOG.

[No title]

! Cynghor Dinesig Criccieth,