Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

SVij I LADD TYRCHOt).

EI SAETHU EI HUN.

Advertising

I Rhys DafyddSy n Deya

News
Cite
Share

I Rhys DafyddSy n Deya Y dydaaa g-A-r cy hoeddus o Laiigefm fod wedi mesur y pobty cyn prynu'r wyefcd. Ei bod, cydrhwng tain am ei 110L wedi costio trua phunt. Fod y bra-wd, yn ei gryfyn.gder, wedi gofyn cyrugor cjnaydog, au i hwimw ei annoig i lifLo'r wydd ar ei liina'Wa, a. rhosfcio un lianner d<Jydd Nadolig a r haimer afail draimcwith Ei fod yn bur amhaxod i weithrediu air y cyngor, ac wedi ail-lesur a gwasgu iddo hvyddo i gael yr wydd i'r pobty, oad y bu raid rhwymo cortyn wrth ei chUnmiau i'w tnvnnu ailanl Fori hwyl anarferol mewn pentrelbeb fod ga." miTibir o Bwynt Lœnws, pan oodd y forth irnanc honno yn mynd ar doln- yddiau pwdin ^artref. t Mai mewn sospan y cariwyd y peth^ui o r «5iop, a*j fod yn lwc garw fod yno ferch ie.ua.ii c ajrall i heipu. Fod V pwdin wodi ei fcrwi yn YT nn sospaai a, y oariwyd y defn yddiau gartref yf' £ dychryn yn arw j' djwy pan rod<lodd Ayw heai waJch nasblignt ariiynt. Fod y baicii wodi my ml braadd yn dfiVTO wodi oyrra^dd, top yr allt, a'u bod wedi riw>i y' sospan ar lawr ao yta ea lhiego fydd ei choce I Fod r*hai yn moddwl roal tank oeda yn mynd drwy'r ardaL Fod pwdin a-rail wedi ei wn.Jd ns j u al ond fod y ford) yn meldwl fed d.w^hl T byd yii agos, ac idiiii fwy-a h^nnw c;n y Nadolig. Mn piti oedd i gertinomy gasegddu colli ei f sin wen nos Nadolig t rwy i un arteJl fynd a hi, ond gaModd dynti liawer o gysur o'r hen eiriau hynny, fod y pysgod yn y mor ac a ddaliwyd. Cheer up, oLd boy.. Fod yn y ryw forch ifanc yn brolio ei bo<i um fynd i'r concert i gaeii sport; am bon rhai yn canu. Fod dan chap yn yr un arda.1 wedi gao- ad piser llefrith wrth lidart rhyw ffarm, ac wedi mynd i nol piaemid o lacth. l'r gwartheg gael eu goilwng a chicio y piser Llcfrslili a'i gollii i gyd ac yntau mor ddrud Mai fol hyn y canodd Colynfardd, o Ilcxsoolyn — Hon forvrr wyt tis Plasgoeii, A bach gem. digon hajdd, Wyt 'nawr yn uliro Manceinion, Vii gwRithjo yn yr ardd. Do, tafiwyd di i'r wcilgi. Can forjin gwyn oi liw. Ond moryll mwy carodig A tli ddygodd cOO'n fyw Paid byth a clhwyno, Pla,goch- Mi ddaw byd yu welll, Os wyt yn twr yn gweifchio O'th fro yn diiigon polf. 1b..i tri plmth mae Ilanr o Benysam yn eu hofi; ewpaned o de, smoc, a chusan. Mai fol hyn y odd un o'r un He i Fynydd Parys: O hen Fynydd Parys, mor annwyl wyt ti, Mao I goJwg arnat yn wynfyd i nu; Mac ynot d.rysora.u fyixid eto yn bod, 0 dan dy glogwymi oaod copr orio'd. Oliwiih gemnyf vw gwdod yr hen felin wynt Mo.r iionydd, rydd beJlaol) 'run tro yn y gwyuibj A swn yr heai grauji wedi darfod yn llwyr. A'x injians heb bwmpio y borfc na' hwyr. Moo yma fro dawel heb S'WD yn y gwa.ith, Na tJiroiiau fol arfer jn mynd erbyn saitli, Na nol) yn y pyJiau yn eadw dim stwr, Ond pob man yn dawei delJ lawndor o ddwr. Wo), 'na.wr 'rwyf am dowi a gadaol i ti, Helll fynydd airddojxiiog a fuost i n.i; Bydd, eotita, am danat tra heulwcn yn bod, Am itii ddiwailu Uaweroodd eruootL

PRJS LIJCERITH CAERGYBL

AREGWEDD FOEDDAWG.

CREFYDDWR CYrFN EWIDI OL.

Y DDAWNS.

HELYNTIONY BWYD.

A C'HATIAD YN DDRUTACH ETO…

1 WISGI'N LLADD TROS GANT.

[No title]

Advertising

CYNGOR DOSBARTH AETHWY.

STREIC Y GORUCHWYLWYR jjBM…

[No title]