Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Cyfarfod Misol Lleyn ac Eiflonydd,

News
Cite
Share

Cyfarfod Misol Lleyn ac Eiflonydd, Garth, Porthmadog, Rhagfyr 31ain a Ionawr lat, lyjl. Llywydd, y Parch W. Jones, M.A., Fourcrosses. Ysgrifenydd, y Parch D. Roberts, Abererch.—-Nodwyd i dderbyn y casgliadau, y Parch Edward Joseph, Garn, a Mr Richard Parry, Tremfidog.—Derbyniiwydi d3c.lchga.ihrch Mr Thomas Roberts, Tydweiliog. a theulu y di- weddar Mr Thomas Jones, Llechweddau Ganol, am gydymdeimlad a hwy.-Gofidus oedd gan y C.M. g-ywe,ct gan. y Parch Thomas Williams, Rhydvclafdy, am waeledd y Parch James Jar- rett. Nefyn, ac ar gj-nnvgiad v Parch J. Jones, F.R.G.S., Pwllheli, cydymdiedmhvvd a Mr Jar- rett.—Y Parch John Owen, M.A., Criccieth, a roddpdd fraiylion am.sefyllfa casgliad diwedd y ganrif. Yr oedd nifer o eglwysi wedi ad daw, yn eu mvsg Pennnorfa, 30p, ond nid oedd a addawyd yn golygu v cyfan. Yr oedd ereill wedi trefnu at gasglu, ereill y,ddaw, ac ereill oedd wed: ateb. sef tair eglwys heb benderfynu a wnant a'i peidio. Cvnnwysai y nifer blaenorol oil 5b, ond yr oedd 30 heb anfon alteb o gwbl i'r cylch- lytiiyrau o eiddo Mr Owen. Dymunai ychwan- egu, er y teimlai gyfrifoldeb wrth wneyd hyny, 11 fod rhai mannau wedi rhoddi ar dldeall iddo ef na wneir ac na wnant ddim hyd- nes y pender- fynir y mater oedd yn awr yn Lerpwi." Teimlai ei fod yn rhwym o hysbysu hyn, am na chlywai igyfeiriad at y mater eto y diwrnod hwnw. J Rhaddodd Mr Owen rai manylion ereill gyda gatw sylw at bwysigrwydd y mater yr oeddis wedi ymgymeryd ag ef.fr Robert; William. Henllan Yr wyf fi wedi hysbysu ar lafar fod 20p wedi ei wneyd yn Fourcrosses, ond na wneir ychwaneg am chwe'mis.-Mr Owen: Yr wyf yn ddiolehgar i Mr Williams am yr hysbysrwycld ac am fy adgofio. Y mae yn bofibl t.c yn debyg- ol iawn fod ereill yn yr un sefyllfa.— Y Parch J. J. Roberts a roddes annogaethau i gefnogi Mr Owen gyda'r gwaith dIa. yr oedd wedi ymgymeryd ag ef.—Galwyd sylw yn' ddilynol at yr wrtlinos weddliau a'r arbenigrwvdd oedd iddi ar ddechreu canrif newydd, igan y Parch T. Owen Porthmad- og.— Cyrbaeddodd Mr H. Tudwal Davies, y cyn- gadeirydd, dywed'ai fod yn bleser mawr gaud' gyflwyno y gadair i'w Iynydd.-Ar gynnygiad Mr Abel Williams, Abersoch, cefnogiad y Parch John Ellis, Pwllheli, ac ategiad y Parch J. J. Roberts, pasiwyd diolch cynhes i Mr H. T. Davies am ei lywyddiaeth.—Darllenwyd gan y Parch J. R. Williams adroddiad y pwyllgor dirwestol. Dewiswyd yn llywydd am y flwydd- yn,-y Parch W. Jones, Tremadog; yn ysgrifen- ydd, y Parch J. Hughes, Edeyrn. Bu cenadwri Dosparth Pwllheli partli ymweled a'r eglwysi yn nglyn ag achos dirwestol dan sylw, ac hefyd yr un mater o lythyr y Parch W. Lewis, Ponty- pridd. Pasiwyd fod i'r mater hwn ddyfod i sylw y pwyllgor eto.—Y genadwri o Eifionydd Disgwylid a gofynid am sylw i hon, sef annog ar fod gweinidogion a blaenoriaid yn talu sylw dyladwy i gais y Gymdeithasfa ar fod dirwest yn cael sylw da ar y Sul dirwestol.