Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

35 articles on this Page

Ynadlys y Bala.

ABERDYFI. I

BALA.

CAERNARFON.

COLWYN BAY.

CONWY.I

CORRIS.

CORWEN.

CRICCIETH i

DOLWYDDELEN.j

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANDDERFEL

'LLANFAIRFECH AN.

LLANRUG.

IP!<:aR?ln..1

LLANDWROG.

LLANRWST.

NANTLLE AR CYLCH

NEFYN

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHAETHWY.

PORTDINORWIC.

PWLLHELI.

RHCS A'R CYLCH.

RHOSTRYFAN.

TOWYK

TREFFYNNON.

ABERSOCH.

AMLWCH!

BANGOR.

BETHESDA A'R CYLCH.

GWRECSAM.

PORTHMADOG.

[No title]

! Cynghor Dinesig Criccieth,

News
Cite
Share

ingstone Da vies, QUfou nacl oedd! y cynghor o gwbl vn gweled. yr angen am y draul faA*J p4 gyimibellid arnynt yn ngwyneb y draul gydar groynes adeiledid, ac oedd yn y lie, &c.-Pts- lwyOl hyn yn umol. YAIFUDO.—Gofynid gaB bwyHgor ymfudol, rydidiid i osod hysbysiadau ymfudiol yn y dref.— Bamai Mr Palmer mai buddiol cefnogi y cais heb gynnyddu gwaith en swydidiogion. Yr oedd pob hysbysrwyddl <o'r fath yn fanteisiol. Pa-s- iwyd y cais. GWNEYD YN HYSBYS.-Cododd Mr Pal- mer i sylw yr hyn yr ,Dedd yn d-dia oanddo ei ■weled, sef vrhyddid gan Gwmni y Cambrian i Jyn'dl'vn mlaen o'r Esplanade i'r Graigddu. Teimlai ei fod yn gyfleusdra gwerthfawr, r, ao y dylid ei wneyd yn hysbys i'r cyhoedd.—Dyna deimlad IZs 11- Jtnmuhrevs. a ipWiwyd hyn. RHIFO Y TAI.—T; Wyngor y gwelliantuu, cymhellid rhoddi y rhif ao enwau ar dai mewn rhanau o'r dref, lie yr oedd nifer o dai newydd- 1011 .gan Mr W. G. Evans, &c.—'Pasiwyd. Y PWYIJLGOR IEOHY,DOL.-Hysbysid fod gwelliantau pwysig mewn rhanau o'r dref. Caed adroddiad am y budreddi honedig yn nghefn High-street. Rhodclid manylion am y gwahanol dai, pellder y geudai, tai moch, &c., a'r arogl honedig mewn manau, a achosdd gan y tywydd1 gwlawcgJ fel yr honid yn un achos yn arbenig. Yr oedd rhai o'r tai a'u cefnau yn Ilawer ff nag yr ofnid ac y cwynid.—Sylwai y 'Cadeirydd fod ymchwil man:wl wedi ei wneyd, a cEyfar- wvddiiad'au wedi eu rhoddi, ac addewidion. wedi eu oael.—Air W. G. Evans: Pwy oedd wedi cwvno?—Y Clerc a ddywedocSd ma,i !trethdal wyr wrth Dr Fraser, ac iddo yntau ■alw sylw y cynghor.—Dvwe-dodd y CcMJeirydd y rkoddwyd copi o'r gwyn i un » enwai. cyn ir pwyllgor wneyd vr ymchwil y cyfeirid ato. Yn awr, teimlai ef fod y cynghor wedi gwneyd ei ddy- ledswydd, a gellid disgwyl gwelliant.—Pasiwyd yr adroddiad. rir,, iny iad Dr Davits, a chefn- ogiad Mr Palmer. CIÆRIO Y TYLLAU LLUDW.—Mr Palmer, yn gyylltiol a'r mater diweddaf, a. ddyrnunaj weled cynllun gwell a mwy rheolaidd i glirio y rhai uchod, ao yn y wedd' a achosai leiaif o bo,en-pedial,ir gv,-aith yn y flwyddyn,—neu rhyw o-rnllun eyffelyb.-Dr Davies a ddywedodd y bu y mater dan sylw y pwyllgor iec'hydol lawer ewadth, ond yr anhawsder a. deimlent oedd cael lie priodol i roddi v oyfryw, a'r gymysgedd o dyniau, potiau, &c". rodldid ynddynt.