Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Cyfarfod Misol Lleyn ac Eiflonydd,

! Cynghor Dinesig Criccieth,

News
Cite
Share

Cynghor Dinesig Criccieth, NOS SADWRN.—Mr T. Burnell yn y gacEtlr YN GROES I'R DDEDDF LEOL.—Yn ¡gy- ylltiol a dhadarnhau cofutodion y cvfarfod bip-In- orol, galwodd Mr J. T. Jones. sylw at y pen- derfyniad oettd; ynddynt yn golygu rhoddi rail- ings i ddyogelu y coed, &c., vn y Maes, fod y wedd y gwneid hyny, yn groes i ddarpariaeth vyfra,i,th a'r ammodau o berthynas i d lttlia d y Maes. —lEglurodjd y Cadcirydd, yn imhedach", Sut j safai pethau, a phasiwydl v cofnodion, ond y pendierfyniad; y cyfeirir ato, nes ei ystyr- ied yn 'mhellach. ARIANOL.—Derbyniwyd1. o'r -dreth gyffrerT- inol Tn ystod' y mis, 88p o bob ffynhonell," 103p. —Pasiwyd yr a.droddiadi ar gynnygiad cadeirydd' y pwyHgor aria.nol (Mr W. WiLtkin). DYFRIO YR HEOLYDD. Darllenwyd! gohebiaeth Bwrdd Masnach, ar yr h&wliau cfynij at yr uchod gan y cynghor hwii, a'r amtmodau v caniateid y cyfryw, yn unol ag adroddiad arolyg vdd y Bwrdd a fu yina. Cwvnidl fod yr hvn. a gymhellid yn golygu t-reulion" afreidiol." Dyeta svniai y Mri J. T. Jones, W. G. Evans, a Mr Palmer. Mr Evan Jones a ofynai tv bed v gWTdnlai yr arolygydd! am y gogwydd yn y tir? —Y Cle- Gwvdidai. Bu a,r v He vn ei ireled. Ystynd y draul o agor, a"v dyfnder gymhellid i mddi y pibellau grsral a'u "tmaint. "yn. llawer rhy nehel, ac ymddiriedwyd i'r clerc f/teb yn y werli1 uchoid. HYMHELL AIL YSTYRIAETH.—Yn gys- a'r cais o gael benthyg 400p at y fnriau. cymliellai Bwrdd y Llywodraeth r,co1 nil ystvried1 cynllun sylfacnau v miorfur, &c. Y oedd TI':rTo'ygydd wedi gwelod y lie hwn hefyd. —Mr Patmer a. gyDmygiai, ia ehefuogai Dr Liv-

Advertising

AT EIN GOHEBWYR, ............

^r-iSTn1: DYDD MAWRTH, IONAWiR…

PERSONAU A PHETHAU.

Bwrdd Undeb Dolgellau.Ir

Cyfarfod Misol Dyffryn Clwyd.