—Mabwys- iadwyd yr adroddiad, wedi i'r Parch W. Jones, Tremadog, wneyd rhai sylwadau.-Caed yn ddilynol brofiadau swyddogion y Garth a hanes yr achos yn y lie. Ceid manylrwydd a ffyddlon- deb mawr yn nghyfarfodydd yr eglwys. Yr oeddis wedi colli yn ystod y flwyddyn 12 o'r aelodau, ac yr oeddis eto eleni wedi colli trwy symudiadau teuluoedd gryn nifer. Yr oedd y capel newydd wedi costio iddynt 5250p, ac nid oedd yn aros ond 2500p o ddyled. Deallid fod y bobl ieuainc am geisio cael organ heb ofyn cymhorth yr eglwys..—Ffafriol y derbyniwyd y genadwri lo Gyfarfod Chwarterol yr Annibyn- wyr yn Lleyn ac Eifionydd i uno gyda'r undeb mawr efengylaidd gychwynir yn mhlith y "Y gwahanol enwadau. Gwnaed sylwadau pellacli ar hyn gan v Parch D. E. Jenkins, Mr O. Robyns Owen. Y diweddaf a gynnvgu" anfon y gsnadwri i'r eglwysi gan annog i ddechreu ar hyn. Cefnogwyd gan Mr T. E. Griffith.-Am fod v Parch J. R. Williams, Rhydbach, yn ymneillduo, cherwvdd rhesymau a nodwyd gan y Parch W. Jones, Tremadog, diolchwyd i Mr Williams am ei faith wasanaeth yn y cylch hwn. —Darllenwyd adroddiad pwyllgor y trefniadau. yn cynnwys eu hargymhellion at gynnorthwyo yr eglwysi a'r bugeiliaid dan y drysorfa gyn- northwyol, a phasiwyd ef.—Gwnaed coffad am Mr Owen Jones, Bethel, Penmorfa, gan y Parch John Jones ac am y diweddar Mr R. Roberts, o Ariandy Gogledd a Deheudir Cymru, Porth- madog, gan y Parch Thomas Owen.—Y Parch Henry Jones, Prenteg, a wnaeth sylwadau ar y diweddar Mr W. Owen, Pontreuddyn, o'r ardal bono.—Mr W. Williams, y Pennant, a ddilvn- ,.odd am y diweddar Mr Griffith Roberts, Pen- nant, a fu farw vn 49 mlwvdd oed. wedi bod yn swyddog am 25 o flynyddoedd. Mr R. Wil- liams, Henllan, a alwai sylw v gohebwyr i gof- nodi fod y diweddar EUis Roberts, Pennant, wedi dod i'r seia.t yr un adeg a Mr Owen Jones, Bethel, a hyny 58 o flynyddoedd yn ol. Y Parch Henry Hughes, Brynkir, a adroddes yn ddyddorol am y diweddar Thomas Jones, Llech- eiddior Isaf. Cydymdeimlwyd a Mr Henry Hughes, Pencoed, a Mr W. Jones, Pandy-y- Nant, mewn profedigaethiu. -Caed cyfrifcn casgliadau at Sassiwn Pwllheli. Yr oedd y cyfan o Leyn ac Eifionydd yn 54p, Arfon yn 65p, y cyfan 120p, ac yr oedd gweddill o 9p mewn llaw. Hysbyswyd gan Mr Williams, Penmorfa, fod v Golau a'r Cwmstrallyn yn rhoddi galwad unfrydol i'r Parch R. W. Jones, Towyn, a chadarnhawyd hi.—Gofynid o Cliwilo"- am ganiatad i fenthyca 400p. a nodwyd rhai i arwyddo'r papyr. Nodwyd rhai i wneyd yr v,n gwaith dros Frynbachau. Xodwyd y Parch G. Hughes, Borth, a Mr J. Lewis, "Garth, i fvn'd i wrindaw llais eglwys Abererch am ychwaneg o swyddogion.-—Caniatawyd cais eglwys Llan^- bedrog i wneyd adgyweiriadau ar v capel — Trefnwyd i bregethu: Y Parchn S. T. Jones, Rhyl; J. Jones, Pwllheli; J. R. Williams Rhydbach: E. Myrddin Rees, Pwllheli*; W. Jones, M.A., FourcroSses.

! Cynghor Dinesig Criccieth,

Advertising

AT EIN GOHEBWYR, ............

^r-iSTn1: DYDD MAWRTH, IONAWiR…

PERSONAU A PHETHAU.

Bwrdd Undeb Dolgellau.Ir

Cyfarfod Misol Dyffryn Clwyd.