Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

Z)L Rhys Dafydd Syn Deya

News
Cite
Share

Z) L Rhys Dafydd Syn Deya E'l bc>d bi-aidd'yti liwyr i ,oii am Ffair y Borth, ond nad yw'n rhy hwyr i roddi cerydd i'r merched o F a G—— wnaeth gymaint fVyliaid ohonynt eu hunain. Na wyddent yn iawn sut y oyraeddasant gaa-tre, a hynnv erbyn bore Sadwrn, a I bod yn nos" gTadwrn ar ral yn eyrruedd G- Eu bod yn cwynp n dost am golli'r india rock, gan y bwriedid cadw hwnnw ea-byn no.son priodas rhy w ddau gariadu?. Ei fod yn methu derail i beth yr ocdd un dyn ieuane yn troi yn ol oddiwrth y capel wrth fynd at ei waith y bore o'r blaen, ond iddo weld wedi dod yn noi ato mai un leig-an" oedd g-anddo I iiki prysuxo i not y Hall yr oedd y cyf- aill, a'i fod yn bygwth oymryd y "fedwen" at C am ei chuddio. Fod gair wedi cyrraedd o un o bentrafi eanol sir Fon yn a<i\wyn ar y merched ifaine-cu bod yn aflonyddu ar y "patri- arch" trwy gum ei IFenostr. Na wnaiff o ddim byd a nhw. gan ei fod yn ffyddloit" i un arall er gwaetha holl dcleniadau'r merchod. Fod mercheid yn medru syrthio" oddi- ar eu beias pryd y niynnont, yn ol fel y digwyddodd gyforbyn a t.heiliwrfa neilltu- ol. Fod yuo rywun ag yr oedd ar y ferch eisieu ei wold, ac i'r plan weithio'n gamp- u-y rhwyg wedi ei wnio i fyny'n serchus eto Iddo glywed rhyw forwyn yn dweyd wrth ei meiatres ei bod am anfon pedwar llythyr i'w chiariad, neu'n hytrach fod gan- ddi bedwar stamp. Fod tipyn bach o walfcamiaeth rhwng y ddau sut o oaod y peth i lawr. Y d&w hanes "hunt" y llygod mawr a phlwc y nurse yr wythnos nesaf, a phrafir mai nid cwningen yw llygoden! Alai dyma fel y osuiodd un bardd mewn oyfarfod arrirywiat^hol yn Llan enw liir:- I Lanfair dewoh, leiiorioll; I Lanfair dewch, gerddorion; Ac yno dowoh, yn wyllt a gwar, O'r Daiar hyd y Tvlon. Cow ch yma flasus seigiau, A in molyiiber, gorau, A meib llenyddiae<t'h yti nu gryrn, Mor lym ou goacxiiadau. C-eweh yma. vvyrh ddadleuon Cian gowri cydnerth, cryfion; Yti 5WU y tren a'j ohwiban erch, Di.*>rth ym mro y station. Cewch hanes gwaitli y Batus. A'r Wesla, doulu hapus A'r Eglwys, a'r Pa.byddion gwych, Fel olych i bawb yn drefnus. Coweh adroddiadau telaid, Hya.wdleddenfa.w r goflaid, A phawb trwy Fon a ddwed yn ffri Mor gu yw'r Methodistiaid. Ha dyrna ichwi ddarnau; Yn ol v mae'r rhai gorwu: Os gofyn icihwi pwy yw'r bardd, Vn hardd—wel, dyn yr wyau Mai tro gwael oedd i'r hen lane fynd a'r ddwy feroh ieuant: atfref noson v wledd, tra 'roeud y gwr dieithr o'r orJir arall i lyn y penwaig ymron torri ei galon na thai fynd ag un gudreif. Y dylai hanner y cyfle fod yn ddigon y dyddiau hyn. ac y dylai of fanteisio ar hynny y tro nosai, gan mai yr ateb pe gofvnai fuasai: "Yes. sir."

|Y BWRDD CYFLOG.

IANAFli " PUSSYFOOT."

'.JBS CYNRYCHIOLAETH "feEDDAU…

PAPURAU 5s YN BAROD.

¡MISS DOUGLAS PENNANT.

0 LANGAFFO I LAINGOC'H.

AT A OHO SI ON DA.

UNDEB AMAETHWYR CYMEU.

BIL Y DDIOD.

THE ANGLESEY HARRIERS

[No title]

ORIAU GWAITH AR Y TIR.

PWYLLGOR AMAETHlODOL Y MERCHED.

BLOOD-IRON PHOSPHATE tVlAKt…

[No title]

Advertising

TY YN LLANFFINAN.

PEIDIWCH A'I ODDEF.