Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

Z)L Rhys Dafydd Sy n Deya

News
Cite
Share

Z) L Rhys Dafydd Sy n Deya Nad y\v yn inedru gwncud i>ei) 11a chyiv ffon or tri tudaleu IIIcwn inc gias, lie y sonnir am iy\v g'ariadon yn y Uog Show yn Llangefni. Nad yw awdur y gan i'r Miller wedi anfon 01 ellW, folly na ellir ei chyhoffJcii. Y rhaid fod gan y ddau ddvri ieuanc hynny motor-beics tebyg iawn igilydd cyii y buasal iiii N-n do(I atiref ar gef-it peariant y llall. \Ia.' with drol yi) yiieliaf*' y canfuwyd y canigymeriad, ac inai prysuro yn ei ol. yn ol pob tebyg. wnacth yr olwynwr ddpeth gyntaf o gwinni pleserus ei gariadferch dlos. Fod ft'ordd liewydd o yrru 'Move ]('tters" wedi ei ddaiganfod yn ardal B Fod! y fetch ieuanc men j>enbleth sut y gyrrai y llythyr i'r chauftcur." Iddi ei roi i blent yn o'r ysgo' i'r plen- tyn oi roi i'r railway porter; ac i liwnnw ei drosglwyddo i'w berchemiog. Ei fod ef (Rhys) yn meddwl niai prynu stamp yw y pcth rhataf a dirgelaf. jSIai gre-yn oedd i'r tair merch adaol y paj'sel yn y tn':1 iios Sadwm i fynd i (Jaer- gybi. I lane ieuanc ei ddanfon fore Su!, gan ei fod yn ineddwl nniii deunydd cimo s S JI oedd. -Vail iiilvy 0 wedyn I tillt tair gael gorchyniyn i anion a.m bar o g!ocsiat>, ac ar yr un pryd ysgrif- ennodd air i'w cbariad, ac yn ei phrysur- (Icb Hnfonodd y JJyhyr scrch ïr clogsiwr a'r order am glocsiau ïw chariad Mai yn* mhig y gigfran ar ynys Cybi y caed y gan hon;- Thomas Jones, o llentre C'ynfal, Sydd yn gogydd lieb ei fa,th; Doniol. gonest yn ei gwrnni, C'yfivni ar ei drocd 111 ci: Pau' fl"r mwg yn cau ei lyga,;d, 'ntau'lJ methu cynneu'r fflam, Pwy wel fai ar Thomas weithiau Am gyftroi jn iaith ei fam.' Robert Joijes, y creigiwr enwog, Expert yw ar dorri r graig; Kid j^v'r graig yn dealt Sae^neg, Ebai'ef—dim oiid C'ymraeg; Robert Roberts o Lallfaelog, A Hugh Jones sy'n handho'r gyrdd; Ac fe glywir swn y taro Megis clychau hyd y iiyrdd. ,NV,lillajii Jones o Plascoeh ydyw r Dyn sy'n trafod stwfF y bardd; Ioses Thomas gyda'i gerrig AitT yn gyflym drwy yr ardd; Hugh y Bout, hen gwinni diddan Geir I gario at y wa; Ac mae (Jven West mor gyflym N es bo'r gwynt yn fïaeu i ddal: Thomas Jones, saer iiiaen o Fryndu, Do drwy'r byd Ce:r amgon siorte Edward Roberts, Pengarnisiog, A Richie sydd yn llefain "Mort." Robert Williams geir yn gymwys ru i gario'r gwaith yrnlaen; Thomas Parry. Moses Valley — Dyna'r celfydd seiri maen. .William Parry'r saer yn geifydd, \Yl,itlria'n <.Iawcl yn ei lOp; A Hugh Owen, o (Jaergeiliog Gyda'i driwel blastl'a'r top: Ac mi welais fardd chwe cadair Bron a rhynu ar y nen, A Hugh Jones yll neidio o i gwnipas Ac yn llefam iierth cibc))! Thomas Rowland^, hawddgar 1'onios I (Jeir i lonni'r cwmni 'navrr; (Jwyr pa both yw cwmui angau Erchyll yn y lhyfel inawi L'11 o hogiau Pengamisiog Sydd yn glod i'lI hannwyl sir, Wnacth' wryhdri yn y frwydr Bery'11 uinlwg oosau hir. Owen nlx-rttf. cartar diddan, Geir i gludo yn ddidwrw Hefyd cartar ind y Valley- Drwg gen i nas gwn ii enw; Hefyd cartar arall iiie(irus- Dynar cwmui ceifydd, diddan, Y11 flfirm enwog Tanyrefait, Geir yn byw ym mig y gigfran. -S.P.J ..J:

PYSGOTWYR PWLLHELI.

RHODI) DDA IR IIEN YMWELY1)]>.

[No title]

r DYNGHRAIRCENIIEDL OEDD.

I YMREOLAETH I GYMRU.

L'ARTREFI BONTNEWYDI).

YR A.S. IEUENGAF.

,YMSON ("A THOUGHT").

ANGHENION CYMRU.

YNYS MON AM EINIOES IM'

GOHIRIO R SENEDD.

I ADGOFIOX E1STEDD-I FODOL.

MAES Y GYFLAFAN.

YSBYTY I BWLLHELI.

Advertising

Advertising

YR IESr X ARWEINYDD.

YSTYR1WCH Y CYN FILWYR.

How Thin Folks Can Put on…