Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

35 articles on this Page

Ynadlys y Bala.

ABERDYFI. I

BALA.

CAERNARFON.

COLWYN BAY.

CONWY.I

CORRIS.

CORWEN.

CRICCIETH i

DOLWYDDELEN.j

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANDDERFEL

'LLANFAIRFECH AN.

LLANRUG.

IP!<:aR?ln..1

LLANDWROG.

LLANRWST.

NANTLLE AR CYLCH

NEFYN

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PWLLHELI.

RHCS A'R CYLCH.

RHOSTRYFAN.

TOWYK

TREFFYNNON.

ABERSOCH.

AMLWCH!

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

News
Cite
Share

BETHESDA A'R CYLCH. DWY ysgrif ddoniol i'r ardalwyr hyn ydyw 0 "Ffraethebion Sion Pari'r, teiliwr," n. "March- I na.d Bangor," a gyhoeddir yn "Mhapur Pttwb" 1 yr wvthnos hon. I OYFARFODYDD PREGETHU. — Yn Llan- Hechid, pregethwyd gran y Parchn John Wil- ) liams, Prince's-road, Lerpwl, a Thomas Jones, Rhostyllen. Yn y Tabernacl, gan y Parchn I Charles Davies, Caerdydd, a Gee Davies, Brv n- aman. LLWYDDIANT CERDDOROL. Yn Eis- teddfod Penuel, Bangor, y Nadolig, llwyddodd Cor Plant yr Ogwen. dan arweiniad Mr J. E. Williams, Pant, i enill v ilawryf gyoog anrhyd- edd. Hefyd, cipiwyd y wobr flaenaf gan Miss Williams, Station-road, yn yr un cyfarfod. DAMWEINIAU.—Yn ystod yr ysotrm nos Lun, drwg genym ddeall i'r Parch Dennis Jones, J Carmel, gyfarfod a. damwain bur ddifrifol. Ymddengvs fod Mr Jones yn dychwelyd gartref 0 Gapel Bethlehem, pryd y darfu iddo syrtnio yn erbyn careg, a derbyn arclioll ddofn i'w ben. Da genym, fodd bynag, allu hysbysu ei fod yn brysur wella.—Nos Fawrth, fel yr oedd Mrs Hugh Jones, Gwynfa, yn myned i Gapel Llan- llechid, chwythwyd hi gan y gwynt nes y dis- gynodd i'r liawr. Derbyniodd niweidiau di- fiifol i'w phen t'i%raich. Y CYiNGHOR DINESIG.—Nos Wener, Mr Griffith Roberts yn y gadair.—.Darllenwyd oylc,h- lytJhyr o Swyddfa v Llywodraeth yn galw sylw at wenwyn (arsenic), ganfyddir mtewn owrw a nwyddau ereill y dyddiau hyn, ac annogai y cynghor ddefnydddo yr awdurdod sydd ganddo i gael gwasanaeth dadansoddiwr profiadol er profi y ddiod ar nwyddau y cyfeiriwyd atynt er dy- ogelu y rhai a'u defnyddiant. Pasiwyd i gyd- ymffurfio a'r awgrymiadau.—'Hefyd, penderfyn- wvd gwneyd ymthwiliad manwl ar holl laethdai yr ardal, &c.-P!.1Æiiwyd i wneyd i ffwrdd a'r nifer o weit'hwyr y chwarel a gymerwyd i was- anaeth y cynghor fis yn ol, am fod rhian o r 1 gwa.ith wedi ei orphen, ac ami fod rhagolygon i gael arian i dalu yn dywyll. — Galwyd sylw y cynghor at waith cwmni' y rheilffordd yn peidio rhedeg fren hwyrol o Fangor i Fethesda y nos- waith flaenorol i'r Nudolig, yn 'ol yr arfer. Bu ) hyn yn anhwylusdod ac anghysur mawr i gan- I noedd lawer ddaeth i Fangor o wahanol ranau o'r wlad ar gyfer y tren hwyrol, er cael dod gartref i Fethesda i dreulio yr wyl. Yr oedd yn noswaith wlawog ystormus. a dim i'w cludo yr holl ffordd a Fethesda a'r cyffiniau. Pasiwyd 1 noswaith wlawog ystormus. a dim i'w cludo yr holl ffordd a Fethèsda -a'r cyffiniau. Pasiwyd i I anfon Uvthvr cryf at yr awdurdodau yn gwrth- dystio yn e,rb,Nn y fath ymddygiad.—Pasiwyd I anfon llvthyr" 0 gydymdeimlad a Dr Roberts, Ogwen-terrace, ae'lod blaenllaw o'r cynghoi, sydd er's tro yn wanaidd ei iechyd, ac ar hyn o bn-d vn ceisio cael adferiad yn Ngorllewinbarth v "Werddon. — Cymera-clwywyd planiau eglwys newvd'd fwriedir ei 'hadeiladu yn y Gerlan.

GWRECSAM.

PORTHMADOG.

[No title]

! Cynghor Dinesig Criccieth,