Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

Advertising

7)L Rhys DafyddSyn Deya

News
Cite
Share

7) L Rhys DafyddSyn Deya Fod y porter "enillodd" yr hwyaden wedi llonni drwyddo a phrysuro i lawr at Mr igneswchyrehu. Mai nid yno yr oedd wedyn, ond yn stori" gwestywr acinabyddus, yr hwn gafodd hwyl fawr. Iddo weld hwn mown rhyw bapur Y mae Pwyllgor Addysg Mon wedi pa^io i beuodi deintydd i fvnd drwy ys- golion y sir, ar gyflog blynyddol o bed- war calnt o bunnau a'i dreuliau. Pc bu- asa.Ù' plant yn cat 1 mwy o hcji fwyd M- on-uwd rbynicm-a lla,i o geriach merfedd yr oes hori-ill fuasai dim eis- ieu talu pedwar cant o bunnau i neb am edrych eu daint. Mi fuasai eu bonion yn gTyfion eu gafael, mor wastad a lhes o bciion gardd, ac mor wyn a daint Negro cyhyrog y Congo. Fod rhywun wedi eodi "tafod esgid" smart iawn ar y fl'ordd yn Llangefni, hb fod ymhell oddiwrth un o'r shopau drapers sy'n tyruiu cyll-lairit o sylw y dyddiau hyn, gan eu gwyched. Y dylid egluro mai tafod esgid merch ydyw, ac felly o ledr pur ystwyth Nad yw'r brawd a'i cafodd yn foddlon i'w rhoi i fyny ncs i'r feorch da.lu am dani di'wy gyffyrddiad gwe-fusau. Fod yn an odd iawn deall rliai pobl sy'n ■dod i farchnad Llangefni ac yn sdyll i wrando ar g-lebav rhyw Sais neul Igilydd sy'n cynnyg bargeinion (':) iddynt ac yu arfer pob sciam gvfrwvo'i dynnu ariaai o'u pocedi. Y dyfcnt roi eu meddvrl ar waith a gofyn iddynt eu hiniain sut y niedral dyri dalu'r tren a'i gostau wrth wertJiu ei nwyddau am lai nag a roes am dan- ynt." Mai pob! heb lawer o aUu i farnu dros- tynt eu hunam fydd yn gyft'redin yn tyrru at rai fei hyn. Fad rhai merched wedi oaol Ilosgi eu bysedd yn y fa.rdina.d Iddewig hefyd. gan iddynt weJd wedi prynu fod y dilledyn i'w gael yn rliatacli mewn shop yn ymyl. I BA GYFARFOD? Barbar ydw i. Dyma. un tebyg i laitel i iiicwu. "Bore da, syr." "Bore da," ebra yntau; a chyn iz;ta, "Shef a hercyt," meddai. "Neith hcrcyt gynta a slicf wodyn y Eist.eddodd. a gofynais id do sut 'roedd hi i fod-ewta yiyte trimio. "Cwta." A dyma. hi'n sgwrs fawT, a mwy o sylw i'r sgwrs IJ<:g i'r siswrn. Pl<; ryda clii am "O! mac o'n tynnu'n geby.-t. Jkgjai ei bardwn am dynnu blewyn yn lie ei dorri. "Mynd i ofyn roeddwn i pie ryda chi am fynd y Dolig ma — i Lan- erchymedd 'ta Niwbwrch ? "Faint y botel vdi o?" "Faint y botel ydi bp "Y petli 'na ddajn chi enwi?" ''Ha! ha! M! Maùoeuwch i mi, syr, am chwerthin—fedrwn i ddim pcidio --ha ha! ha! O! diar mi "Dowch, ne mi fydd wedi ail dyfu cyn i clil. orffen." "Ie, denveli imi (,gluro son am gon- sarts a chwarfodydd eystadleuol 'roeddwn i -dyl I't pydd yn y llefydd ddaru mi enwi ac yn y Talwrn a Ty'nygongl a Oarreglefn a Chape) Coch-ta-e chïn medru darllen y 'Clorianydd' mi faaach wedi gweld." "Mi fedrai dJarllen a dianit hefvd. ran hynny:. 0: na. bvddai'n haf o hyd" Stcpl wch; dYJla ddigon fa.Sa na ddim siawns i chi am y stej—tasa neb arall yn treio." "Rhaid bod 'ma g-antwrs da yn Sir Fon yma, ta. Mae'n ddigon tebyg y bydda i yn rhai o'r cv^ arfoc^ydd tua'r gwyl- ia. Faint?" "Naw eciniog, piis—ehweeh i'r siswm a thair ceiniog i'r rasal. Thane iw. Bore da."

CODI'R PENSION I DDEG SWLLT.…

ETIFEDD Y BYDOEDD A DDAETH.

.ODLAU'R WYL.

Y NADOLIG.

NADOLIG CRIST.

Y NADOLIG.

,Y LLETY.

I CAROL NADOLIG.

CAROL DDUWIOL 0 WAITH MORGAN…

: Y GENI TLAWD.

,NADOLIG.

SEREN BETHLEM,

PRESEB BETHLEHEM.

NADOLIG YN NANT Y BUARTH.

Advertising

SUT I LADD TYRCHOD.

LLAWEN A PllRUDD.

GWIROD I W GWR. -

PA STAMP I YRU'R CERDYN?

if YN HEN FYNWENT LLANGEFNI*

DOUBLED UP WITH INDIGESTION.

NADOLIG YN NANT Y BUARTH.