—&ylwid gan y Cadeirvdd y gwneid apeliadau am hyn, ao weithiau yn yr haf, pan y byddai ymwelnjT, &c.—Mr Palmer: Mwy hwylus oedd cluw yn y gauaf.—'Pasiwyd, ar gynnygiad Mr J. T. Jones, a chefnogiad Mr Piatmer, i anfon y i'r pwvllgor iechvdol i'w ystyried. —• Mr W. W. Evans I beth? Y mae y Pwyllgor hwn yn fethiant hollol. Dvlid ei roddi 1 bwyllgor y 'crAvelliantau. —Mr J. T- Jones Na, na, y lan y pwyllgor uchod dri irns 1 wneyd eu gwaith eto (chwerthin). AIAESTY'NGELAIST BpVlOG Bu pwvllgor neillduol yn ystyned beth a ddjdid ei wnevd vn v He uchod vn gysylltiol ar ttoracl fr€r *tv y Parch J. Owen, M.A. — Cynnygiai Mr J. T. Jones fabwysiadu yr adroddiad. Yr oeddis yn rhanol yno wedi cario allan yr hyn gymhellai y pwyllgor. Yr oedd un eithriad, sef lleoliad v trap yn y lie ac yn anfoddhaol. Mr H. Humphreys a gydsyniai a hyn, er na bu yno yr un adeg ar pwyllgor.—Yr Arolygydd a^ gyf- eiriodd at yr anfantais o'i symud.—Mr VV. tr. Evans A ydyw wedi ei osod?—Mr J. T. Jones: Nac vdvw eto. Ond y mae ei le wedi ei ddar- par.—Pasiwyd yr adroddiad ar argymhelhon yn ddarostyngedig i symud y trap. Yn ateb 1 Mr W. G. Evans, dywedwyd nad oedd y draul yn Maesty'ngelaist yn uwch na'r amcangyfrif a nodwyd. Y swm oedd 15p 17s 7c. Rhoddwyd ateb i Mr Evan Jones gyda gohvg ar roddi wal gvnnaliol vno. — Rarnai Mi* E. Jones a Mr Palmer nad dvogel oedd v lie lieb un.—Ni fedd- yliai Mr Humphreys fod y perygI yn bod. a hoffai gael teimlad Mr Owen ar hvn.— Barn,11 Air J. T. Jones onibai fod y lie i'r trap wedi ei Avneyd na buasai y perygl tybiedig yn cael ei weled 11 ac yn bod. A ffa-friai ef adael pethau fel yr oeddvnt nes gweled ut y troai pethau allan, ond svmud y trap.—Mr E. Jones Anorphenol y gwelaf fi bethau heb hyn. Yn enwedig os cwestiwn o 12s 6c oedd v draul. Mr J. T. Jones Nid hyny yw y cwestiwn. Y mae yma egwyddor yn y mater.—Mr H. Humphreys Nid oes genyf fi ddim yn erbyn gwneyd y lie yn ddestlus. Y cwestiwn yw beth sydd oreu'!—Mr J. T. Jones Cwestiwn o opiniwn ydyw pa fodd i wneyd.—Mr W. G. Evans Gadewch ni ei adael yn awr.-Y Cadeirydd Dyna yw y cynnygiad.-Wedi peth siarad pellach caed pump tros ohirio a thri yn erbyn. Gan yr amheuid sut y pleidleisiodd Mr J. Jones, dy- wedai mai yn un o'r tri ydoedd ef, ao y buasai vn hoffi i'r holl gynghor fyned i weled y lie. Ychydig bersonau oedd yma yn siarad ac ar eu traed o hyd, fel y gellid tybio mai hwy oedd i wneyd pob peth heb ystyried neb arall (chwerthin). MWY NA'R AMCANGYFRIF.—Pan aed i fanylion treulion codi gwaliau, &c., yn Maes- ty'nygelaist, caed fod swm y treulion yn uwch na'r amcangyfrif.—Mr W. Watkin a sylwai y dywedwyd ychydig fynvdau yn flaenorol fod v draul tan yr amcangyfrif yn y lie, ond yn awr yr oedd: yn 17p.