Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

DWYRAN.

LLANALLGO.

.AMLWCH.

BWYNSIENCYN

--CAERGYBI.

CAPEL COCH.

CEMAKS

LLANDDEIISANT.

LLANERCHYMEDD.

LLANFAIR P.Q.

LLANFAIR YNGHORNWY.

- LLANFECHELL.

LLANGOEDT"

LLANGRISTIOLUS.

ILLANGEFNI

LLANFAETHLU.

NIWBWRCH.

RHOSYBOL

[No title]

News
Cite
Share

Chwyddiadau Dy'frol. "Yr oedd fy elwlod bob amser yn wan," obai Mrs L. Dale, 95, St. Pancraa, Chichesr ter, pa.n ymwelwyd a hi ar yr llog o Hydref, 1910. "Gallwn ddweyd pan yr oedd y dropsi ax ddyfod. Byddai bob am- sor yn dilyn yr anwyd lleiaf. Yr oedd poen yn fy nghefn, yr oedd man-gemig jxxjnus i'w t-eimlo'yn myned gyda'm dwfr, a ohrynhoai'r gwaddod. Yr oodd y dwfr yn brin hefyd, ac aof adegau nid oedd dim ohono. Teim-lwn fel pe ooe'r olwlod wedi peidio a gweifchredu. Bu raid wrtih gymorth y meddyg a'i gelfi i gaol ymwared a'r dwfr unwaith a dywedwyd wrthyf y byddai raid gwneuthur hynny yn ddydd.. iol onid awn dan weithred law-feddygol. Ond penderfynais roddi prawf ar Doan's Backache Kidney Pills, a deehreu ais eu cyniiryd yn ddiyrndroi. TeiiiilzLis eu heffaith ar unwaith. Yn arai ond sior, deohreuais wella. Cefais wared a'r am- hua-edd a.g oedd yn fy nghyfansoddiad, d-aeth esniwythyd i'm oefn, adenillcdd' y. dwfr ei law a'i arfer, a da-cth yr elwlod a'r ljledren i weithredu yn naturiol. Ymhen ohwech wythnos yr ocddwn wedi dorbyn Llwyr adfe/riad. Digwyddodd hyn oil iisoedd yn oj, ond yr wyf fyth yn iach— heb yr a.rwydd lleiaf o'r hen ddyfrglwyf." NAW MLYNEDD 0 DYSlTOLAETH. A hi yn ysgrifennu mor ddiweddar a'r 22ain o Ebrill, 1919, cadarnlieia- y inyneg- iad uohod gan Mrs Dale. "Yr wyf yn ar- gymell Doan's PiUs lie bo arwyddion o ankwyldotr ar yr elwlod," cbai; ac yna yohwanegodd, Fe'm hadferwyd i gan- ddynt naw milynedd yn (xi, ac yr wyf yn da,1 yn iaoh o hyd.—(Arwyddwyd) Louisa Dale." Peidixvch qofvn am belenni at boen yn y cefn a'r elzvlod. Mynnwch gael DOAN'S Backache Kidney Pilla--y fedd- yginiaeth at yr elwlod gymeradwyir gan Mrs Dale. Yn yr holl shopa.u, neu am -am 2s 9c y blwch ond anfon at Foster- McClellan Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W. 1. Cymeradwyir i'r Bobl gan v Bobl.

Advertising

-----------.-----TALWRN.