Skip to main content
Hide Articles List

36 articles on this Page

PRYNU CIG YM MON.

News
Cite
Share

PRYNU CIG YM MON. IIONIADAU NODEDIG MEWN ACHOS YN LLANDUDNO. Dygai Mr Vaughan Davies, o Swyddfa'r Rheolwr Rwyd. gyliuddiadau yn erbyn dau gigydd o Lardudno yn hy's y dref horolo ddydd Llun. sef maehnaehu mewn cig yn gyfanwert'So! am bris hyn dàyl. ent gael. Dyvvetto<i<l Mr Mark-, wrth erlyn, maïr rhaiii oeiid yr a» .nos ion cynta', '11'd y gwyddai, j'w dWYII i IN, barn. Y n yr aclios cyntaf diftvnvddion oedd :\1¡ B'rd a Roberts. Mr Roberts oedd y prynwr awdurdodedig gigyd-dum Llandudno. Eiai i lawr i'r farchna<l. a >halF;u yno y ihan oe<l<l yn digwydd iddo ef a'r rhtii y gwoithr^Hlai d rost, iit--hy i ia "hyn o wartheg neu ddefaid. neu ynte gallai ory Illl iddynt o'r lladd-dy ddogL, Rhwng Meaeiin 25 a Gorttennaf 26 prynodd gig yn lladd-dy Mri J. Knglisli :II Gyf., LJan. dudno. a pliob fro gofynnoHd am gomisiwn ar y busiie.s yn ychwanegol at y pris m-f- reitlilon. Yn yr ;icho- dan sylw g-w.rth- wyd d-eg o ddefaid i fri English, a gof- ynnwyd iddynt dah: comifiwn o bum punt y cant. Dadlenai Mr Marks fod hyn yn I golygn gwerthu am nwch pri." nag a gania- teid dan y gyfraitii. Tystiodd Percy Butcman. i-" eo]wr shop Mri English, iddo ga. y deg dafad. ac an- fonwyd t.al yn cyn:iwy^ pum' punt y catit o gomisiwn. PORTHMYN MOX. DOJI groes-holwd gaji Mr A. Graham, dywedodd y tyst y gwyddai tod cig yn brin jawn yn Llandndno ar y pryd. ac yr oedd masnachwyr Mon yn "cornelu'' cig ac yn 01 gadw o'r farchnad. Ni fedrai'r mas- naclwyr hyn ond prynu dan drwydded uddiwrth y Live Stock Commissioner, a chynyd ag y gwelai ef (y tvst) iw wnaetn y Commniwions ddim i rwystro'r "cornelu" trisy wrtilod oaniatau trwydded i'r m.;t.<- uacJiwyr hvn. Onibac i Mr Roberts fyiui at v masnachwyr hyn bua-^ai Llandudno iVtxli -gorfixj bexf heb (idigon o gig. Dyma lei y clealiallr tvA oddiwrth Mr Ro'berts ei hun. Cytunodd ef i dalu at dreuliau Mr Roberts yn y ffordd hon. Dy wed odd Mr Vaughan Davie- iddo fynd i weld y diffynydd Rob«'rts a'i gyliuddn o irodi gorinI*I o bri* Dywedodd wrtho .iefyd 1d,10 glywed iddo ef l,R<;b'>rts) chlu ccniixiwn i la^nachAvyr vm Mon. Mewn itebiad i hyn dywedodd Roberts:-— "Yr wyf wedi codi conusiwii ar yr lioil gigyddion, ond man arnaf eifsieu ichwi (ideail fy mod wedi t.,Alti eomisiwn i rai masnachwyr ym Mon am anfon del aid ac wyii imi. Fe wy<}doch o r goreu nad cii'yii yr air.aetVvyr mohonynt am y pris priodol rhaid iddynt gael rhywbeth y n r.vagor, a. plw ira b;ui>-cni yn talu ni chaeni ddim i Landu<lno. Mewn atebiad i gwest-iwn gan ytiati (Mr Chamberlain) dywedodd Mr Vaughan Davieis mai oddiwrtli y Live Stock Com- mission v dieth cwyn am y oomisiwn hon edig a. datwyd i Roberta, ac anfonwyd ei (y tyst) i wneud yni.ho iad. Dadleuai Mr Graham na, bu gwertnu yn yr ystyr olygid yn yr wys, gan mai f e: goruehwyliwr