-Mr W. G. Evans. gan gyfeirio at Mr J. Jones, a ofynai beth oedd ganddo ef i'w ddyweyd ar hyn, gan y eybuddai ereill o siarad o hyd (chwerthin). Mr Jones ddim yn .ateb.Alr W. G. Evans: Dowch, Mr Jones, yr ydych yma er's! tair blynedd heb ddechreu siarad (chwerthin). — Pasiwyd: penderfyniad pellach. 'I BYWIOG ETO.—Mr J. T. Jones, yn unol a rhybudd a roddai mewn llythyr, a roddodd I fanylion o'i wrthwynebiad tros y dull y cauid allan y coed yn y "Maes," ei fod, yn ol y wedd y eerid y cyfryw allan yn ymyrvdi a hawliau y cyhoedd, yn arbesnig y rhai oedd yn bynv yn '1 Salem-terrace, eu hattal i gael dwfr o'r "Nant," redai trwy y Maes. Darparai yr Act. roddivyd i «hen fwrdd lleol y fwrdeisdTef ddyolegu hawliaii y cyhoedd i gynnal ffeiriau, marchnad, ac n;adl 'oedd adeiladu, &c., i fod fel v darllenai o'r Ddeddlf. Er naid oedd yma yn ilythyrenol IJd- eiladu, yr oedd VIlla rwystraeth 1 r eyhrredd. Drwgoèdd gamddo ef (Mr Jones) fyn'd yn er-byn y cynghior, ond, os cerid allan yT argymhellion Ðødld wedi eu mabwysiadu yn lie v rhai cyntaf, ac a gariwytdl trwy fwyafrif yn unirr o un bleid- lais, rhwym oedd, ef o wrthwynebu, a chvmeryd ei gwra i hyny. Ond cymhellai ovnllun a feddyl- iai a atebai y dyben.—Y CadeiryxM a fanylodd ar y Than a gymerodd ef yn y newid1. Credai v gwnaed yr hyn ia wnaed: mewn caimgymeriad. Dyna oedd: ei eafle ef beth bynag.—Mr Watkin a sylwai fod y newid yn achlysurto IffiWY o gost- .iu 10 lawer. a nododd swm.—Wedi peth sylw- adau gan Mr Palmer, cymhellai v Cadeirydd! anfon y mater yn ol i',r pwyllgor, ac ychwanegu enw Mr J. T. Jones a-tvnt,.—Mr J. T. Jones: Na. nid yw yn iawn i unci. lod.-Dr Davies a farnai nad oedd yr hyn a. wnaed a.c a. wneid vn drosedldi o gwbl o'r ddleddf, a Mr Evan Jones A farnai os 'gwneid yn iol v cynllun diwygiedig, ai byddai yr hyn ioedd oreu ac nad oedd yma d'rosv edd o'r ddeddf leol.—Mr T. J. Jones 13., honai fod), ac naid' oeddl ganddio ond cymeryd ei gwrs ei hun, os gwneid hyny.—Mi* Evam Janes (yn gyn- hvrfus): Paham 'v mae un dyn yu ga.Uu dvrysu n:01.1 waith y c^mghor?—Rhanwyo, ar gynnygiad Mr H. Humphreys, a chefnogiad. Mr J. Jones, fod1 y mater yn cael ei ail ystyried ffan y p-wyll- z,or.-Dr Danes: Paha.m1 newid mewn un He?—. Wedi egluro ystyr y cynnygiad, caed pedhrar dros hyn, a dau yn erb.-N.i phleidleisoddi Mr J. T. Jones, a dywedai nad iawn oedd td-db ef fyn'd i'r pwyllgor. CYNNYDD DA.—Yr oeddis wedi casglu wT o'r dreth drefol yn ystod y flwyddyn o 109p na r "flwyddyn flaenorol, yr hvn a ystyrid m foddhaol, a golgid erlyn rhai oedd ar ol. Rhoed sylw i'r rhai apeliai am eu hesgusodi. AMRYWION.—Er v casglwyd! yn ddh o'r dreth gyffredinol, yr ioedd nifer mawr heb eu g- a. tlialu.—-Ar gynnygiad1 Dr t)avies, a chefnogiad 'r Palrneir, pasiwyd 1 ateb cvnnyg o eiddo ^lr ?,owen i'x oynfrlioT, at waim yn y Maes.—Bu owestiynau a gohebiaeth o berthynas i'r goleuni trydano^ ac oddiwrth Gwmni y Cambrian, d<m "new" pwyl];gior.—Parhao'dd f-r eistedlliad: am tua tair awr.