i'r cigyddion craill oedd Mr Ro-bcrto. Dylai'r Live Stock Commis- sioner fod wedi gvvysio m"sriachwyr )1011- n.n\ c.coJ wtxli t'ymryd vig y iloillill(i oedd yn anghyfrvit-hlon. IKwedodd Dr. lijlton, cadeirydd y Fainc, fod yr ynadon yn t"y,iwd.d a daul Mr Graluirn ac yn taflu'r cyhuddia<J allo-n, a chaniat ud gini o dnl oyfreithiwr, felly ymhob un o'r puni' cyhuddiad cyffelyb arail. "JOH Drmil! VfTH" Y LI.YWODHAKTH. Dyweiiodd Air Marks y tynrua y P-Wll ichos hyn, ac netyd dri yn erbyn John Jones a i Fer'uion, yn 01;, ond plic; ynilaen iioho-s hyn, ac hefyd dri yn trbvji Mri John Joneii a i Feibion. L'ef iddynt werthu niter o foch i Mri Edward Owen aï Feibion, Uandudno. Dygodd Mr Alarks ymlaen gyfrifon i ddangos iddynt gael cu gwerthu am Is 7c a. Is be y pwys, tra mai Is 4c oedd y pris uchaf ddy'sid gael. TlVst,iodd John Pott.s, rheolwr Mri Owen a'i Feibion, iddynt gael y cig a thalu am dalio yn (ll y biliau a ddang.io^id, ond nid oedd ym;i brynu yn yr yftyr gyltnxi'.n. Mr T. J. Jones (Mri J. Jones a'i Feibion^ oedd cadeirydd eigyddion y dosbarth. Yr cedd popetii yn pa."ioJrwy'r :,w Ugor. a gweilhid y costau allan yn fanwl. Vr oedd rhai nioch a fagwyd gan y ffirm yn y cyfriT. Anfonid hwy i'r lladd-dy yn y ffordd arferol, fel y byddai popet,1! yn was- tad ac union. Mewn atebiad i Mr Graham, dywedodd Potts fod mcch ers ajnrvw fkoedd yn vael ou gwerthu yn y fsrt^nad agored am ha bris bynnag ellid gael—a gwyddai r J ..i. 1 Stock Commis.sioner a pliavvb arall hynny. Mr Graham: Y fl'arth yw. y mac rheoli pru?iau nioch wedi ei roddi heibio gan y Lly wedraeth fel job ddicbaitii Ty.st; Ydyw; nid yw ond ffug o r dbcli- reu i'r diwedd. Goreu po gvnta-f i r Llyw. odraefh weit-hredu a rheoii yn iawti-lincid yn well i bawb. Mr Graiiam Gellwch fynd i unr.iyw Smitlilieid a gwc:d yr arwerthwr y. der- by n cvnhygion yrtihell ar ol ïr pris go*-od- edig gael ei basio T,p<t.: Cyhyd ag yr aiff y eigyddion ym laem i gynnyg. Tafl'wyd yr adiosion villa No allall. a thaiiiatawvd gird i'r <-yt"reitlii\vr yiii'io'.i ll: I,

(;LOWYR CYFOETHOG.

YNGHROG YNG NGHAERGYBI.

BARN ABERS(K "H.

IAWN AI GOLLI MAB.

OR INDIA.

[No title]

"COFEB GLEWION GOGLEDD CYMRU."

.......-------------UNDEB…

----------___---GADAEL RWSIA…

BWRDD Y GOLYGYDD.

-----ICROMLECH,

-----------------_-DIM M.C.…

-----+------JUIOnn COED IlFLE.

--____----_,,-PENSIWN y It…

Advertising

Y LLYWODRAEFH ! UNEDIG.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 1921.

InYRDD A MA ETHY DDIAETH.

CA.ERDYDD YNTE CAERNARFON?

III NAN-AMDDIFFYNIAD.

----------------Y G A WO 1)…

-.----__---------CENHA DAETH…

TAL I'll DI WAITH.

LLADRAD PlvXFFORDD l-Fil>\K.'AR.

EIN PENNAETH AM A KTHYDDOL.

COLLI EI HEN WAS.

CYFREITHIWR 0 BORrITLMADOG.

[No title]

Advertising

---_--HEN BEXJIILLION.

Family Notices

[No title]

Advertising

Advertising

MARW Y PARCII. JOHN ROBERTS,…